Hallo,

Ik ben erg benieuwd of jullie ervaring hebben met deze niet-vaak-voorkomende casus. Eén van onze medewerkers heeft een contract voor 8 uur per week. Zij werkt structureel echter altijd meer, wat wordt uitbetaald door middel van overuren. Hierover wordt echter (uiteraard) geen pensioen opgebouwd.

Er is door de leidinggevende hier eens goed naar gekeken. Hij wil alsnog deze "achterstallig" pensioen gaan afdragen. Is dit mogelijk?

Aantal keer bekeken: 912

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

In principe is de pensioenopbouw gekoppeld aan de duur van de arbeidsverhouding (8 uur dus). De fiscus stelt dat alleen in de werkgever-werknemer relatie fiscale faciliteiten worden geboden voor collectieve pensioenopbouw (de zogenoemde 2e pijler). Alle andere (individuele) opbouw kan door de werknemer zelf worden geregeld via verzekeringsproducten (in de zogenoemde 3e pijler) zoals oudedagslijfrenten.
Dan nu je casus; in principe is het dus niet mogelijk om (alsnog) méér dan over 8 uur pensioen op te bouwen. Echter sommige pensioenreglementen (en ik ga er eventjes vanuit dat bij jullie een reglement van toepassing is) staan wél toe dat over structureel overwerk pensioen worden opgebouwd. De vraag óf dat kan en óf dat met terugwerkende kracht kan, zal door de pensioenuitvoerder moeten worden beantwoord aan de hand van het pensioenreglement.
In het andere geval staat alleen de 3e pijler nog open voor een oplossing en kan de leidinggevende een bijdrage doen om een oudedagslijfrente af te sluiten die het 'gat' kan opvullen.
Overigens blijft de vraag bestaan of een 8-urig dienstverband in deze situatie terecht is als er altijd sprake is van overwerk....maar dat is natuurlijk geen 'pensioenprobleem'.
Aanvullend op Leon:
Er van uitgaand dat jullie geen premievrij pensioen hebben, geldt met de terugwerkende kracht dan ook dat dit de betrokken werknemer ook nog een bedrag gaat kosten. Het is de vraag of zij dat wil.
Verder ben ik 't zeer eens met Leon, dat hier wellicht beter is om de contracturen aan te passen (met eventueel afspraken over flexibele inzet daarvan). Gelet op een gangbare toeslag op dit soort uren, ook nog eens goedkoper voor de werkgever.
Wettelijk gezien moet bij structureel meeruren het contract worden uitgebreid, in dit geval dus met 8 uur. Er is geen sprake van overuren, maar van structurele meeruren bij een parttime dienstverband. De medewerker krijgt over meeruren normaliter wel een toeslag ter compensatie van het feit dat over deze uren geen vakantiedagen, vakantiegeld en pensioen of ziekengeld worden opgebouwd. Als de situatie structureel is, doe je de medewerker dus ook structureel tekort op deze gebieden. Om dat onrecht te voorkomen is de werkgever wettelijk verplicht het contract in structurele situaties aan te passen en dus ook over deze uren rechten als vakantiegeld, vakantiedagen, pensioen ed op te bouwen.
Met Ine van Lohuizen eens.

RSS