Begeleiding van werknemers met kanker: hoe te handelen?

Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, een afdeling van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, ontwikkelt een online toolbox om werkgevers te ondersteunen bij de begeleiding van een werknemer met kanker. Voor de ontwikkeling van deze online toolbox is een vragenlijst studie uitgezet, waarin werkgevers gevraagd wordt ‘hoe te handelen bij de begeleiding van werknemers met kanker?’

Wat is het doel van de studie?
Het doel van de vragenlijsten is om te onderzoeken welk handelen van de werkgever van belang is om een werknemer die gediagnosticeerd is met kanker te laten participeren op werk.

Wat vragen we?
Wij vragen u om tweemaal een online vragenlijst in te vullen. De eerste vragenlijst zal binnen een week na uw akkoord worden afgenomen. Enkele weken later ontvangt u de tweede vragenlijst. Beide vragenlijsten kosten u ongeveer 15-20 minuten.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Alles wat u invult wordt door de onderzoekers van het Coronel Instituut vertrouwelijk behandeld en is op geen enkele manier naar u als persoon te herleiden. De gegevens zullen slechts voor onderzoeksdoeleinden gebruikt worden. U kunt op elk gewenst moment zonder opgaaf van reden stoppen met de studie, zonder dat dit consequenties heeft.

Waar moet ik aan voldoen om mee te doen?
U dient in de afgelopen 5 jaar als casemanager (HR of leidinggevende) betrokken te zijn geweest bij de begeleiding van een werknemer met kanker.

Wat levert het me op?

Wanneer u de vragenlijsten heeft ingevuld, ontvangt u een nieuwsbrief met daarin de resultaten van de studie. Zo ziet u direct wat andere casemanagers van belang vinden bij de begeleiding van werknemers met kanker. Bovendien vullen ook werknemers die in het verleden zijn gediagnosticeerd met kanker de vragenlijst in. Zo ziet u ook de andere kant van het verhaal; welk handelen van de werkgever vinden werknemers met kanker van belang? Tot slot ontvangt u 5 tips voor de begeleiding van werknemers met kanker, die u direct in uw bedrijf toe kunt passen.

Hoe kan ik me inschrijven?

Klik dan op deze link of kopieer en plak de URL hieronder in uw webbrowser. De onderzoekers van het MiLES project nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
https://amccoronelinstituut.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_d1h6KvDk1K...

Wilt u op de hoogte blijven van het MiLES project?
Stuur dan een email naar m.a.greidanus@amc.nl. Dan ontvangt u twee maal per jaar een nieuwsbrief met updates en informatie over het MiLES project. Zo blijft u helemaal op de hoogte van de ontwikkeling van de online toolbox met informatie en tips voor de begeleiding van werknemers met kanker.

Aantal keer bekeken: 125

Plaats een reactie