Bewustwording creëren rondom ongewenst gedrag

Binnen een goed sociaal beleid wordt veel zorg besteed aan de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers. Een onderdeel daarvan is het voorkómen van ongewenst gedrag. Dit vereist uiteraard een gezamenlijke inspanning waarbij iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. De leiding is primair verantwoordelijk voor gezonde werkrelaties vanuit haar zorgplicht. Het informeren van personeel over (on)gewenst gedrag is een belangrijk preventiemiddel. De leiding doet dit door:
- aandacht aan dit onderwerp te geven bij indiensttreding van nieuw personeel;
- dit thema in overlegsituaties en in functioneringsgesprekken aan de orde te stellen;
- bij exitgesprekken vragen naar mogelijke incidenten;
- het opstellen van een gedragscode of protocol;
- aandacht te besteden aan gerichte deskundigheidsbevordering voor met name de direct leidinggevenden;
- regel opvang en ondersteuning voor de slachtoffers;
- het opstellen van een klachtenregeling;
- het instellen van een klachtencommissie;
- opnemen van dit onderwerp in het sociaal jaarverslag.
- het behandelen van dilemma’s als terugkerend onderwerp in bv werkoverleggen , teambesprekingen ed .e
Zero-tolerance beleid is nodig. Preventie en bewustwording zijn belangrijke zaken die door elke organisatie mi moeten worden opgepakt.

Aantal keer bekeken: 54

Plaats een reactie