De kracht van een organisatie wordt in grote mate bepaald door de kracht van mensen.

Organisaties met een strategische focus op talenten van medewerkers kunnen significante verbeteringen in de bedrijfsresultaten realiseren.

Hoe help je mensen om hun functioneren, presteren en welbevinden te bevorderen? Strengths based development / de sterke punten benadering, biedt een bewezen positieve inspirerende aanpak voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het is vooral gericht op sterke kanten, het ontdekken en verder ontwikkelen van wat kracht en positieve energie geeft. Het biedt mogelijkheden om talenten te ontdekken en deze met o.a. coaching verder te ontwikkelen tot echte sterktes.

De sterke punten benadering is geworteld in de positieve psychologie en AI (Appreciative Inquiry, de waarderende benadering). De positieve psychologie is een serieuze stroming binnen de psychologie geworden, waar steeds meer aandacht voor komt. Het gaat om welbevinden en optimaal functioneren (floreren), van een focus op klachten naar krachten.

Steeds meer onderzoek en cases uit de praktijk wijzen uit dat deze aanpak een groot aantal individuele en organisatorische voordelen biedt. ‘Het gebruiken van sterke punten gaat gepaard met positieve emoties, beter functioneren en innovatief gedrag’ (Van Woerkom & Meyers, 2015). Een sterk punt is authentiek, geeft intrinsieke motivatie, energie en stelt in staat tot het doormaken van een steile leercurve’ ( Jaap Paauwe, Professor HR Studies Tilburg University).
 
Veel  mensen geven ook aan ontwikkelingsmogelijkheden en aandacht voor hun kwaliteiten erg belangrijk te vinden. Het benutten en ontwikkelen van potentieel en talenten zorgt voor meer energie, voldoening en het leidt tot betere prestaties, intrinsieke motivatie en plezier in het werk, een win-win situatie voor organisatie en medewerkers. Als medewerkers de ruimte krijgen om de invulling van hun functie af te stemmen op hun unieke kwaliteiten, krijgen ze meer zelfvertrouwen, zijn ze meer betrokken zijn, presteren ze beter en verzuimen minder vaak. Maar conventionele human resource management praktijken in organisaties zijn nog te vaak gebaseerd op een deficit model waarbij de aandacht vooral uitgaat naar iemands zwakke punten/verbeterpunten.

Ook in functioneringsgesprekken ligt de focus te vaak op wat verbeterd moet worden. Terwijl mensen meer betrokken en gemotiveerd zijn wanneer hun manager zich richt op hun sterke punten. Deloitte bijvoorbeeld heeft het nieuwe Performance Management systeem ingericht op basis van deze strengths-based aanpak. Zo wees grootschalig onderzoek binnen de organisatie uit dat de best presterende teams bestaan uit mensen die hun strengths iedere dag kunnen benutten (… that the defining characteristic of the very best teams atDeloitte is that they are strengths oriented..).
 
Een voorbeeld van een strengths-based organisatie is Facebook; de focus binnen de organisatie ligt op de sterke punten van hun medewerkers en de managers investeren tijd in het ontdekken van mogelijkheden waardoor medewerkers hun sterke punten elke dag kunnen benutten. The strengths-based approach at Facebook: an organizational mindset that focuses on people’s strengths is a big driver people’s engagement with their job and company.
 

Medewerkers zijn zelf meestal niet zo gewend om de focus te leggen op waar ze goed in zijn, hier aandacht aan besteden resulteert in enthousiasme, energie, betrokkenheid, zelfvertrouwen, zelfwaardering en meer waardering voor elkaar. En managers die zich op iemands sterke punten richten ervaren betere prestaties van hun mensen, meer motivatie en positieve energie.

De meest effectieve manier voor werkgevers om de sterke punten van medewerkers te maximaliseren is door middel van hun managers. Bijna 7 op de 10 werknemers die ervaren dat hun manager zich richt op hun sterke punten en positieve eigenschappen, zijn meer betrokken. Wanneer leiders strengths-based interventies een fundamentele strategische prioriteit geven, dan wordt de verandering werkelijk gerealiseerd.

Onderzoek van de Corporate Leadership Council bewijst dat een focus op strengths tijdens gesprekken over performance een sterke positieve invloed heeft op de prestaties (37% toename), en wanneer leidinggevenden zich op zwaktes / verbeterpunten richtten namen de prestaties significant af (27% afname).

‘Zowel leidinggevende als medewerker geloven dat je meer uit talent kan halen door te focussen op de sterke punten en niet op de zwakke punten’ (Nationaal Leiderschapsonderzoek 2016). 

Ben Tiggelaar: Kijk naar de sterke punten https://www.youtube.com/watch?v=IOyvY0RoPVg

Deze tip komt uit het seminar 'MBA in één dag'

Talentgericht leiderschap (positief leiderschap, strengths-based leiderschap)
 
Het begint bij leiderschap, als leidinggevenden de strengths-based interventies een fundamentele strategische prioriteit geven dan is er een grote kans van slagen op een positieve duurzame verandering. Sterke leiders weten het beste uit zichzelf en anderen te halen, kunnen zich inleven in de drijfveren, kwaliteiten en valkuilen van anderen. Talentontwikkeling is in de eerste plaats dan ook een verantwoordelijkheid van leidinggevenden. En een leidinggevende die zelf actief bezig is met persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie kan een inspirerend rolmodel zijn voor anderen.

Strengths-based/positief leiderschap stelt de mens centraal, het impliceert geloven in het potentieel, in de kracht van mensen en het stimuleren van eigen regie/persoonlijk leiderschap bij medewerkers. Hij/zij is sterk in het aanboren en aanmoedigen van het potentieel, de talenten en energie van anderen. Dit soort leiderschap past ook bij de huidige paradigmaverschuivingen, zo zien we steeds meer dat managementmodellen, managementstijlen niet langer meer gebaseerd zijn op hiërarchie, micromanagement, macht en controle. Er worden andere eisen aan leidinggevenden gesteld waarbij er meer aandacht komt voor bijvoorbeeld emotionele intelligentie, empathie en coachingsvaardigheden. Zelfinzicht is daarbij van cruciaal belang, door leiding te geven vanuit persoonlijke kracht en authenticiteit haal je het beste uit jezelf en anderen en haal je meer voldoening uit je werk en relaties.

Het faciliteren, ontwikkelen en stimuleren van de kracht, zelfredzaamheid, inzet, betrokkenheid en talenten van mensen, vraagt om "engaged" leiderschap. Haal het beste uit je mensen en geef ze meer ruimte en verantwoordelijkheid, uitsluitend een beroep doen op de competenties die passen bij de functie van je medewerkers impliceert dat veel potentieel en energie onbenut blijft.

Het goede nieuws is dat sterke punten meetbaar en ontwikkelbaar zijn en het sturen op sterktes binnen organisaties het welbevinden, de prestaties en het werkgeluk vergroten. Vanuit mijn HRM functies heb ik binnen veel verschillende organisaties ervaring opgedaan met Talent Management, L&D, assessments en het coachen van leidinggevenden en medewerkers. Voor mij is het duidelijk dat opleidingsinspanningen vaak veel effectiever en meer duurzaam zijn wanneer zij uitgaan van en bouwen op natuurlijke sterktes van mensen. Deze positieve en persoonlijke benadering versterkt ook persoonlijk leiderschap en resulteert in een groei-mindset, het geloof in eigen ontwikkelkracht. Ik werk daarom nu graag met (evidence-based) Assessments en ontwikkeltools van Strengthscope. Deze zijn uniek, onder andere doordat het inzicht geeft in waar mensen van nature goed in zijn en energie van krijgen. Het centrale idee is dat een op sterke punten gerichte manier om in organisaties het leerproces te versnellen en sneller tot prestatieverbeteringen te komen, meer zoden aan de dijk zet. Het helpt mensen om te excelleren op gebieden die goed aansluiten bij hun natuurlijke sterke punten en hun persoonlijkheid.
  
Een van de grote fouten die bedrijven echter begaan wanneer ze deze aanpak invoeren, is dat ze voorbijgaan aan de zwakkere gebieden van mensen en aan andere prestatierisico’s. Hierdoor kan de waarde voor bedrijven van deze aanpak ernstig teniet worden gedaan. Dat leidt tot onterechte scepsis en kritiek op deze benadering. Een kortzichtige blik op louter de sterke punten zonder oog voor de zwakke punten en andere prestatierisico’s kan resulteren in tal van problemen voor zowel de persoon in kwestie als de organisatie. De Strengthscope methodiek gaat niet voorbij aan de zwakkere punten en andere prestatierisico’s (waaronder doorgeslagen sterke punten ‘strengths in overdrive’ en psychologische blokkades, interne en externe belemmeringen.

Conclusie
De op sterke punten gebaseerde aanpak biedt enorm veel mogelijkheden. Het lijkt erop dat we nu het omslagpunt bereiken waarbij het merendeel van de toonaangevende organisaties deze benadering op het gebied van personeels- en talentmanagement aan het doorvoeren of testen is. Een eenzijdige focus op het ontwikkelen en optimaliseren van de sterke punten van mensen zal echter niet leiden tot duurzame verbeteringen wat betreft betrokkenheid en prestatie. Voor een doeltreffend op sterke punten gebaseerd HR-/talentprogramma / leiderschapscoaching, moeten mensen eveneens worden geholpen met het vinden van innovatieve en krachtige manieren om hun zwakkere punten, sterke punten in overdrive en andere prestatierisico’s te verminderen.

Wanneer mensen werken vanuit eigen talenten en kracht, ervaren ze meer voldoening, minder werkdruk en presteren ze beter. Medewerkers die bewust zijn van hun sterke punten en gestimuleerd worden om deze te ontwikkelen scoren hoog op individueel welzijn en voelen zich meer betrokken bij de organisatie. Meer betrokkenheid/bevlogenheid vergroot het werkgeluk en de performance, hier valt voor organisaties nog veel winst te behalen.
 
Kitty Schaap MSc, MA
HR & Strengths Coach & Consultant

KS Coaching & Consultancy


Meer weten hierover? Kijk dan even op mijn site en neem contact op voor meer informatie of een gesprek. Of kom naar deze workshop op 22 september:

http://www.hrbase.nl/events/workshop-de-sterke-punten-benadering-ta...

Meld je hier aan voor nieuwe artikelen op dit gebied en ontvang; het volledige artikel ‘Focus op Kracht, de Sterke punten revolutie’(verschenen in het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties) en het gratis E-book Talent in Actie met een aantal van mijn eerder gepubliceerde artikelen en meer, over de krachtige, actuele, bewezen en positieve aanpak voor talentontwikkeling/organisatieontwikkeling.  

 Research shows that a person’s best performance comes when they are given meaningful work that leverages their personal strengths and aspirations”. Deloitte Global Human Capital Trends Report

 The strengths-based approach to talent assessment and development has been used by some of the leading companies around the world for almost two decades now and is becoming one of the fastest growing trends in human resources. In fact, a recent Forbes article listed strengths-based leadership as one of the fastest growing trends driving business success in 2016. (Altman, Forbes, 2016). 

 Helping people find and optimize their strengths more of the time at work sets off a powerful chain reaction, leading to significant improvements in a variety of performance outcomes, including: talent attraction and retention; customer loyalty competitive advantage; innovation; well-being and financial performance.

 


 

 

Aantal keer bekeken: 96

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

Uitstekend artikel, Kitty, en helemaal waar!
Gelukkig gaan steeds meer werkgevers inzien dat de strenghts-based approach werkelijk waarde heeft en nemen zij afscheid van de inmiddels toch echt wel ouderwetse hiërarchische benadering.

De toenemende focus op de mens in plaats van de functie uit zich ook in de 'Employee Experience' - zie :
https://www.forbes.com/sites/jeannemeister/2017/01/05/the-employee-...

Hi Carin, hartelijk dank voor je reactie.

A Harvard Professor Says Your Answers to 2 Questions Will Help You Become More Successful in Life; What are your strengths? And what kind of work environment would allow you to use your strengths/value what you do? http://bit.ly/2hRDLOY

RSS