De favoriete werkgevers van Nederland doen het langzamer...
Bijna 100 organisaties namen deel aan een onderzoek over de aanpak van hun werkgeversmerk. De hoogst scorende bedrijven blijken gemiddeld 13 maanden langer te doen over een werkgeversmerkproject:

1. Zij discussieren langer voordat ze daadwerkelijk starten met een project (5 maanden)
2. Zij zijn (veel) langer bezig zijn voordat de eerste resultaten inzetbaar zijn (8 maanden)

De verklaring hiervoor zit in de hogere complexiteit van hun projecten:

A. Er zijn meestal 3 verschillende afdelingen bij betrokken, niet alleen de recruitmentafdeling;
B. Er wordt veel uitgebreider qualitatief onderzoek gedaan onder de eigen medewerkers;
C. Ze werken toe naar bredere toepassing: intern en extern en zowel voor werving als voor reputatie;
D. Minder sterke bedrijven werken vrijwel alleen ten behoeve van externe werving.

Bedrijven die kiezen voor een uitgebreidere aanpak scoren daarmee aanmerkelijk hoger als Favoriete Werkgever – het lijkt dus aanbevelenswaardig deze punten in overweging te nemen wanneer u start met een werkgeversmerkproject.

(*) Gebaseerd op: “In welk jaar is uw organisatie gestart met de discussie, met het project, en wanneer waren resultaten inzetbaar?”

Het onderzoek, verricht op basis van het Employer Brand Maturity Grid, is ontwikkeld en uitgevoerd door Employer Brand Insights en vormt de rode draad voor een jaarlijkse inventarisatie onder Nederlandse werkgevers. Centraal staat de steeds professionelere aanpak van het werkgeversmerk: hoe bepalen (top) werkgevers wat zij doen voor het aantrekken, selecteren en tot bloei laten komen van enthousiaste medewerkers?

Employer Brand Maturity Grid
Op grond van de antwoorden is de aanpak van organisaties ingedeeld in vier categorieën: Ad-Hoc, Exploring, Professional en Master. Vervolgens is gekeken naar de grootste verschillen tussen de 15 'hoogst scorende' en 15 'minst scorende' organisaties, met het doel om voorbeelden te vinden die wellicht door andere organisaties kunnen worden toegepast. De individuele scores van de deelnemende werkgevers blijven anoniem en worden aan de deelnemende professionals teruggekoppeld, tezamen met een compleet Employer Brand trendrapport. Klik hier voor meer informatie over het Employer Brand Maturity Grid.

De belangrijkste bevindingen worden op 4 oktober gepresenteerd, een samenvattend trendrapport is op aanvraag beschikbaar na afloop van de bijeenkomst. Inspiratie en inzichten komen van vakgenoten aan tafel en best practices van Achmea en Accenture. De HR directeur van Disneyland Europe komt vertellen over de magie en praktijk van het werkgeversmerk Disney.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Job Mensink - Employer Brand Insights
job@employerbrandinsights.com

Lees meer HR artikelen over: brand, branding, employer, onderzoek, project, werkgeversmerk

Aantal keer bekeken: 78

Plaats een reactie