Grensoverschrijdend gedrag betekent dat je de grenzen van een ander overschrijdt. Dit zijn bv vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zoals pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld en discriminatie. Wat voor de een nog gewenst is , kan voor de ander ongewenst zijn. Grensoverschrijdend gedrag heeft veel invloed op de vitaliteit en arbeidsprestaties van medewerkers. Ieder persoon kan er mee te maken krijgen. Er moet direct actie worden ondernomen anders is het gevaar aanwezig dat de persoon afhaakt en dat kan leiden tot langdurige uitval.

De eerste opvang is belangrijk zodat de melder weet dat er naar hem/haar wordt geluisterd, ondersteuning ontvangt, serieus wordt genomen en mee wordt gedacht over eventuele oplossingsrichtingen. De nazorg moet ook goed geregeld zijn. De melder moet wel weten waar hij terecht kan met zijn melding of klacht. Op deze manier kun je komen tot een gezonde werkrelatie en een gezonde organisatie. Gelukkig, er wordt steeds meer beleid op het gebied van ongewenst gedrag gemaakt. Terecht, maar daar moet het niet bij blijven! Het onderwerp PSA in organisaties bespreekbaar maken, het bewustwordingsproces over gewenst gedrag op gang brengen bv door dilemma’s te bespreken ed. dienen meer aandacht te krijgen. Zijn er nog andere suggesties?

Aantal keer bekeken: 156

Plaats een reactie