Hi,
Als je het hebt over carrière-paden wordt er al vrij snel een laddertje getekend met rollen gekoppeld aan salaris-huis, etc.
Iets modderner is om meerdere ladders te hebben, maar het blijven ladders en dus vrij traditioneel. Ladders appelleren aan hiërarchie en doen vaak afbreuk aan de complexe werkelijkheid heden ten dage.
Wie heeft er al een meer disruptive aanpak geprobeerd?

Aantal keer bekeken: 81

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

Iedere vorm van professionele ontwikkeling is een progressief gegeven; je begint niet als senior business consultant of als programma manager, of met zicht op de werking en samenhang van bedrijfsprocessen, of de werking en karakteristieken van markten, etc.. Daar gaat een periode aan vooraf waarin successievelijke ervaringen leiden tot de ontwikkeling van inzichten en bekwaamheden die een persoon in staat stellen een bepaalde activiteit succesvol gestalte te kunnen geven. Uiteraard kunnen mensen beschikken over een divers arsenaal aan kwaliteiten (op diverse niveaus) die zij onder omstandigheden meer of minder effectief kunnen inzetten. Zet echter successievelijke "ontwikkelstappen" achter elkaar en je hebt een ladder.

De complexe werkelijkheid van hedentendage heeft terdege invloed op wat en hoe professionals binnen hun werk- en speelveld kunnen en/of moeten ontwikkelen en hoe hun bijdrage gestalte kan of moet krijgen. "In or out" kan zich razendsnel wijzigen. Op zich is dat al een behoorlijk disruptief voor bestaande gegevenheden. Wat tevens aan verandering onderhevig is, is de weg waarlangs de professionaliteitsontwikkeling gestalte kan krijgen. In sommige organisaties en branches is nog steeds sprake van een traditionele doorgroei, maar er zijn ook legio omgevingen waarin de ontwikkeling van professionals gestalte krijgt door het variëren in opdrachtinzetten en/of het regelmatig wisselen van werkveld. 

Hoe welkom disruptie mag zijn in de ogen van diegenen die menen dat zij daardoor de kans (zullen of moeten) krijgen om zich te bewijzen, zo ontregelend zijn de invloeden ervan gezien het toenemend aantal professionals dat te kampen heeft met (de gevolgen van) stress, burn-out en depressie. Geen enkele organisatie kan het zich derhalve permitteren om zodanig disruptief te werk te gaan dat het de stabiliteit van de performance van de organisatie ondergraaft. Dat betekent het toepassen van gekende gegevenheden én de flexibiliteit om adequaat in te spelen op veranderingen. Ladders zijn daarmee niet noodzakelijk in beton gegoten, maar het is wel prettig als zij iets van een roadmap bieden in de ontwikkeling van relevante bekwaamheden en inzichten. 

RSS