januari 2011 Archief (57)

"Zeg, nog even over mijn vakantie..."

5 tips voor een soepele vakantieplanningDe feestmaand december is nog maar net achter de rug en de reisbranche doet al weer enorm haar best om mensen van het werk af te leiden en om de eerste vroegboekers binnen te halen. Dan begint het dus voor veel leidinggevenden, P&O’ers en werkgevers: ‘Zeg, nog even over mijn vakantie…’Begin vroeg

Het is handig om al vroeg in het jaar de vakanties van uw medewerkers te regelen. Dat voorkomt… Lees verder

Toegevoegd door Jos Kesseleer om 21 januari 2011 op 12:59pm — Geen reacties

Goede voornemens op werkgebied: ontwikkeling en opleiding

In 2011 lijkt er weer ruimte voor ontplooiing19 januari 2011 - 30 procent van de Nederlandse werknemers wil zich in 2011 verder ontwikkelen door het volgen van een opleiding. Dit blijkt uit een online onderzoek van Unique onder 500 respondenten. Op de tweede plaats staat het goede voornemen om een betere werk/privé balans te realiseren (24 procent) en de top drie wordt afgesloten door het maken van promotie (23 procent).Naast deze drie populaire voornemens voor 2011 is… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 21 januari 2011 op 9:00am — Geen reacties

Stilte voor de storm!

Recentelijk mocht ik een lezing houden voor 25 HR directeuren van middelgrote (beursgenoteerde) ondernemingen. Onderwerp van de bijeenkomst was het sociaal akkoord zoals dat nu bekend is. De impact hiervan voor ondernemingen is grotendeels duidelijk en de vraag is hoe ondernemingen hiermee om moeten (kunnen) gaan. Opmerkelijk was dat alle ondernemingen (unaniem) de mening toegedaan waren dat zij niet alleen het sociaal akkoord zouden gaan implementeren (pensioenleeftijd naar 66 of 67… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 20 januari 2011 op 9:00pm — Geen reacties

Ga op facebook, twitter, hyves en LinkedIn en uw arbeidsmarktimago spuit omhoog.

Op Recruitmentmatters.nl beweert gastblogger Karlijn Fiesler dat Social Media een hype zijn. Alsof je door een beetje te twitteren en een geinig Facebookpagina'tje te bouwen je arbeidsmarktimago direct verbetert en de CV's van de ene topper na de andere binnen komen rollen. Ze vindt het een hype en volgens haar zijn Social Media niet anders dan leuke tools.Leest… Lees verder

Toegevoegd door Michiel Cobben om 20 januari 2011 op 10:23am — Geen reacties

Meer HR-professionals gevraagd die denken in harde euro`s

De laatste maand is de vraag naar HR-professionals sterk gestegen, mits die `de taal van de business spreken`. De vraag naar uitvoerende P&O-ers, leeft nog niet op.Dit blijkt uit de analyse Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor HRM professionals, 4e kwartaal 2010 van Jan Wilkens, competence director HRM bij Yacht.Bij de zakelijke dienstverlening is de vraag naar HR-personeel het hoogst sinds 2009, en ook de industrie en de financiële dienstverlening doen… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 20 januari 2011 op 9:48am — Geen reacties

HRM: Werkgever oorzaak verstoorde arbeidsrelatie

De veroorzaker van een ontbinding door de kantonrechter wegens verstoorde arbeidsrelatie is meestal de werknemer. Dat wil niet zeggen dat de werkgever niet de oorzaak kan zijn. En wanneer de kantonrechter van mening is dat inderdaad de werkgever de verstoorde arbeidsrelatie heeft veroorzaakt, levert dat de werknemer een hoge ontslagvergoeding op.Wat is verstoorde arbeidsrelatie?

In juridische termen wil dat zeggen dat zich feiten en omstandigheden hebben voorgedaan op… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 19 januari 2011 op 9:00am — Geen reacties

Arbeidsmarkt in 2015: bedrijven failliet door personeelstekort?

De arbeidsmarkt wordt de komende jaren zo krap dat headhunters opdrachten terug geven en bedrijven failliet zullen gaan door een gebrek aan personeel. Dat schrijven onderzoeksbureau Intelligence Group en werving- en selectiebureau YER in hun visie op de arbeidsmarkt van 2011 – 2015.Intelligence Group, een onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van de arbeidsmarkt, heeft samen met YER de recruitmenttrends beschreven voor de komende jaren. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 18 januari 2011 op 2:00pm — Geen reacties

Hoe betrek je en behoud je vandaag de dag goed personeel?

Er zijn complexe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaande, zoals de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande toenemende schaarste aan kennis en ervaring en de toenemende behoefte aan flexibiliteit bij werkgevers en werknemers. Daarbij stelt vakbondsleider Agnes Jongerius dat de toenemende flexibele schil in de huidige onzekere herstelfase van de economie niet meer dan logisch is. Hierover heb ik in mijn eerdere blogs al… Lees verder

Toegevoegd door Rick Kruiswijk om 18 januari 2011 op 12:07pm — Geen reacties

FNV: Geen vergunning voor gesjoemel met flex

Het UWV zou werkgevers voortaan geen vergunning meer mogen geven om personeel te ontslaan, als zij deze mensen vervolgens als freelancer of als ingehuurde kracht (payroller) terugnemen. Dat stelt vakcentrale FNV, waar de afgelopen week meer dan honderd reacties binnenstroomden bij het nieuwe meldpunt over flexwerk.De vakcentrale is vooral geschrokken van het aantal meldingen vanuit overheidsinstellingen waar ,,gesjoemeld'' zou worden met flexwerk.… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 18 januari 2011 op 9:00am — Geen reacties

De toekomst van recruitingsystemen

In het al weer bijna achter ons liggende jaar zagen we de arbeidsmarkt toenemend flexibiliseren, digitaliseren en meer transparant worden onder invloed van sociale netwerken, jobboards en de toetreding tot de arbeidsmarkt van de jongste generatie werkenden, Generatie Y. De mogelijkheid om problemen via internet voor te leggen aan een hele grote groep mensen, ook wel crowdsourcing genoemd, werd gemeengoed voor… Lees verder

Toegevoegd door Jorrit Blok om 17 januari 2011 op 12:30pm — 4 reacties

HNW en de mens

Tijdens coachingsprogramma’s komt het concept Het Nieuwe Werken (verder HNW) regelmatig aan bod. In het kort gezegd, stelt men dat HNW betekent dat tijd en plaats van werken niet meer belangrijk is, dus dat alleen de output telt. Dat betekent dat medewerkers gestimuleerd worden om elders te gaan werken, bij voorkeur thuis. De gehoorde verdenking dat HNW alleen bedoeld is om de kosten van arbeid te drukken wordt door het management ontkend. Zeker lijkt het dat in eerste instantie de kosten… Lees verder

Toegevoegd door Ben Chr. Tomee om 17 januari 2011 op 12:10pm — 3 reacties

De financiële prikkel van de WIA (deel 2, de werkgever)

Een groot deel van de werkgevers is nog altijd niet op de hoogte van het feit dat een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer hem ook na 2 jaar ziekte nog veel geld kost. Vorige week zagen we Piet, die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakte, niet meer aan de slag kwam en de financiële gevolgen voor hemzelf. Dit zijn de consequenties voor Piets… Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 17 januari 2011 op 12:09pm — 1 reactie

Lijnmanager heeft behoefte aan input van PZ

Medewerkers helpen beter te presteren is in de eerste plaats een taak voor de afdelingsmanager. Die verwacht echter wel dat PZ hem daarbij ondersteunt. En dat blijkt niet het geval en lijkt voorlopig ook niet te gaan gebeuren.Dit blijkt uit het onderzoek ‘Managing Employee Performance: A line manager’s perspective’ van professor Koen Dewettinck van het Centre of Excellence in People Management van de… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 17 januari 2011 op 11:24am — 1 reactie

Oog voor diversiteit bij mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Op dit moment biedt een op de acht werknemers mantelzorg aan iemand in de naaste omgeving. Hun aantal zal de komende jaren blijven groeien. Steeds meer bedrijven en organisaties raken daarom overtuigd van het nut en de noodzaak om aandacht aan de doelgroep van werkende mantelzorgers te schenken. Hierbij wordt echter vaak de diversiteit binnen deze brede doelgroep over het hoofd gezien. Om deze werkende mantelzorgers ondersteuning op maat te kunnen bieden èn om de toekomst van… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 17 januari 2011 op 10:28am — Geen reacties

Aanpak talentontwikkeling in veranderende arbeidsmarkt

Talent is de aanleg tot de ontwikkeling van vaardigheden. Je kunt je bewust zijn van je talenten – of niet. Organisaties doen er verstandig aan om medewerkers uit alle leeftijds- en levensfasen de mogelijkheid te bieden om hun talenten te ontdekken en te optimaliseren. Zeker gezien de veranderende arbeidsmarkt en de bezuinigingen voor de komende jaren. Maar wat zijn de belangrijkste Do’s and Don’ts voor talentontwikkeling?Arbeidsmarkt… Lees verder

Toegevoegd door Bas van Leeuwen om 14 januari 2011 op 9:30am — Geen reacties

Een kwart van de werknemers wordt uitgescholden

Uit grootschalig onderzoek van Effectory blijkt dat maar liefst één op de vier medewerkers weleens uitgescholden wordt op de werkvloer. Vooral cliënten maken zich hier schuldig aan, maar ook collega's kunnen de boosdoener zijn. Ook geeft zestien procent van de medewerkers aan op het werk ooit bedreigd te zijn. Ruim vijftien procent is bang om op het werk bij een vechtpartij betrokken te raken.Het onderzoek is in 2010 landelijk uitgevoerd onder ruim 300.000 medewerkers, werkzaam in… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 14 januari 2011 op 9:00am — Geen reacties

HR speelt cruciale rol bij innovatie

Het is belangrijk om getalenteerde medewerkers aan te trekken, maar organisaties die willen innoveren moeten meer doen. Medewerkers moeten worden aangemoedigd om samen te werken en kennis te delen. HR speelt daarom een cruciale rol in innovatie.Dat zegt Chris Collins, directeur van het Center for Advanced Human Resource Studies van de Carnell Univeristy. Lees… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 13 januari 2011 op 9:31am — Geen reacties

FNV: Werkgevers misbruiken flexcontracten

De helft van alle Nederlandse werknemers is er getuige van dat collega's worden ontslagen om vervolgens als flexwerkers weer te worden ingschakeld. 5 procent van de werknemers is dit zelf overkomen. Dat stelt de FNV op basis van eigen onderzoek. De vakbond spreekt van uitwassen en kaart de zaak aan bij het ministerie van Sociale Zaken. Lees verder op… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 13 januari 2011 op 9:30am — 1 reactie

Data-analyse biedt bedrijf inzicht in kwaliteit menselijk kapitaal

Steeds meer ondernemingen zetten data-analyse in om hun menselijk kapitaal verder te rationaliseren en te optimaliseren. Dit stellen Thomas Davenport van Babson College, Jeanne Harris van Accenture en Jeremy Shapiro van Stanley Morgan.Een voorbeeld is het Amerikaanse Harrah`s dat aan de hand van harde gegevens meet hoe de gezondheid- en welzijnsprogramma`s van de onderneming de betrokkenheid van medewerkers en het bedrijfsresultaat beïnvloeden.… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 13 januari 2011 op 9:00am — Geen reacties

Collega met burnout op assessment te sturen?

Als P&O'er kan het voorkomen dat je iemand met burnout getest wil hebben. Hoe hier mee om te gaan?Wanneer iemand burnout gerelateerde klachten heeft, dient uitermate voorzichtig met de interpretatie van testen omgegaan te worden.De burnout kan het beeld uit het assessment namelijk vertroebelen, waardoor de betrouwbaarheid van de testen afneemt en daarmee de voorspellende waarde van het assessment minder wordt. Het vertroebelde beeld kan optreden bij… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek, AVOP om 12 januari 2011 op 5:30pm — 4 reacties

Archief

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999