HRbase Expert berichten (1,039)

Suf hoor, die 'goed' op je beoordeling.

Een goed. Vroeger stond dat gelijk aan een acht. De meeste heb ik voor gym gehaald, in alle andere vakken vormde de grijze middelmaat mijn plafond.

Word jij dit jaar met goed beoordeeld? Of met een C, A3 of een van die andere equivalenten van goed? En is die goed net zo goed als mijn goed destijds voor sport? Denk ‘t niet. Een goed op je beoordeling heeft toch helemaal niets om het lijf?

Ik probeer mij voor te stellen wat een goed doet met een mens. Heel blij zal hij er niet…

Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 1 september 2014 op 10:08am — Geen reacties

Waarom zieke werknemer niet elke zes weken naar bedrijfsarts hoeft

Hoe bang ben jij voor een loonsanctie van het UWV? Zo bang, dat vanaf dag 1 de hele verzuimbegeleiding in het teken staat van het voorkomen van zo’n sanctie? Persoonlijk denk ik dat er belangrijkere zaken zijn om je druk over te maken. Angst is zelden een goede raadgever.Braaf

Toch zijn er casemanagers die braaf iedere 6 weken werknemers naar… Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 26 augustus 2014 op 9:30pm — Geen reacties

Wijzigingen ontslag AOW-gerechtigde werknemers

Per 1 juli 2015 zal het nieuwe ontslagrecht zoals opgenomen in de Wet Werk en Zekerheid in werking gaan treden. Daarover heeft u vast al het één en ander gelezen. Maar bent u ook al bekend met de regels die gaan gelden met betrekking tot (het ontslaan van) werknemers die de AOW- en/of pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt?

Opzegging zonder toestemming

De Wet Werk en Zekerheid regelt dat de werkgever per 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst kan opzeggen tegen…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 26 augustus 2014 op 10:30am — Geen reacties

Controle van e-mail en internet op het werk, kan dat zomaar?

Een groot aantal mensen gebruikt e-mail en internet op het werk. Werkgevers kunnen er belang bij hebben om dit gebruik te controleren. Zeker in het geval een werkgever vermoedt dat het internet of e-mail voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor het ter beschikking is gesteld, zoals het bekijken of versturen van pornografisch materiaal. In hoeverre is deze controle geoorloofd?

Een werknemer heeft op zijn werkplek recht op bescherming van zijn privéleven. Een werkgever moet…

Lees verder

Toegevoegd door Rigje Rosier om 22 augustus 2014 op 11:14am — 1 reactie

Voorwaardelijke ontbindingsprocedure: hoe zit dat?

Als een werknemer op staande voet is ontslagen en dat ontslag aanvecht, loopt de werkgever het risico dat op enig moment wordt geoordeeld dat de werknemer terecht bezwaar heeft gemaakt tegen het ontslag op staande voet en dan moet aan hem alsnog het salaris worden doorbetaald. Daar kunnen enorme bedragen mee gemoeid zijn (afhankelijk van de hoeveel tijd die verstreken is) en daarom starten werkgevers vaak een zogeheten voorwaardelijke ontbindingsprocedure. Over die procedure gaat deze…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 24 augustus 2014 op 12:30pm — Geen reacties

Zzp’er én succesvol

Veel ondernemers stoppen er vrijwillig mee, vooral zzp’ers, schrijft het Financieele Dagblad op 5 augustus. De krant meldt hierbij dat het aantal opheffingen al jaren toeneemt, met ruim 43 procent over alle rechtsvormen tussen 2009 en 2013. Vooral het aantal bv’s dat zich in deze periode uitschrijft, stijgt explosief met maar liefs 117 procent. Dit is veel hoger dan het percentage zzp’ers dat de handdoek in de ring heeft gegooid in deze periode (33%). Amper omzet en te weinig klanten zijn de…

Lees verder

Toegevoegd door Rick Kruiswijk om 22 augustus 2014 op 10:00am — Geen reacties

Leren en ontwikkelen vanuit overvloed

Hoewel situatie afhankelijk moet iemand die gaat leren het oude vertrouwde loslaten, zijn comfortzone verlaten en iets nieuws in de vingers krijgen. En zo’n ontwikkelproces kan met horten, stoten en met weerstand (‘geldt niet voor mij’) en stilstand (‘ik werk al jaren zo’) gepaard gaan. Leren en ontwikkelen vanuit een tekort kost nu eenmaal energie en is hard werken.

Focus op de sterke kanten

Leren en ontwikkelen vanuit overvloed, biedt ruimte en de… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 18 augustus 2014 op 2:30pm — Geen reacties

“The future is digital”

Dit las ik afgelopen week als onderlijn op een website van een jong IT bedrijf, dat inderdaad sterk aan het groeien is. Een ‘belief’ zogezegd. Met een hoop kracht erachter.

Ook ik als HR-figuur ben inmiddels ‘om’. Bedrijven in de HR software-applicatie-industrie maken veel indruk met hun sophisticated technology, om met de taal maar een beetje in de sfeer te blijven. Ze timmeren hard aan de weg en het is een kwestie van tijd dat ze doordringen tot ook de kleinere en nationale…

Lees verder

Toegevoegd door Christianne van de Pas om 18 augustus 2014 op 2:49pm — 3 reacties

Niet klagen maar opleiden

Werkgevers die merken dat hun personeelsbestand niet is zoals ze willen, moeten niet klagen, maar opleiden. Na jaren van financiële malaise is opleiden er bij veel bedrijven bij ingeschoten. Ook op de HR-afdeling.

De kennis van werknemers past niet meer bij wat werkgevers vragen van hun personeel. Dat bleek onlangs ook uit onderzoek van detacheringsbureau Yacht (onderdeel van Randstad) onder 449 HR-managers. De economische crisis heeft ertoe geleid dat professionals met een baan…

Lees verder

Toegevoegd door Michel Geurts om 18 augustus 2014 op 10:30am — Geen reacties

Recruiter op het pluche

Niet de HR-professional, hoort in de raad van bestuur te zitten, maar de recruitment-collega. Dat hoor ik regelmatig in gesprekken met recruiters. Sommigen vinden zelfs dat recruitment boven HR staat. Dat human resources ondergeschikt is aan recruitment. Recruiters, zo menen ze, gaan over de strategische inzet van personeel. Zij zorgen voor de juiste mensen op de juiste plekken. En vormen daarmee de sleutel voor succes.

Logisch zult u zeggen, dat ik dat hoor van recruiters. Van…

Lees verder

Toegevoegd door Marjan Bleeker om 14 augustus 2014 op 11:00am — 4 reacties

Ziekmelding weigeren. Hoe draai je een goede werkrelatie in no-time de nek om?

Ik had gisteren Arjan - een goede vriend van mij - aan de lijn. In paniek. Zijn ziekmelding werd niet geaccepteerd door zijn werkgever. En hij wist niet wat hij moest doen. Hij vond dat hem onrecht werd aangedaan. Toen ik het hele verhaal had gehoord, was ik het met hem eens…

In het kort: Arjan had maanden achter elkaar hard gewerkt. In overleg met zijn werkgever had hij besloten een paar weekjes rustig aan te doen, om zodoende weer even op…
Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 11 augustus 2014 op 11:30am — Geen reacties

Stuur de zwart-witdenker van de gebaande paden af

Iedereen is anders. Zo kennen we allemaal in onze omgeving wel een paar zwart-witdenkers. Mensen die niet alle tinten grijs zien (zo'n 50, hoor ik wel eens), of alles bekijken door een roze bril... Maar dat zwart-witdenken, is dat nou wel zo handig in onze huidige tijd?

Ikzelf denk van niet. Ik ben namelijk bang dat zwart-witdenken de wereld vertekent. Voor mijn gevoel is het een soort van denkfout, alsof er maar twee (tegengestelde dus) mogelijkheden zijn en geen tussenliggende…

Lees verder

Toegevoegd door Monetta Driessen om 11 augustus 2014 op 9:30am — Geen reacties

Aanpak schijnconstructies: wat moet HR weten?

Begin juli 2014 is het kabinet akkoord gegaan met wat Minister Asscher ‘een belangrijk wapen in de strijd tegen uitbuiten en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt’ noemt. Het Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies (WAS) ligt momenteel ter advies bij de Raad van State en komt na de zomer naar de Tweede Kamer. Het doel van deze wet is het bevorderen van eerlijke concurrentie en een eerlijke beloning voor werknemers. Een aantal ongewenste constructies wordt om die reden wettelijk…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 6 augustus 2014 op 11:00am — Geen reacties

Voorkom bij herintreders een dip na zes weken

Duurzame inzetbaarheid gaat over het inzetbaar houden van werknemers, ongeacht (of dankzij) snelheid van ontwikkelingen, leeftijd of opleidingsniveau. Maar wat als het niet om inzetbaar houden gaat, maar om het inzetbaar maken? Na een periode van geen werk, opnieuw tot het arbeidsproces toetreden?

Inzetbaar houden gaat over het blijven dromen over de toekomst, over het nemen van eigen verantwoordelijkheid, het stellen van concrete doelen, het nieuwsgierig blijven. En last but not…

Lees verder

Toegevoegd door Suzanne Jungjohann om 4 augustus 2014 op 9:45am — Geen reacties

WWZ: geen arbeid, wel loon!

Met de invoering van de WWZ verdwijnt per 1 januari 2015 de hoofdregel uit het arbeidsrecht dat geen loon behoeft te worden betaald als de werknemer niet werkt. Wat betekent dat voor de praktijk?

In het huidige artikel 7:627 BW staat de hiervoor genoemde hoofdregel. Artikel 7:628 BW vervolgt met de regel dat de werknemer wel recht heeft op loon als het niet-werken een oorzaak kent die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen (en in artikel 7:629 wordt dan…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 30 juli 2014 op 3:06pm — 4 reacties

Wat kan je als werkgever doen om straks een lagere transitievergoeding te betalen?

Per 1 juli 2015 treden de bepalingen over ontslag en de transitievergoeding van de Wet werk en zekerheid in werking. De wet geeft de mogelijkheid om bepaalde kosten in mindering te brengen op de transitievergoeding. Er is onlangs een ontwerpbesluit openbaar gemaakt dat verduidelijkt welke kosten in mindering mogen worden gebracht op de transitievergoeding en onder welke voorwaarden.

Dit zijn twee soorten kosten:

  1. Transitiekosten, kosten die zijn gemaakt in verband met het…
Lees verder

Toegevoegd door Rigje Rosier om 23 juli 2014 op 9:30am — 14 reacties

En toen was alles stil

Op zo’n moment dat je hoort over MH17 op een doordeweekse donderdagmiddag, valt alles stil.

Een gevoel dat nog dagen doordreunt, ook zonder direct betrokkenen in de eigen omgeving.

De herinnering aan de doordeweekse dag van de TwinTowers drong zich op. Na bijna 13 jaar nog haarscherp op het vizier. Toen was het een collega met zijn hoofd om mijn kantoordeur om te vragen of ik het al had gehoord. Nu rolde het bericht over m’n ipad op de thuiswerkplek tussen alle bedrijven…

Lees verder

Toegevoegd door Christianne van de Pas om 22 juli 2014 op 12:00am — 2 reacties

Flexibiliseren is een werkwoord

Flexibiliseren, we hebben het er al zo vaak over gehad. De arbeidsmarkt flexibiliseert, de groep Zelfstandige Professionals groeit, het nieuwe werken breidt zich uit en vaste contracten worden schaarser.

Flexibiliseren is een werkwoord

Het roept op tot bewegen, tot kantelen en durven loslaten. Voor de ene persoon zal dat gemakkelijker zijn dan voor de ander, net als het voor MKB bedrijven vaak gemakkelijker is dan voor grote traditionele organisaties of multinationals.…

Lees verder

Toegevoegd door Els Brouwer om 21 juli 2014 op 1:30pm — Geen reacties

Participatiewet

Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van deze wet is mensen met een arbeidshandicap zoveel mogelijk aan een baan bij “gewone bedrijven” te helpen. Met de nieuwe wet worden de Wajong, de Sociale werkvoorziening en de Bijstandswet gebundeld. Het is vanaf 1 januari 2015 aan de gemeenten om te beoordelen of mensen met een arbeidshandicap geschikt zijn voor een reguliere baan.

Hoe bent u zo goed mogelijk voorbereid?

Quotum

Een van…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 17 juli 2014 op 10:35am — 2 reacties

Banenplan vakbonden bedoeld om hun bestaan te rechtvaardigen

Verouderde rol vakbonden

De vakbonden in NL proberen krampachtig om aan hun traditionele, sterk verouderde rol vast te houden, zodat ze hun bestaansrecht kunnen claimen. De realiteit is dat vakbonden wel bestaansrecht zouden kunnen hebben, mits ze zich aanpassen aan de moderne tijd en inspelen op de behoeften van de huidige samenleving.

Banenplan

Het ‘nieuwe banenplan’ van de vakbonden is ook zo’n mooi voorbeeld. Allereerst is het oude wijn…

Lees verder

Toegevoegd door Michel den Daas om 15 juli 2014 op 9:53am — 1 reactie

Maandarchief

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008