Alle HR berichten met het label 'aow' (34)

Pensioenleeftijd nu echt omhoog!

gisterenavond is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat bepaalt dat de AOW en de pensioenleeftijd omhoog gaat. Na publicatie in het staatsblad (formaliteit) is deze wet ook echt wet en dienen werkgevers en werknemers ' aan de slag' te gaan. Niet omdat de AOW leeftijd verschuift naar 67 (in stapjes van 1 tot 3 maanden per jaar) maar omdat de pensioenleeftijd en opbouw zoals die in de pensioenregeling van de werkgever is opgenomen ook aangepast moet worden!

Wat verandert er…

Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 11 juli 2012 op 7:00am — Geen reacties

De 3 pijnpunten van het AOW-wetsvoorstel

Het wetsvoorstel voor de verhoging van de AOW- en pensioengerichtigde leeftijd is 'problematisch' voor de hervorming van het AOW- en pensioenstelsel. Dat schrijft de Stichting van de Arbeid in een brief aan minister Kamp.

De Stichting van de Arbeid, het samenwerkingsverband tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, waarschuwt minister Kamp in een brief voor de gevolgen van het onlangs ingediende wetsvoorstel over de verhoging van de AOW- en pensioengerichte leeftijd.…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 18 juni 2012 op 10:14am — Geen reacties

Pensioen en AOW anno 2012

Vanaf 1 april 2012 gaat de AOW niet meer in op de eerste dag van de maand waarin iemand de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt (thans 65), maar op de 65ste verjaardag van betrokkene. Maar in de meeste arbeidsovereenkomsten en pensioenregelingen staat dat de werknemer gerechtigd is tot pensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin iemand 65 wordt. Welke consequenties heeft dat nu voor de tussenliggende periode? Loopt de arbeidsovereenkomst door tot de verjaardag of niet?

Van een…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 5 april 2012 op 1:53pm — 3 reacties

Pensioenakkoord, en nu?

Gisterenavond laat heeft minister Kamp een akkoord bereikt in de tweede kamer over de pensioenen in Nederland. Waar de vakbonden twee jaar over hebben moeten onderhandelen, met veel emotie gepaard gaande discussies heeft moeten voeren en uiteindelijk leidend tot een mogelijke breuk binnen de vakbonden, slaagt de minister erin om in één avond de tweede kamer 'om te krijgen'.

Uiteraard was er vooroverleg geweest met partijen, maar dat de tweede kamer zo makkelijk overstag gaat op een… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 16 september 2011 op 7:53am — Geen reacties

De nieuwe fiscale pensioenregels

De inkt van het sociaal akkoord is nu wel een beetje droog en alle reacties die er te maken zijn zijn ook wel gemaakt. Maar wat verandert er nu feitelijk voor een pensioenregeling die bij een verzekeraar of bij een ondernemingspensioenfonds loopt? *Vanaf 1/1/2013 mag een pensioenregeling niet meer gebaseerd zijn op pensioenleeftijd 65 maar moet op leeftijd 66 worden gebaseerd. Met ingang van 1/1/2015 wordt deze leeftijd verschoven naar 67. Wat betekent dit nu feitelijk voor een… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 27 juni 2011 op 9:15pm — Geen reacties

Is er nu wel of geen sociaal akkoord?

De kranten staan vandaag weer vol met pensioennieuws: het sociaal akkoord is weer afgesloten. Nadat in juni 2010 er reeds een eerder akkoord was gesloten is in juni 2011 wederom een pensioenakkoord afgesloten.

De vraag is nu dan ook: is dit het sociaal akkoord of komt er nog een?De inkt van het akkoord was nog niet droog en er wordt al massaal geprotesteerd in de media, onder andere door FNV Bondgenoten en de (kleinere) politiebond van het CNV. Het akkoord zou geen recht… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 16 juni 2011 op 10:34am — Geen reacties

Pensioenleeftijd van 65 naar 66 jaar in 2020

De AOW-leeftijd wordt in 2020 verhoogd van 65 naar 66 jaar. Met dit voorstel heeft de ministerraad afgelopen vrijdag ingestemd. Daarmee neemt minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een voorschot op de uitkomst van het sociaal akkoord. De sociale partners kunnen het onderling namelijk maar niet eens worden over de verhoging van de AOW-leeftijd.De ministerraad heeft eind vorige week ingestemd met indiening bij de Tweede Kamer van het wetsvoorstel ‘Verhoging… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 4 mei 2011 op 2:00pm — Geen reacties

Pensioen: verwachte wetswijziging per 1 januari 2013!

De ministerraad heeft op 29 april beslotenom de (fiscaal) maximale opbouwpercentages voor aanvullend pensioen vanaf 2013 fors te verlagen. Dit houdt in dat hierover een wetsvoorstel wordt ingediend (ter behandeling in de tweede kamer)Het voorstel houdt in dat de maximale opbouwpercentage voor middelloonregelingen verlaagd wordt van 2,25% naar 2% en voor eindloonregeling van 2% naar 1,75%. De maximale (fiscale) beschikbare premiestaffels zullen naar alle waarschijnlijkheid worden… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 3 mei 2011 op 10:30am — 1 reactie

Pensioenfondsen indexeren komende jaren niet, wat nu voor verzekerde pensioenregelingen?

Inmiddels kan het niemand zijn ontgaan: de pensioenfondsen in Nederland hebben het zwaar. De kranten melden dagelijks bloed aan de muur voor wat betreft de dekkingsgraad. De kans dat pensioenfondsen de komende jaren nog kunnen of gaan indexeren (verhogen van pensioen met loon / prijsindex) wordt met de dag kleiner: de dekkingsgraden staan inmiddels zo laag dat het niveau waarop geindexeerd kan worden steeds verder weg is. Vooral (gewezen) werknemers die net met pensioen zijn of op korte termijn… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 15 september 2010 op 6:59am — Geen reacties

We leven langer (hoera?), maar wat betekent dit nu voor een verzekerd pensioen?

Een groot verschil tussen een pensioen bij een verzekeraar en een pensioen bij een pensioenfonds is enerzijds de mogelijkheden die de pensioenuitvoerder (fonds of verzekeraar) heeft met betrekking tot de vaststelling van de uitkeringen. Zo kan een pensioenfonds ertoe besluiten om de uitkeringen (dan wel opgebouwde pensioenrechten van de personen die nog niet met pensioen zijn) te verlagen. Dat dit niet meer een fictie is maar keiharde realiteit blijkt uit de dagelijkse berichtgeving over de 14… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 31 augustus 2010 op 8:45am — Geen reacties

Versimpel uw pensioenregeling: minder administratie en beter uitlegbaar

Veel werkgevers hebben voor hun werknemers een pensioenregeling gesloten met daarbij ook een voorziening voor nabestaanden, mocht de werknemer komen te overlijden (voor leeftijd 65).Voor het financieren (=verzekeren) van een nabestaandenpensioen zijn er twee mogelijkheden welke in de praktijk impact hebben op uw pensioenadministratie.Pensioen op basis van onbepaalde partnersysteem

Dit houdt in dat u als werkgever een nabestaandenpensioen verzekerd voor alle… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 22 juni 2010 op 11:35am — 1 reactie

Nederlanders: liever lager inkomen dan langer doorwerken

Veel Nederlandse werknemers zien weinig in verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar. Meer dan de helft (59 procent) wil eerder met pensioen, ook als dat betekent dat het pensioen lager uitvalt of zij zelf een financiële oplossing moeten treffen.Dat blijkt uit representatief onderzoek van Aon Consulting onder 7.279 werknemers uit tien Europese landen, waaronder 752 Nederlanders.Acceptatie

Dat een voortijdige pensionering tot een lager inkomen leidt,… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 4 mei 2010 op 9:00am — Geen reacties

FNV: voor verkiezingen praten over AOW

Vakbondsorganisatie FNV wil kijken of er voor de landelijke verkiezingen nog afspraken gemaakt kunnen worden over de aanpassing van het pensioenstelsel en de hoogte van de AOW-leeftijd.Dit zei FNV-voorzitter Agnes Jongerius zondag in het televisieprogramma Buitenhof.Plannen voor verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 leidden afgelopen najaar tot een heftige botsing tussen werkgevers, die voor zijn, en de vakbeweging die er fel tegen heeft geageerd. Verder is er… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 19 april 2010 op 10:36am — Geen reacties

Langer doorwerken: is uw baas er wel aan toe?

Het aandeel werknemers van 45 en ouder dat zegt door te willen werken tot 65 jaar is gestegen naar 36 procent. Ook het aandeel ouderen dat aangeeft door te kunnen werken tot 65 jaar nam toe tot 50 procent. Van de werkgevers vond 22 procent dat zij in geval van personeelsschaarste doorwerken tot het 65ste levensjaar moeten stimuleren. Dit staat in de Arbobalans 2009 van TNO.Het aandeel werknemers van 45 en ouder dat zegt door te willen werken tot 65 jaar is gestegen van 21 procent in… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 23 maart 2010 op 9:30am — Geen reacties

Vrijstellingsgrens AOW verhoogd

Demissionair minister De Jager van Financiën heeft de grens waarop aangifte gedaan moet worden, eenmalig verhoogd van 43 naar 50 euro. Ouderen met alleen AOW of met een klein pensioen hoeven hierdoor geen belasting te betalen.Door een extra toeslag op de AOW sinds 2009 komen veel ouderen in theorie uit op een belastingaanslag van 48 euro. Om te voorkomen dat zij vanwege een verschil van 5 euro aangifte moeten doen en belasting moeten betalen, is de vrijstellingsgrens verhoogd. De 48… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 11 maart 2010 op 4:13pm — Geen reacties

CDA: AOW-verhoging niet controversieel

CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel zou het liefst zien dat de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar niet controversieel wordt verklaard door de Tweede Kamer, zodat de voorbereidingen voor de invoering verder kunnen gaan.Van Geel gaf dinsdagavond in het tv-programma Nova aan dat de maatregel er belangrijk genoeg voor is. Daarentegen liet hij blijken te beseffen dat het waarschijnlijk niet zal gebeuren, gezien het verzet van een aantal partijen in het parlement.Van… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 26 februari 2010 op 9:30am — Geen reacties

We leven langer, de gevolgen voor de HR professional

Vandaag pakken de kranten uit met de mededeling dat we allemaal weer een stukje ouder worden dan onze ouders en grootouders. Dat is toch fijn om te lezen, of niet....?

Een aspect van het alsmaar ouder worden is dat ook pensioenen (en dus ook de AOW) langer moeten worden uitgekeerd. Wat betekent dit nu voor werkgevers en werknemers?

Pensioen bij een verzekeraar

Bij een verzekeaar heb je het pensioen dat je reeds hebt opgebouwd ook…

Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 24 februari 2010 op 10:12am — Geen reacties

Raadpleging aanvullende maatregelen verhoging AOW-leeftijd

Medio 2009 heeft het kabinet een speciale website gelanceerd om burgers de gelegenheid te geven hun zegje te doen over wet- en regelgeving die door het kabinet wordt voorbereid. Op deze website kunt u tot 8 februari reageren op de aanvullende maatregelen die het kabinet wil treffen in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd.Het gaat om raadpleging over drie voorontwerpen van wet: de mogelijkheid voor vervroeging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen, de… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 3 februari 2010 op 8:30am — Geen reacties

AOW-leeftijd: kolder in de polder

De polder staat op zijn kop: door de verschuiving van de AOW leeftijd wordt niet alleen de AOW geraakt maar raakt men, zoals het zich nu laat aanmeten, ook de pensioenleeftijd zoals deze wordt afgesproken tussen werkgevers en werknemers.Een verhoging van de pensioenleeftijd leidt ertoe dat de pensioenlasten voor eenzelfde pensioen, echter dan twee jaar later uit te keren, zal dalen. Vanuit werkgevers naar alle waarschijnlijkheid een gewenst effect. De pensioenlasten zijn de… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 8 december 2009 op 10:04am — 6 reacties

’Psychische druk is ook zwaar werk’

Niet alleen fysiek zwaar werk, maar ook werk met een zware geestelijke belasting moet worden meegewogen in de discussie over de AOW-leeftijd.Dat vinden drie onderzoekers van TNO. In een artikel in het tijdschrift Economisch Statistische Berichten (ESB) schrijven de drie dat psychisch zwaar werk vooral voorkomt in de zorg, het onderwijs en bij de politie en de brandweer.De Tweede Kamer is deze week akkoord gegaan om de AOW-leeftijd in stappen te verhogen van 65 jaar naar… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 18 november 2009 op 8:30am — 1 reactie

Archief

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999