Een nieuwe medewerker; een overzicht van de voor- en nadelen van pensioenoverdracht

Werkgevers die ondanks de huidige tijd nieuwe medewerkers aannemen lopen veelal ook tegen de pensioenperikelen aan die hiermee gepaard gaan. Een hiervan is het gevolg van een waardeoverdracht. Waardeoverdracht is het meenemen van je pensioen naar je nieuwe werkgever.

De voor- en nadelen van waardeoverdracht zijn legio. Samengevat zijn dit:

Voordelen
• Voorkomen pensioenbreuk
Dit speelt alleen bij eindloonregeling. Bij een middelloonregeling of beschikbare premieregeling is er geen sprake van pensioenbreuk.
• Dekking nabestaandenpensioen over oude rechten
Dit speelt voornamelijk als er sprake is als de oude pensioenregeling een nabestaandenpensioen heeft op risicobasis (geen waardeopbouw).
• Eenvoud (alles bij één uitvoerder)
Met de komst van het uniforme pensioenoverzicht en binnenkort het nationale pensioenregister is dit een onnodige exercitie. Zicht op je pensioen krijg je niet door alles maar op één hoop te gooien. Waardeoverdracht vanwege de eenvoud is niet nodig.
• Verbetering van je indexaties in de toekomst
Indien je verwacht dat de toekomstige indexatie van je nieuwe pensioenregeling beter zal zijn dan die van je oude regeling is het zinvol om waardeoverdracht te overwegen.

Nadelen
• Ingewikkeld en daarmee het risico op een verkeerde keuze
De keuze om wel of niet over te dragen is een lastige keuze, het gaat over veel geld en er zijn weinig adviseurs die hierin goed kunnen adviseren. Een belangrijk aspect voor het maken van een goede keuze zijn de toekomstige indexaties.
• Onverwachte hoge lasten voor de werkgever (door bijbetalingsproblematiek in geval van verzekerde regelingen) . Ondanks dat het pensioen voor de werknemer niet verandert moet de nieuwe werkgever een koopsom betalen die kan oplopen tot tienduizenden euro’s.

Kortom, het is nog maar de vraag of waardeoverdracht voordelig is voor een werknemer. Vaak is dit niet het geval. Toch wordt door werknemers ook in die situatie het pensioen overgedragen. Belangrijk aspect hierbij is dat je als werkgever je niet laat verleiden tot advies over het wel of niet overdragen van het pensioen. Je loopt hiermee namelijk het risico op aansprakelijkheid voor een verkeerd advies.

Daarnaast worden veel werkgevers geconfronteerd met een extra betaling na het overdragen van het pensioen. Heb jij in je organisatie te maken met nieuwe werknemers en wil je af van de bijbetalingen als gevolg van waardeoverdracht dan hebben wij hiervoor meerdere oplossingen ontwikkeld. Wil je een overzicht stuur me dan even een email (Rogier.kerkhof@sprenkelsenverschuren.nl). Ik stuur je dan een uiteenzetting toe met alle mogelijke oplossingen (deze gaan te ver om in deze blogbijdrage te verwerken)

Aantal keer bekeken: 823

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Anneke Gimbel on 4 november 2009 at 10:01pm
Hi Rogier,
Ben geinteresseerd in alle mogelijke oplossingen! Wil je mij deze sturen via anneke@gimbel.nl?
hartelijke goet,
Anneke