Woekpensioenen: nu actie ondernemen richting uw verzekeraar?

Er is inmiddels veel te doen over de schikkingen tussen verzekeraars en de ' woekerpolis' stichtingen. Deze stichtingen hebben zich voornamelijk ingezet voor particuliere levensverzekeringen.
Inmiddels zijn verzekeraars ook aan het nadenken over pensioenverzekeringen (die de werkgever voor zijn werknemers afsluit). Ook (juist!) bij deze verzekeringen is er door verzekeraars, maar zeker ook door verzekerings- en pensioenadviseurs, (veel) te veel aan kosten in rekening gebracht. Dit speelt met name bij individuele en semi collectieve regelingen. Het woord ' semi-collectief' is hierbij verradelijk want dit is niets anders dan een verzamelijk van een aantal individuele polissen die allen een zelfde pensioenregeling hebben. Dit zegt verder weinig tot niets over de kosten in dit soort producten. Het is alleen een marketingterm!
Een kermerk van een dergelijke regeling is dat er bijvoorbeeld vaak bij iedere nieuwe deelnemer en iedere salarisverhoging (=alle mutaties die tot extra premie leiden) provisie uitgekeerd. Een voortijdige beeindiging leidt direct tot terugbetaling van deze provisie door de verzekeringsadviseur aan de verzekeraar.

De schikkingen die verzekeraars nu treffen hebben (vooralsnog) alleen betrekking op pensioenverzekeringen waarin belegd wordt (beleggingsverzekeringen). De pensioenpolissen die een gegarandeerd kapitaal uitkeren vallen echter niet onder de regeling onder het mom van ' de uitkering is gegarandeerd'.

Voor werkgevers is het aan te bevelen om goed op te letten bij alle communicatie van verzekeraars en vragen van hun medewerkers adequaat te beantwoorden. Veelal zijn medewerkers niet (volledig) op de hoogte van de ' ins & outs' van pensioen en dragen krantenartikelen in bijvoorbeeld de Telegraaf niet bij aan hun gemoedstoestand.

Ook kan je als werkgever nu al aan de slag (zonder de actie van de verzekeraars af te wachten) door de pensioenregeling om te zette naar een ' echt collectieve pensioenregeling'. De kosten kunnen ten opzichte van een individuele / semi-collectieve regeling veelal fors om hoog, waarbij verbeteringen met meer dan 20 a 30% geen uitzondering zijn! Het loont dus de moeite voor werkgevers en werknemers om hier proactief mee aan de slag te gaan: dit resulteert in ofwel een hoger pensioen voor werknemers dan wel een verlaging van de kosten voor de werkgever.

Aantal keer bekeken: 14

Lees meer HR artikelen over: kosten, pensioen, woekerpensioen, woekerpolis

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Ruud van Gerrevink on 27 mei 2010 at 3:08pm
Ik hoop maar dat tussenpersonen een flinke provisie kregen. Ik heb vele advies trajecten voorbij zien komen op het gebied van beschikbare premie regelingen en deze waren telkens zeer arbeidsintensief voor de tussenpersoon. Nog los van alle "Witteveen" ellende. Het was vaak een crime om de totaal ingeslapen verzekeraars (NNee ik noem geen NNamen) tot het produceren van een polis te krijgen.
Reactie van Sander Seton on 27 mei 2010 at 1:44pm
Vaak is ook de werkgever niet op de hoogte van alle 'ins en outs', het blijf tenslotte toch vaak moeilijke materie! De NVP organiseert hierover trouwens op 7 juni een workshop onder leiding van Pieter Marres van OXYLO. Wellicht interessant voor meer informatie.