Garantieuren
Ik ben geconfronteerd met een vraag inzake garantie-uren. Het werkpakket van een organisatie is qua werkpakket sterk verbonden met de economie en het is dus erg lastig om het aantal lesuren per jaar goed te kunnen inschatten. Stel nu dat met een medewerker garantie-uren worden afgesproken. Hoe werkt dit door op de lange termijn als je dit jaar meer werkt dan de garantie-uren? Kun je je als organisatie indekken tegen het feit dat dit incidenteel is bijv. middels een supplement? En als je een supplement afspreekt en dat blijkt niet voldoende? Hoe moet je ouderschapsverlof zien in relatie tot de afgesproken garantie-uren?

Dank voor uw reactie.

Aantal keer bekeken: 72

Plaats een reactie