Een werknemer is 2 jaar ziek. Hij krijgt geen WIA-uitkering. Aansluitend aan de periode van 2 jaar ziek gaat hij weer werken maar wordt binnen 4 weken weer ziek. Moeten wij als werkgever dan nog loon doorbetalen?

Aantal keer bekeken: 99

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

Er van uit gaande dat deze werknemer opnieuw volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is geworden, kan artikel 48, lid c, van de WIA uitkomst bieden. Hierin is geregeld dat het later ontstaan van recht op uitkering aan de orde is wanneer de werknemer, die op de eerste dag ná de wachttijd geen recht op een WGA uitkering had omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt is, binnen vier weken na die dag alsnog duurzaam arbeidsongeschikt wordt.

Mijn advies zou zijn direct contact opnemen met UWV en een (her)beoordeling aanvragen.

Succes,

Simon Stoltz

RSS