Welke psychologische benadering heb jij nodig als je gecoacht wil worden? Wil je een coach die vooral begripsvol is, wil je ander gedrag aanleren, andere gedachten of heb je juist behoefte aan andere emoties? Als je weet waar je eigen behoefte ligt dan kun je een coach kiezen die daarbij aansluit. Daarbij helpt het volgende overzicht.

Overzicht

In het schema zijn 6 psychologische benaderingen opgenomen die een coach kan hanteren. Deze benaderingen verschillen in twee opzichten. Allereerst verschillen zij in het doel van de coaching: Coaching kan gericht zijn op de oplossing van een concreet probleem, maar ook op het faciliteren van een bredere ontwikkeling. De benaderingen verschillen ook in de mate waarin de coach advies geeft. Een faciliterende coach geeft bijna geen advies maar begeleidt je te komen tot je eigen conclusies en voornemens.

Coach is
Coaching is gericht op Adviserend Faciliterend

Oplossing
– korte termijn
– actie gericht
– specifiek

  • Behavioristische benadering
  • Oplossingsgerichte benadering
Ontwikkeling
– holistisch
– onder de oppervlakte
– ontwikkel gericht
  • Cognitieve benadering
  • Positieve psychologie benadering
  • Humanistische benadering
  • Systemische benadering

6 psychologische benaderingen

Humanistische benadering 
Het doel van deze eerste benadering is inzicht van de coachee in zichzelf. Onvoorwaardelijke acceptatie van de coachee staat hierbij centraal waarbij de coach empathisch en oprecht is.

Behavioristische benadering
Het doel van deze tweede benadering is gedragsverandering. Dit wordt bereikt door te analyseren hoe gedrag en gewoonten tot stand zijn gekomen en in stand worden gehouden. Deze verbanden tussen omgeving (in de vorm van stimuli en beloningen) en gedrag worden hierbij  geherprogrameerd.

Cognitieve benadering
Het doel van de derde benadering is effectievere gedachten ontwikkelen. Dit kan op zichzelf staan om bijvoorbeeld piekeren tegen te gaan, maar het kan ook als doel hebben andere (meer functionele of positievere) emoties of gedrag toe te gaan laten.

Oplossingsgerichte benadering
Doel van de vierde vorm van coaching is het behalen van een vooropgesteld doel, of het komen tot een oplossing. Hierbij worden problemen niet ontkend of gebagatelliseerd maar de uitgebreide analyse van problemen wordt niet noodzakelijk geacht

 Positieve psychologie benadering.
De vrijde benadering faciliteert het doel om (nog) gelukkiger te worden. Om dit te bereiken  kent de positieve psychologie vijf pijlers: positieve emoties, flow, sociale relaties, betekenis en prestaties. Het uitgangspunt is dus niet een probleem maar het verlangen naar groei.

Systemische benadering
De laatste benadering heeft het doel om patronen te vinden die gebruikt kunnen worden.

Wat heb jij nodig?

Weet jij welke psychologische benadering je nodig hebt? Kies dan een coach die dat ook biedt, en maak kenbaar wat je voorkeursaanpak is. Vaak is het nodig meerdere invalshoeken te gebruiken. Dan is het goed een coach te hebben die kan schakelen tussen de verschillende technieken en dus breder is opgeleid.
In een eerdere blog heb ik de sterke en zwakke punten beschreven van drie van de hier boven genoemde benaderingen. Ook heb ik eerder geschreven over het de effecten van coaching.

Drs. Patricia de Wit MSc. is coach en heeft haar eigen bedrijf Patricia de Wit Coaching. Zie www.patriciadewit.com. Zij schreef naast artikelen in vakbladen, boeken over talentmanagement, motivatie, persoonlijke effectiviteiten geluk.

Aantal keer bekeken: 122

Plaats een reactie