Afspiegelen: niet de feitelijke werkzaamheden maar de overeengekomen functie is bepalend

Bij een reorganisatie moet het afspiegelingsbeginsel gevolgd worden. Over dat beginsel heeft het hof Den Bosch recent een interessante uitspraak gewezen.

Werknemer, werkzaam als chef-kok, is per 1 november 2015 ontslagen. Op 7 december 2015 wordt bekend dat een andere chef-kok vrijwillig ontslag heeft genomen. Op basis van dit vertrek haalt werkgever een andere ontslagen werknemer weer terug. De werknemer stelt nu dat zowel het afspiegelingsbeginsel als de herplaatsingsplicht verkeerd zijn toegepast.

Bij het afspiegelingsbeginsel wordt gekeken naar werknemers met vergelijkbare ('uitwisselbare') functies, ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen. Per leeftijdsgroep worden de werknemers die het laatst zijn aangenomen als eerste ontslagen. Hierbij hanteert men een pro rata verdeling over de leeftijdsgroepen.

In deze kwestie stelt de werknemer dat voor het toepassen van het afspiegelingsbeginsel (en voornamelijk de indeling in uitwisselbare functies) van belang is welke werkzaamheden hij in de praktijk uitvoert. Het hof oordeelt dat voor de vraag wie er werkzaam zijn in een bepaalde categorie van uitwisselbare functies, de aanstelling (functie) die werknemers hebben op grond van hun arbeidsovereenkomst bepalend is en de werkzaamheden die op basis daarvan van een werknemer verlangd kunnen worden. Niet de werkzaamheden die de werkgever feitelijk laat uitvoeren zijn dus doorslaggevend.

Ook heeft de werkgever de herplaatsingsplicht niet geschonden. Het feit dat bij de werkgever al eerder in 2015 duidelijk was dat de werknemer vrijwillig wilde vertrekken maakt niet dat de herplaatsingsplicht onjuist is toegepast. De arbeidsovereenkomst met de werknemer was al geëindigd toen de andere chef-kok vrijwillig ontslag nam. Daarnaast is het voor de werkgever niet verplicht om zijn boventallige werknemers - die in aanmerking komen voor een herplaatsing - te informeren over de stand van zaken van gesprekken met andere werknemers.

Bron Marxman Advocaten

White Papers over verschillende juridische kwesties zijn gratis te ...

Aantal keer bekeken: 369

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

"3.2.2 [verzoeker] berust in de beslissing van de kantonrechter op het in eerste aanleg ook aangevoerde argument dat tanteLouise zou hebben gehandeld in strijd met een wederindiensttredings-voorwaarde, zodat dat geschilpunt in hoger beroep niet langer aan de orde is."
Waarom een berusting als dit nu juist de opening is?

RSS