Benefits en extra arbeidsvoorwaarden, friend or faux?

Door: Paulien Goudsmit

Onbeperkte vakantiedagen, in-house sportfaciliteiten, saladebars en een kinderopvang op het werk. Voor het creëren van een unieke medewerkersbeleving wordt er bij organisaties als snel gedacht aan het bouwen van een zo aantrekkelijk mogelijk arbeidspakket, maar hoe effectief zijn al deze voorzieningen? Kunnen ze werkelijk werknemerswelzijn, -tevredenheid, -loyaliteit, -productiviteit of zelfs prestaties beïnvloeden?

Organisaties besteden veel tijd en budget aan het implementeren van welzijnsprogramma’s, preventie-activiteiten en ‘happiness’factoren. Er is bewijs dat dit soort voorzieningen positieve effecten kunnen hebben op de medewerkers, maar vaak is het onduidelijk welke nu écht een verschil maken en vooral waarom. Waar meer aandacht aan besteed kan worden, is het vooraf onderzoeken wat wel of niet gaat werken binnen jouw organisatie. Om zo gefundeerdere beslissingen te nemen en de kans op een succesvolle, unieke medewerkersbeleving te vergroten.

Een unieke medewerkersbeleving hangt niet af van hoeveel ‘hippe’ voorzieningen er zijn of hoe mooi deze worden ingericht en gepromoot. Sterker nog, het kan zelfs een averechts effect hebben wanneer er in de ogen van medewerkers onterecht veel tijd en budget wordt besteed aan extra voorzieningen. Succes van een interventie hangt af van de mate waarin initiatieven matchen met de behoeften van de werknemers en de identiteit van de organisatie, in hoeverre ze een structurele verbetering bieden en de mate waarin het initiatief ook werkelijk linkt aan het beoogde doel.

Wil jij gaan bouwen aan een unieke medewerkersbeleving? Gebruik onderstaande tips om goed van start te gaan.

Ga niet uit van wat anderen doen.
Het zijn niet per definitie de door andere organisaties meest gebruikte, of voor de hand liggende interventies die binnen jouw organisatie nodig zijn. Dat medewerkers bij een ander bedrijf positieve effecten ervaren van een fysieke interventie zoals yoga, zegt niet dat in jouw organisatie een indirecte interventie zoals flexwerken niet meer effect kan hebben.

ANNA: Altijd nagaan, niet aannemen.
Meerdere cases tonen aan dat er vaak een verschil zit tussen wat management of HR denkt dat welzijn zal verbeteren en waar de behoefte van de medewerkers ligt. Zo worden interventieplannen gemaakt op basis van een vertekend beeld.

Bekijk wat een dragend effect heeft.
Veel van de op het oog aantrekkelijke interventies, zoals onbeperkte vakantiedagen, hebben alleen effect op het moment dat het wordt ingezet, maar niet structureel. Wanneer de vakantie voorbij is, zien we ook geen effect meer.

Zie correlatie niet aan voor causatie.
Vaak wanneer effecten tegelijkertijd voorkomen, nemen we dit als oorzaak-gevolg relatie waar. Bijvoorbeeld: dat mensen die niet roken vaker de trap nemen dan de lift, betekent niet dat roken zorgt voor het nemen van de lift. Het klopt niet, als we vanuit een dergelijke aanname een interventie kiezen. Dan bestaat de kans dat deze interventie niet goed aansluit op het doel. Het is daarom belangrijk om het doel duidelijk te maken en te onderzoeken welke interventies hier een écht oorzakelijk effect op hebben.

Dus hoe creëer jij een aantrekkelijk én effectief arbeidsvoorwaardenpakket? Door eerst goed onderzoek te doen naar de behoeften binnen de organisatie en context. Het onderzoeken kan betekenen dat je erachter komt dat eerdere interventies verspilling waren, werknemers niet tevreden zijn, of zelfs dat er hele andere, ongeziene problemen spelen. Dit kan confronterend zijn, lastiger en tijdrovender dan het a la minute neerzetten van een populaire interventie. Toch is het onderzoeken van behoeften en oorzaken de enige manier om de juiste initiatieven te kiezen en écht te veranderen en te verbeteren, waardoor de unieke beleving kan worden gecreëerd voor zowel de organisatie, als haar medewerkers.

Wil je weten hoe wij jouw organisatie kunnen helpen bij het neerzetten van een unieke medewerkersbeleving? Laat het ons weten door een bericht te sturen naar: pauliengoudsmit@kirkmancompany.com


Kirkman Company zorgt voor succesvolle transformaties van publieke en private organisaties.

Aantal keer bekeken: 160

Plaats een reactie