Bonus/beloning voor kostenbesparende/winstgevende ideeen

Hallo allen,

Wie kan mij helpen aan regeling/protocol voor het belonen van kostenbesparende en/of winstgevende maatregelen; in de volksmond vaak als "ideeenbus" aangeduid?

Alvast vriendelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Michel.

Aantal keer bekeken: 815

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

In mijn archief vond ik dit, wellicht heb je er wat aan.

Beloning Innovatieve Oplossingen en Ideeën

Definitie

Bedoeld worden oplossingen of ideeën die voor de XXX aanzienlijke kostenbesparingen opleveren en/of aanzienlijke opbrengsten genereren.

ioi-Commissie
Een commissie bestaande uit [bijvoorbeeld de Algemeen Directeur, de leidinggevende van de persoon in kwestie en het Hoofd Personeelszaken] beoordelen de oplossing of het idee en stellen de hoogte van de opbrengsten/kostenbesparingen vast. Indien nodig benadert de commissie één of meerdere specialisten om een reële inschatting te maken van de hoogte van de opbrengsten/kostenbesparingen.

Beloning

1. De hoogte van de beloning is direct gerelateerd aan de omvang van de opbrengsten en/of kostenbesparingen in de eerste [bijvoorbeeld drie] jaar na invoering. Indien het niet mogelijk is die omvang vast te stellen, dan maakt de commissie - indien nodig na raadpleging van deskundigen - een inschatting.

De beloning bedraagt [bijvoorbeeld 1] procent van de opbrengst en/of de totale kostenbesparing in de eerste [bijvoorbeeld drie] jaar na introductie.

2. De totale omvang van de opbrengsten en/of kostenbesparingen in de eerste [bijvoorbeeld drie] jaar na invoering moet een bepaalde ondergrens overschrijden. Dit om te voorkomen dat er een claimcultuur gaat ontstaan.

De ondergrens is vastgesteld op € [bijvoorbeeld 30.000] in de eerste [bijvoorbeeld drie] jaar na introductie.

3. De hoogte van de beloning is gebonden aan een maximum. Dit maximum is gerelateerd aan het salaris van de persoon in kwestie. Reden om de beloning te maximeren is dat de collegiale samenwerking niet onder druk mag komen te staan: het uitwisselen van kennis en ideeën om bedrijfsprocessen te verbeteren en/of te vernieuwen mag niet negatief worden beïnvloed door het instellen van de beloning.

De maximale beloning is vastgesteld op [bijvoorbeeld 10] procent van het bruto-jaarsalaris (12 x schaalsalaris op het moment van toewijzing van de beloning).

RSS