2010 is een jaar waarin veel van onze opdrachtgevers herorganiseren. Soms ingrijpend voor medewerkers en leidinggevenden, soms kleiner van schaalgrootte. Vaak wordt dan gebruik gemaakt van oude en vertrouwde zienswijzen: kantelen van de organisatie, anders organiseren, andere eenheden. Dezelfde kaarten worden geschut.

Een enkele keer komen we opdrachtgevers tegen die het anders willen doen. Niet meer op basis van het oude functiegebouw, waarin functies en taken zo zijn versnipperd dat het vrijwel onmogelijk is om flexibel te reageren op de ontwikkelingen in de markt.

Opgebouwde expertise en bijbehorende senioriteit die voorheen van waarde was, blijkt nu een belemmering. Toch is het mogelijk om met respect voor bestaande competenties, kennis en kunde opnieuw te beginnen.

Ook benieuwd naar hoe te komen tot een flexibele en slagvaardige organisatie met de klant voorop? Geen tip; wel wat inspiratie: http://www.managementsite.nl/9678/strategie-bestuur/anders-organise...

Aantal keer bekeken: 32