Cosmetische ingreep: ziekmelden of verlof opnemen?

Stel, een medewerkster is bijvoorbeeld door borstvergroting twee weken niet in staat om te werken, hoe kun je hier het beste mee omgaan? Moet de medewerkster zich ziekmelden of verlof opnemen en hoe integreer je dit in het (HR)beleid?

Aantal keer bekeken: 10651

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

Dit valt gewoon onder ziekteverzuim. De medewerker is door deze medische ingreep niet in staat om te werken. En of de medewerker een ooglaserbehandeling, een knieoperatie of een cosmetische operatie ondergaat, maakt daarbij niet uit.
Inderdaad is men door deze medische ingreep niet in staat om te werken,absoluut, herstel is nodig maar voorafgaand aan een ingreep ...is de vraag of het medisch gezien noodzakelijk om deze ingreep te doen niet een "zwaar(derge)wichtige" overweging die de visie kan doen wijzigen?
Wettelijk gezien valt deze ingreep gewoon onder ziekteverzuim. Als medewerkers zich zelf niet ziek willen melden voor een cosmetische ingreep is natuurlijk een andere discussie en als iemand liever verlof neemt voor een cosmetische ingreep dat kan hij of zij dan ook doen (behalve als de ingreep niet goed gaat, dan zal deze medewerker zich ook ziek moeten melden). Ik zie wel vaker vragen van P&Oers over zaken die ze niet redelijk vinden. Dat zijn soms hele andere discussies en soms lijken regels ook niet eerlijk, maar zijn ze wel zo. Als je vraagt wat is de regel en wat zegt de wetgever, dan is dit gewoon een kwestie van ziek zijn.
De medewerkster maakt een keuze om een borstvergroting te ondergaan. Ik vind niet dat de werkgever hier de rekening van hoort te krijgen door de kosten van verzuim op zich te moeten nemen. Sterker nog... De kosten voor uw organisatie zijn niet alleen de afwezigheid van uw medewerkster, maar tevens de kosten van productieverlies, kosten voor eventuele vervanging, bedrijfsarts/arbodienst etc... Komt u niet in de (bedrijfs)problemen omdat uw medewerkster deze borstvergroting ondergaat? Indien een behandeling voortkomt uit een cosmetische individuele keuze vind ik dat een werkgever hiervoor niet hoeft op te draaien. Indien een keuze voor behandeling komt vanuit lichamelijke, psyschische of sociale ziekte en/of gebrek in medische zin dan heeft een werkgever de loondoorbetalingsverplichting.

HR beleid; Werknemer de verantwoordelijkheid geven om toekomstige afwezigheid welke niet voortvloeit uit ziekte of gebrek bespreken met diens leidinggevende/HRM. Onbetaald verlof opnemen gedurende een periode. Indien er onverwachte complicatie's optreden, dan is er wel sprake van ziekte of gebrek in medische zin.
Bastiaan,

Het klopt dat de jurisprudentie tot op heden nog op hand van werknemer was mbt bijvoorbeeld het recht op loondoorbetaling bij borstcorrectie's (mbt de verfraaiende casus). Er vind echter wel een verschuiving plaats in de jurisprudentie richting meer verantwoordelijkheid naar werknemer in de keuze welke hij maakt. Uit de jurisprudentie tot nu toe blijkt dat er alleen sprake is van opzet als de werknemer heeft gehandeld met het bewuste doel om ziek te worden. Dat is hier niet het geval(?). Iemand die zijn borsten laat vergroten, doet dat om zich te verfraaien, niet om ziek te worden. Echter wanneer meld je jezelf ziek zonder dit met opzet te veroorzaken? Ik zie het al voor me....werknemer moet minimaal 1 week naar een kuuroord, om de wallen wat te laten verminderen. Dit is toch ook verfraaien? Wordt dit ook geaccepteerd en het loon doorbetaald? Wat is hierbij de grens? Daarnaast is het zo dat de Wet verbetering Poortwachter in het leven is geroepen. Een groot goed bij de Wet verbetering Poortwachter is dat men (werkgever en werknemer) er alles aan moeten doen om te reintegreren/herstellen van de beperkingen. Daarnaast mag je de reintegratie niet belemmeren. Er staan zelfs een sancties op wanneer je onvoldoende meewerkt aan je reintegratie/herstel belemmerd.Dat strookt na mijn idee niet met een vrijwillige keuze (daar ga ik in deze casus even vanuit > verfraaing) om een bortsvergroting te ondergaan en loondoorbetaling te verwachten. Dit is geen behandeling/ingreep wat het herstel bevorderd. Je kunt er zelfs erg ziek van worden. Ik verwacht dan ook dat deze jurisprudentie in de nabije toekomst gaat verschuiven richting andere uitspraken. Daarnaast mogelijk een aanvullende "'op maat' verzekering voor werknemers? Ik denk dat dat een werkgever dit inderdaad gewoon het beste kan bespreken met een werknemer, richting het opnemen van onbetaald verlof. Hier afspraken over maken en vastleggen. Mocht het voorkomen bij het gerecht, dan ben ik benieuwd naar de nieuwe jurisprudentie.
Wordt de ingreep gedaan met een medische indicatie, dat is mi van groot belang om te weten.
zo ja, kun je nog in gesprek gaan met een medewerker, om te bezien hoe je er samen naar tevredenheid uit kunt komen.
Is het een ingreep zonder medische indicatie: dan ben ik het eens met Jeanette: waar ligt de grens???
En wie durft die aan te scherpen?
Voor we het weten zitten we met een liposuctie bij damesmaatje 38 om het zitvlak toch nog iets te verkleinen, omdat maat 36 is gewenst. Een kalende medewerker die het tijd vind voor haarimplantatie... Of bv een secretaresse die kunstnagels wil laten plaatsen, . ......
Kortom ga in gesprek met de medewerker, krijg duidelijk of het medisch gezien een noodzakelijke ingreep is en ga vervolgens in overleg,vanuit het verkregen uitgangspunt en trek zo nodig grenzen in het grijze gebied.Tussen zwart en wit zit grijs en dat loopt soms héél geleidelijk over.
Bekijk de schemerzone objectief en individueel, dat kan dus betekenen dat bij de ene werknemer andere afspraken worden gemaakt als bij de andere.Geen mens is gelijk, geen situatie is tenslotte hetzelfde.Daar is soms ,met alle respect, durf van de werkgever voor nodig.
Dezelfde discussie ontstaat bij bijvoorbeeld sportblessures of een ongezonde leefstijl. Je kunt een medewerker ook niet dwingen om gezond te leven en om niet te sporten (bij bijv. voetbal ontstaan ook vaak blessures). En het zou ook nog zo kunnen zijn dat een medewerker een cosmetische operatie ondergaat vanwege psychische klachten. Je mag hier als werkgever niet zomaar over oordelen. De wet zegt dat dit onder ziekteverzuim valt. Wat ik daar als P&Oer zelf van vind doet in deze niet terzake.
Oordelen is zeker niet de bedoeling, in gesprek gaan met de ander, is iets anders.
De ander (durven) aanspreken op verantwoordelijkheid ook tov de werkgever waar hij/zij in ruil voor diensten slaris ontvangt. Dat zie ik niet als oordelen. Maar als weldenkende mensen met elkaar respectvol in overleg gaan hierover.
Een medische indicatie kan natuurlijk ook onder het "psychische kopje" vallen.
Een ingreep vanwege een medische indicatie vind ik tot ziekteverzuim behoren. Een verfraaing hoort daar naar mijn inziens geheel buiten. Verfraaing dat zie ik als eigen keuze voor afwezigheid op het werk wat in goed overleg met werkgever moet plaatsvinden. Verfraaing behoort naar mijn idee vakantie of onbetaald verlof te zijn.Verfraaing is een subjectieve beleving , dat kan inderdaad van alles zijn; borstvergroting of verkleining. Maatje 36 of 46, het is maar waar je van houd.
Een medische indicatie wordt gegeven door een specialist/(bedrijfs)arts op dat gebied. Daar hoeven wij als niet medici ook helemaal geen oordeel over te geven, dat is niet ons vakgebied. Maar dan is het handig om richtlijnen te kunnen hanteren (ook voor en door bedrijfsartsen/specialisten) wat de grenzen hierin zijn. Met betrekking tot psychische klachten bestaat er al een richtlijn en daar staat een cosmetische operatie niet als effectieve behandeling bij omschreven. Maar goed, bij deze discussie gaat het uiteraard niet alleen om deze casus met bortsvergroting. Het is een breder onderwerp en goed wanneer hier eens kritisch naar wordt gekeken door de destreffende deskundigen. De ander durven aanspreken op de verantwoordelijheden en in gepsrek gaan met elkaar mbt bovengenoemde onderwerpen blijft van belang. Anders gaat het sudderen en komt het er wel op een andere manier uit.Werknemer en werkgever hebben een contract met elkaar en daar zijn de arbeidsvoorwaarden aan verbonden. Enig beleid hierin zou wel duidelijkheid kunnen scheppen. Zonder deze richtlijnen en duidelijkheid krijg je dezelfde discussie bij de werknemers onderling. Waarom de ene werknemer onbetaald verlof en de andere verzuim. Dat zal de sfeer en het vertrouwen naar elkaar toe niet ten goede komen. Mogelijk kunnen we een balletje opgooien bij de Nederlandse vereniging voor arbeids-, en bedrijfsgeneeskunde??
Wij hadden een jaar geleden ook een gevalletje 'twijfel' op dit gebied. Een medewerkster onderging een IVF behandeling omdat een natuurlijke zwangerschap uitbleef. Zij is deze behandeling gestart maar bleek vele herhalingen nodig te hebben en tot op heden is zij nog steeds niet zwanger. Dat betekent dat zij al 8 keer 3 dagen afwezig is geweest wegens 'ziekte' (terugplaatsen eicel). Omdat zij niet tijdig heeft aangegeven dat zij de behandelingen ging laten doen (wat overigens haar goed recht is), zijn er geen duidelijke afspraken over gemaakt. Dat is een tijdje terug (toen duidelijk werd hoeveel tijd dit de werkgever ging kosten) geescaleerd, waarna we juridisch advies hebben ingewonnen. Daaruit bleek inderdaad dat de werkgever opdraait voor alles wat teruggeleid kan worden naar 'onvermogen om te werken ivm ziekte'.

Inmiddels hebben we in overleg met haar afgesproken dat ze vrijneemt op de dagen dat ze bloed moet prikken en de uitslag krijgt, maar officieel ziek is als de eicel moet worden teruggeplaatst.

Op zich is het nu dus goed geregeld. Toch blijft het een lastige discussie aangezien het in principe een vrijwillige medische behandeling betreft en geen noodzakelijke... genoeg ruimte voor discussie dus!
Tja, blijft een moeilijk onderwerp.

Even een link:
http://www.heussen-law.nl/download/newsletter/office_r_6-08_wanneer...

Zie het gedeelte over ingreep.

In de tussentijd wel een aantal gevallen gehad heb dit altijd afhankelijk van de reden nog in onderling overleg kunnen regelen. In grote lijnen kijk ik naar of dit op advies van de huisarts of bedrijfsarts gebeurd dan is het een ziekmelding zoals bijv. maagverkleining, buikwand correctie, kan ook een ooglidcorrectie zijn etc.

Een borstvergroting dus op eigen initiatief alhoewel dit bijvoorbeeld ook psychische leed zou kunnen veroorzaken zou ik daar weer niet onder scharen en in overleg meer aansturen op het opnemen van verlof, maar een borstverkleining omdat dit rugklachten zou kunnen veroorzaken of men er last van heeft tijdens de uitoefening van het werk is weer een ziekmelding. Een grote moedervlek weg laten halen of een neuscorrectie daarvoor zou ik weer verlof voor te laten opnemen. Maar een neuscorrectie die bijvoorbeeld tot een slaapstoornis leidt waardoor men niet goed uitgerust op het werk kan verschijnen dat is dan weer een ziekmelding.... tja.... en ga zo maar door.

RSS