De Troonrede vanuit gemeentelijk HR-perspectief

Ik heb voor mezelf een aantal HR-gerelateerde zaken uit de Troonrede op een rijtje gezet. Die wil ik graag delen. Naar mijn mening is er maar één conclusie te trekken; het gemeentelijke management moet nu echt doorpakken met de benutting van menselijk potentieel.

Het budget voor opleiding en ontwikkeling verarmen is daarbij geen bezuiniging, maar een kostenverhogende maatregel. Want als je effectiviteit verwacht moet je er wel voor zorgen dat je mensen daar toe in staat zijn. Veel ambtenaren hebben het wel in zich om effectief te zijn in hun werk, maar de benutting van dat talent kan vaak nog veel aan kracht winnen.

Van economie naar arbeidsmarkt
De kostenoverweging is niet de enige ‘drijver’ om het menselijk potentieel beter te benutten. De Troonrede spreekt ook over een overheid die sterk in omvang afneemt. Daar staat tegenover dat de gemeenten steeds meer taken krijgen toegeschoven die niet meer door centrale overheidsorganen worden uitgevoerd. Omdat men het ‘dichter bij de burger’ wil organiseren.
Meer taken en op een andere manier werken met een kleinere groep ambtenaren vergt een bewustere inzet van de capaciteiten van mensen.
Anno 2011 wordt dat geforceerd door financieel-economische omstandigheden. Naarmate we dichter bij 2015 (en daarna) komen zal blijken dat de arbeidsmarkt die druk gaat opleggen. Die druk neemt daarna steeds meer toe.
Zeker als de economie weer aantrekt en organisaties daardoor meer groeimogelijkheden wordt geboden, zal de gemeentelijke werkgever klaar moeten zijn voor de concurrentiestrijd.

Tijd voor talentbewuste talentbenutting
Het gemeentelijke management heeft maar één keuze; zicht creëren op het talent binnen de eigen organisatie en dat afzetten tegen de gewenste situatie. Iedere dag dat men dit nog uitstelt is er één te veel. Minder bureaucratie en meer realiseren met de samenleving zijn belangrijke doelen die door mensen moeten worden uitgevoerd. Met behulp van andere middelen.
De Troonrede noemt Ondernemerschap en Zelfstandigheid als belangrijke onderwerpen. Als je dat als overheid wilt aanjagen zul je deze eigenschappen moeten beheersen en bewust moeten inzetten.
Andere competenties als omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid, netwerken, sensitiviteit, resultaat- en kwaliteitgerichtheid krijgen meer nadruk.
Dit heeft impact op verandering van gedrag en cultuur van hoog tot laag in organisaties.

Eerst denken , snel doen!
Het water staat bij veel gemeenten tot de lippen. Echter is er maar een mager aantal van de ruim 400 gemeenten zichtbaar aan het doorpakken. Men snijdt in formatiekosten, betaalt uitstroomkosten uit een ander budget. Men kijkt daarbij beperkt naar kwaliteiten van mensen, maar ziet ze meer als kostenpost. Gezondere overheidsfinanciën is de optelsom van alle kosten. HR-kosten zijn meer dan alleen loonkosten. Uitstroomkosten zoals wachtgeld, juridische kosten en allerlei outplacementkosten horen daar ook bij.
Bij sommige organisatie hebben die uitstroomkosten een regulier karakter en niveau, maar worden slecht belicht.

Gelijke behandeling uitstromer en blijver
Een medewerker die gedwongen uitstroomt krijgt alle mogelijkheden om te investeren in zichzelf. De blijvers krijgen die mogelijkheden nauwelijks actief aangeboden. Terwijl juist die mensen de haalbaarheid van doelstellingen moeten waarborgen.
Welk signaal geef je als gemeente af door meer te investeren in uitstromers dan de blijvers?
Wat doet dat met de motivatie van je medewerkers en je imago?
Als men dan nog extra argumenten nodig heeft… Werkgevers en werknemers hebben afspraken gemaakt over werkzekerheid, mobiliteit en flexibiliteit. Er komt zelfs een individueel loopbaanbudget! Als de gemeentelijk werkgever wil laten zien dat men deze afspraken serieus neemt, dan is er maar één keuze mogelijk!

Goede raad
Breng aanwezig en gewenst talent nu in beeld en zet in op talentbewuste talentbenutting. Hiermee maak je motivatie en energie los bij mensen.
Voor een effectiever werkende gemeente, maar ook voor de sterkere binding van waardevol menselijk potentieel.

Aantal keer bekeken: 177

Plaats een reactie