" Ziekte is einde opdracht bij een uitzendkracht in fase A. Het maakt hierbij niet uit hoelang de uitzendkracht ziek is geweest. Bij werkhervatting na de ziekte begint een nieuwe opdracht en een nieuwe keten voor de berekening van drie contracten."

Geldt dit oook voor detacheringskrachten die tijdens detachering ziek worden?

Aantal keer bekeken: 5224

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

Hallo Sanne,

Nee voor gedetacheerden geldt dat niet. Een gedetacheerden is een "uitzendkracht" die een arbeidsovereenkomst (dus geen uitzendovereenkomst) heeft bij het uitzendbureau. Dit kan overigens ook al in fase A er zal dan meestal een clausule in staan dat in geval van geen werk, geen loon betaald hoeft te worden. In fase B & C is er altijd sprake van zo'n arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst eindigt niet in geval van ziekte en er is dan dus ook geen onderbreking van het ketensysteem.
Als je als opdrachtgever aan het uitzendbureau aangeeft (als ze hier zelf niet mee komen) dat je wellicht van plan bent om de uitzendkracht na verloop van tijd zelf op contract te nemen, is het verstandig om ook al in fase A een arbeidsovereenkomst overeen te komen (tussen uitzendbureau en uitzendkracht). Dit levert voor de uitzendkracht en het uitzendbureau (afgezien van de zekerheid dat een uitzendkracht voor langere periode onder de pannen is natuurlijk) nauwelijks voordelen op. Voor de opdrachtgever kan het in geval van ziekte dus wel van voordeel zijn. Het nadeel is dat het detacheren in fase A vaak iets duurder is dan "gewoon" uitzenden.

Als je nog meer wilt weten: vraag gerust!

Groeten,
Brenda van Maastrigt
Hallo Brenda,

Bedankt voor je reactie. Echter, er zijn ons situaties bekend dat het eerder met gedetacheerden wel het geval was, hetgeen nu ook leidt tot twijfel op onze afdeling. Daarbij zijn wij geïnformeerd dat er in de praktijk wel verschillen zijn tussen uitzendkrachten en gedetacheerden, maar dat er arbeidsrechterlijk altijd sprake is van een uitzendovereenkomst en dat hier dezelfde regels van toepassing zijn. Is dit correct? Of zit het verschil dan nog weer in een gedetacheerde op uitzendbasis of detachering? Nogmaals bedankt voor je reactie.


Groet Sanne
Het is belangrijk dat je als organisatie altijd goed kijkt naar wat voor medewerkers je op welke basis ter beschikking krijgt. Alle gedetacheerden, of uitzendkrachten met een vast of tijdelijk contract bij een uitzendbureau krijgen bij ziekte het loon doorbetaald (er is wellicht wel sprake van wachtdagen bij ziekte, maar die tellen niet mee als onderbreking). De arbeidsovereenkomst (bij detachering heeft de medewerker een arbeidsovereenkomst bij het bedrijf dat deze medewerker detacheert) of een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding en dat is arbeidsrechtelijk ook een arbeidsovereenkomst (dit kan ook in fase A zijn inderdaad) loopt door als de medewerker ziek wordt en kan ook niet zomaar beeindigd worden. Een uitzendkracht die een uitzendovereenkomst heeft met uitzendbeding (dit kan alleen in fase A) krijgt geen loon doorbetaald bij ziekte, maar krijgt na 2 wachtdagen een ziektegeld uitkering en heeft geen recht op loondoorbetaling. Als deze medewerker na de onderbreking door ziekte weer komt werken is er sprake van een nieuwe uitzendovereenkomst en dus de volgende schakel in de keten. De opdracht stopt officieel bij ziekte en formeel moet de uitzendkracht ook toestemming vragen om weer te mogen werken. Uitzenden wordt wel eens door elkaar gehaald met detacheren maar het is echt iets anders.

RSS