Beste allemaal,

We krijgen steeds meer te maken met werknemers die na hun pensioen gerechtigde leeftijd door willen werken.
Wij staan hier als bedrijf zeker voor open, maar willen het risico - doorbetalen tijdens ziekte- wel zoveel mogelijk beperken. 3 keer een contract van 1 jaar is voor ons een te groot risico.

Nu ben ik op de hoogte van de de doorwerk CAO, wat inhoud dat je het contract onbeperkt steeds met 3 maanden kan verlengen. Alleen bij gebruikmaking van deze CAO geldt een tarief factorvan 1,79 waardoor dit voor ons een stuk minder aantrekkelijk is.
Mijn vraag luidt: hoe gaan jullie hier mee om en hebben jullie advies voor mij?

Alvast hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,

Mirjam van de Pol

Aantal keer bekeken: 659

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

Beste Mirjam,

Heb je overwogen om deze persoon via een payroll constructie door te laten werken? Daarbij is het mogelijk om 15 contracten (van min 4 mnd) in 5 jaar tijd te verlenen. Let er wel op dat het huidige contract van rechtswege eindigt op de dag dat jullie medewerker 65 wordt!
Er zijn verschillende payroll mogelijkheden (eigen CAO of uitzend CAO, ziekterisico wel of niet). Alle vormen liggen bij ons flink lager dan de omrekenfactor die jij noemt.

Als je interesse hebt om hierover meer te weten te komen, dan kom ik je graag adviseren.

Groeten!
Marjan Meulendijks
Randstad P/flex
06 21910486
Hoi Marjan,

Bedankt voor je reactie.
De betreffende medewerker heeft al tweemaal een tijdelijk contract gekregen (na einde contract van rechtswege wegens 65 jaar). Dit heeft volgens mij ook consequenties voor een eventuele payroll constructie.

Het lijkt mij -ook vanwege het feit dat dit steeds vaker voor gaat komen- dat er een aantrekkelijke regeling moet zijn voor werkgevers om werknemers ouder dan 65 jaar door te laten werken, zonder dat hierbij een uitzendorganisatie aan te pas hoeft te komen.
Hoi,

Is er geen mogelijkheid een lager tarief aan te nemen? Of in andere woorden, is hetwecht een keiharde clausule uit de doorwerk-cao?
Beste Mirjam,

Payrolling is inderdaad de uitkomst voor organisaties om op deze manier medewerkers door te kunnen laten werken. We zien dat steeds meer 65plussers graag in deeltijd willen doorwerken en dat de organisatie op deze manier kennis kan behouden. Ook tegen het licht van de uitstroom van de babyboom generatie wat dit jaar is ingezet, verwachten wij dat deze vraag zich steeds vaker zal aandienen.

Als doelgroepen bureau voor 65plussers, verzorgen wij deze payrolling dienst voor diverse organisaties. Onze CAO staat toe, dat maximaal 7 jaar flexibel op deze manier kan worden doorgewerkt.

Mocht u meer willen weten dan kunt u contact opnemen met Patricia Heerkens, heerkens@oudstanding.nl, www.oudstanding.nl of 020 681 71 00

Hopende u voldoende te hebben geinformeerd!

Met vriendelijke groet,

Marianne Smit
Beste Mirjam,

De doorwerkCAO is maatwerk voor de werkgever en de ge(pre)pensioneerde werknemer, zowel in praktische als juridische zin. Toepassing ervan getuigt van leeftijdsbewust personeelsbeleid en goed werkgeverschap. Opvolgend werkgeverschap is uitgesloten!
De Commissie Gelijke Behandeling heeft uitgesproken dat de doorwerkCAO de enige juiste manier is om uw ge(pre)pensioneerde werknemer door te laten werken zonder aan leeftijdsdiscriminatie te doen.

De gepensioneerde werknemer die via payrolling werkt dient gelijkwaardig loon en emolumenten te krijgen die van toepassing zijn binnen de CAO van het bedrijf. Bijv.:leeftijddagen, bonussen enz.
De payrollconstructie wordt gebruikt om werknemers tegen mindere arbeidsvoorwaarden te laten werken. Dit is o.a. de reden dat deze constructie aan het eind van het jaar niet meer door de bonden wordt ondersteund.

Graag maak ik samen met jou een kostenvergelijk over zelf contracten geven en de doorwerkCAO.

Hartelijke groet,

Henny Bakkenes
Adviseur
M:0617143638
E:bakkenes@doorwerkgever.nl
Beste Henny,

Ik kan toch niet anders dan even reageren op jouw uitspraken.

Het uitgangspunt van de meeste payroll organisaties is juist om in het kader van goed werkgeverschap de arbiedsvoorwaarden te laten aansluiten bij de CAO van de opdrachtgever.
Ook Randstad P/flex houdt zich hieraan. Dit betekent dat loon (bonussen en extra's), vakantiedagen, atv dagen ed één op één worden overgenomen...

Uiteraard zijn er payroll bedrijven/opdrachtgevers die zich hier niet aan houden, deze hebben voor onrust bij de bonden gezorgd.

Maar goed, dit is andere discussie.

Vriendelijke groet,
Marjan
Hallo Mirjam,

Wij hebben geen CAO maar wel medewerkers die na hun 65e (nu nog de pensioendatum) willen blijven werken. Als dat wordt toegestaan zullen we naast dat in de arbeidsovereenkomst staat dat deze van rechtswege afloopt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (thans 65 jaar) altijd het contract laten ontbinden via de kantonrechter, waarbij we aangeven een nieuw tijdelijk contract aan te willen gaan.
Ook zijn er medewerkers waarbij we de nieuwe indiensttreding regelen via een uitdzendbureau/payrolling. Deze laatste heeft vaak bij medewerkers en managers een onterechte vreemde bijsmaak. Zij hebben liever een nieuw contract.

Gr Frank
Beste Mirjam,

Ook Please Payroll vindt het van groot belang om 65+ op de arbeidsmarkt te behouden, aangezien deze medewerkers een schat aan kennis hebben. Wel zien wij dat veel ondernemers toch huiverig zijn om deze medewerkers ook na hun 65e in dienst te houden. De aanvragen om medewerkers boven de 65 in dienst te nemen zien wij dan ook stijgen. Om aan de wensen van ondernemingen tegemoet te komen hebben wij in onze eigen CAO voor 65+ een gelijke regeling opgenomen zoals in de Doorwerk CAO is opgenomen. Bij ons kunnen medewerkers van 65 of ouder een onbeperkt aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten ontvangen.

Juist omdat de werkgeverslasten voor deze medewerkers goedkoper zijn dan voor medewerkers beneden de 65 jaar is deze groep zeer aantrekkelijk om in het arbeidsproces in te zetten. Het voordeel van deze lagere werkgeverslasten laten wij volledig aan onze opdrachtgevers toekomen, zodat een factor van circa 1,4 tot de mogelijkheden behoort.

Met vriendelijke groet,
Ilse Vermeulen
Please Payroll
0492-388888

RSS