De term ‘Het Nieuwe Werken’ begint aan metaalmoeheid te lijden. Men is de hype aan informatie en drukte om het onderwerp in de media redelijk beu. Maar in feite is het onderwerp actueler dan ooit, zo blijkt onder andere uit het besluit van CEO Marissa Mayer van Yahoo. Zij heeft haar medewerkers de keuze gegeven om op kantoor te werken óf te vertrekken. Ze stelt dat de beste beslissingen en inzichten uit de wandelgangen en discussies in de kantine komen, door mensen te ontmoeten, en door met je team te vergaderen. Thuiswerken is dus geen optie meer, stelt Mayer.

Een opmerkelijke uitspraak, die de discussie over work/life balance en de pas verworven thuiswerkmogelijkheden weer doet oplaaien. De ervaring bij Yahoo laat zien dat als je Het Nieuwe Werken (HNW) te ver doorvoert de samenhang verdwijnt. Er wordt er onvoldoende samengewerkt en te weinig gedeeld, wat ten koste gaat van de synergie. Alles terugdraaien en thuiswerken helemaal afschaffen is echter te kort door de bocht als je het mij vraagt, en gaat voorbij aan het feit dat veel medewerkers blij zijn met een flexibele indeling van tijd en werkplek, waardoor ze werk en privé makkelijker kunnen combineren, minder in de file staan, autonomer zijn, etc. De kunst zit in het kiezen van de juiste maatregelen die zijn afgestemd op de individuen in het team. Persoonlijke drijfveren zouden daarbij het uitgangspunt moeten zijn en niet de locatie van het team en de middelen die de teamleden kiezen om met elkaar te communiceren. Er zijn drie zaken waar een leidinggevende rekening mee kunnen houden om het beste uit zijn of haar team te halen:

1. Het nieuwe werken is een proces
Het besluit van Yahoo laat zien dat het nieuwe werken niet een project is met een begin-, eind- en opleveringsdatum, maar dat het een proces is waarin veel organisaties de eerste stappen hebben gezet, maar waar ook nog het nodige valt te doen. De wittebroodsweken voor het nieuwe werken zijn achter de rug en er komt meer oog voor de nuance. Niet iederéén omarmt HNW en niet in iedere organisatiecultuur is HNW even makkelijk door te voeren. Het dringt tot steeds meer organisaties door dat ze minder uit het nieuwe werken halen dan verwacht als ze geen rekening houden met de persoonlijke beleving en motivatie van medewerkers en de daarmee samenhangende cultuur van de organisatie.
2. De aansturing van je team
Managers en leidinggevenden doen er goed aan zichzelf af te vragen: wie ben ik, wat voor leider ben ik en wat is mijn rol in het team? Kan ik mijn team wel motiveren? Weten waar je kracht zit is ook weten wat of welke ruimte je een ander kunt bieden om het beste uit zichzelf te halen. Marissa Mayer zou niet de eerste leidinggevende zijn die zijn of haar mensen onbewust en onbedoeld in de weg zit; haar ex-werkgever Google noemt het terugdringen van het thuiswerken zelfs een ‘productivity-killer’. Als je eigen rol in het speelveld helder is, en je weet wie je mensen zijn en wat ze van jou nodig hebben om goed te kunnen functioneren (en omgekeerd), dan heb je een eerste sleutel tot goede teamprestaties in handen.
3. Nieuwe winning teams
De beroemde quote van basketballer Michael Jordan vind ik altijd een mooie in deze context. Hij zei: “There is no ‘I’ in team, but there is in winning”. Hiermee gaf hij aan dat voor succes de wens van het individu om te winnen nodig is, maar dat ieder teamlid ook in staat moet zijn zichzelf opzij te zetten. Hoe verhouden de teamleden zich in de nieuwe situatie tot elkaar? Kennen ze elkaar goed, weten ze van elkaar waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden? Bij thuiswerkende teamgenoten lijken die vragen minder relevant, maar dat is schijn. Juist voor de door Mayer gewenste samenhang is kennis van elkaars motivatie, gedrag, sterke/zwakke punten en onderlinge acceptatie daarvan essentieel, ongeacht de locatie waar de mensen werken. Als de taken en rollen in de nieuwe teams daarop worden afgestemd kan het leiden tot grote teamprestaties, niet alleen voor de thuiswerkers maar ook voor de overblijvers bij Yahoo!

Aantal keer bekeken: 463

Plaats een reactie