Een unieke medewerkersbeleving als basis voor bevlogen medewerkers

 Een goede medewerkersbeleving, ofwel Employee Experience (EX), vormt de basis voor het ontwikkelen van bevlogen medewerkers. Organisaties met een hoge mate van bevlogenheid hebben loyalere, gezondere, meer betrokken en beter presterende medewerkers. En dát is weer goed voor je bedrijfsresultaten. Reden genoeg om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van een unieke medewerkersbeleving!

Wat is bevlogenheid? Bevlogenheid wordt omschreven als een actieve en positieve staat die wordt gekarakteriseerd door vitaliteit, toewijding en absorptie. Dit refereert naar mentale veerkracht, een hoog energielevel, volledige concentratie en een sterke betrokkenheid (Bakker, 2011). Bevlogen medewerkers gaan op in hun werk en ervaren een gevoel van betekenis, enthousiasme en uitdaging (Schaufeli & Bakker, 2004).

Bevlogenheid heeft echter niet alleen positieve gevolgen voor de medewerker zelf (zoals een betere fysieke en mentale gezondheid), maar leidt ook tot klanten die meer tevreden zijn (een positievere Customer Experience). Dat samen resulteert in meer omzet, winstgroei, innovatie en een gezondere organisatie (Bakker & Xanthopoulou, 2009).

Deze positieve effecten maken bevlogenheid zeer waardevol voor zowel de medewerkers als de organisatie. Zo lang als HR-professionals zich kunnen herinneren, ligt er een sterke focus op het transformeren van de organisatie naar meer bevlogen medewerkers.

Hoe stimuleer je bevlogenheid? Het probleem is dat we, ondanks onze passie en energie om medewerkers meer bevlogen te maken, niet goed in staat zijn bevlogenheid te ontwikkelen. Organisaties investeren wereldwijd veel tijd en geld in initiatieven om bevlogenheid te stimuleren, maar recente cijfers van het gerenommeerde Gallup (gespecialiseerd in analytics op het gebied van medewerkersbehoeften), laten zien dat minder dan 15% van de medewerkers in westerse landen bevlogen is (Morgan, 2017).

De ervaring leert dat vele factoren invloed hebben op bevlogenheid, waardoor het simpelweg niet mogelijk is bevlogenheid in isolatie te beïnvloeden. In andere woorden; bevlogenheid is de uitkomst van een proces, in plaats van het proces zelf. Het is duidelijk dat transformatie nodig is, maar waar moeten we dan precies op focussen om bevlogenheid positief te stimuleren?

 

Het antwoord; “een unieke Employee Experience”.
Deze wordt gecreëerd door de optelsom van alle ervaringen die een medewerker opdoet in een organisatie. Van binnenkomst tot vertrek. Al deze momenten, ofwel touchpoints, waarin de medewerker in aanraking komt met de organisatie, kunnen grofweg worden onderverdeeld in drie gebieden; de individuele journey (de reis die je als toekomstige, huidige en voormalige medewerker maakt), samenwerking (de cultuur, teams en het leiderschap waar de medewerker mee in aanraking komt of deel van uitmaakt) en de fysieke- en digitale werkomgeving (facilitaire zaken zoals werkplek en online omgeving).

Elke ervaring, gedurende de gehele medewerkersreis, kan de Employee Experience zowel positief als negatief beïnvloeden. Voor het vergroten van medewerkersbevlogenheid is het dan ook essentieel een unieke Employee Experience neer te zetten.

 

Hoe ontwerp je een unieke Employee Experience?
Deze transformatie heb je niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Door zorgvuldig te formuleren wie je als organisatie wilt zijn, waar je met elkaar voor staat en hoe je wilt dat dit tot uiting komt, krijg je grip op identiteit, waarden en gedrag. Dat wat je wilt dat klanten ervaren, moet in het DNA van een organisatie verankerd zijn. ‘Eigenheid’ en ‘consistentie’ vormen dan ook de basisvoorwaarden voor een goede Employee Experience. Vanuit deze ‘eigenheid’ bouw je aan een medewerkersreis (Employee Journey) die past bij jouw organisatie. Hierdoor weten medewerkers precies waar de organisatie voor staat en wat ze kunnen verwachten.

Employee Experience kun je echter pas goed organiseren als je weet wie je medewerkers zijn en ze begrijpt. Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen de verschillende medewerkersgroepen en te onderzoeken wat deze verschillende groepen verwachten van de organisatie. Wanneer je een beeld hebt gevormd wie jouw medewerkers zijn, is het belangrijk te onderzoeken op welke momenten de organisatie het verschil voor hen maakt (moments of truth). Door de Employee Journey in kaart te brengen, krijg je inzicht in medewerkersbehoeften op verschillende momenten van zijn of haar reis door de organisatie. Vanuit ‘eigenheid’ en ‘consistentie’ kun je vervolgens bouwen aan een medewerkersreis die bijdraagt aan een unieke Employee Experience.

 

De voordelen van een unieke Employee Experience.
Voor het ontwikkelen van een gezonde organisatie is het belangrijk zorg te dragen voor de behoeften van je medewerkers.

Draag zorg voor medewerkersbehoeften op verschillende touchpoints, gedurende de hele reis die je als toekomstige, huidige en voormalige medewerker maakt.

De voordelen van een unieke Employee Experience op een rijtje:

  1. Een goede Employee Experience vormt de basis voor het ontwikkelen van bevlogen medewerkers.
  2. Employee Experience gedreven bedrijven hebben loyalere, gezondere, meer betrokken en beter presterende medewerkers en tevredener klanten.
  3. Tot slot hebben organisaties een hogere omzet en zijn ze innovatiever en winstgevender in vergelijking tot non-Employee Experience gedreven bedrijven.

Reden genoeg om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een unieke Employee Experience!

 

Auteur Iris Pielage is oud-stagiaire bij Kirkman Company en schrijft haar scriptie over het ‘crossover effect van werkbevlogenheid van leider naar werkteam’ aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Binnen Kirkman Company is zij werkzaam bij de practice HR & Employee Experience.

De practice HR & Employee Experience van Kirkman Company helpt bij het realiseren van een kleine en krachtige HR functie, die levert wat organisaties vandaag de dag nodig hebben. Samen vergroten zij de wendbaarheid van jouw organisatie. Dat doen ze met een eigentijdse blik op hoe organisaties functioneren, hoe deze zijn ingericht en hoe ze zich blijven ontwikkelen. Een HR-organisatie die gebruik maakt van innovatieve partners. Zo bouwt Kirkman Company samen met jou de perfecte Employee Experience (EX). Medewerkersbeleving als onderscheidend vermogen voor talent en het succes van jouw organisatie. HR als regiefunctie met volledige focus op het helpen realiseren van de organisatiedoelstellingen en bewuste keuzes op wat zelf te doen, uit te besteden en samen te werken.

 

Referenties

Bakker, A. B. (2011), “An evidence-based model of work engagement”, Current

Directions in Psychological Science, Vol. 20 No. 4, pp. 265-269.

Bakker, A. B. and Xanthopoulou, D. (2009). ‘The crossover of daily work

engagement: test of an actor–partner interdependence model’, Journal of

Applied Psychology, pp. 1562– 1571.

Morgan, J. (2017), “The Employee Experience Advantage: How to Win the War for Talent by Giving

Employees the Workspace They Want, The Tools They Need and Culture They Can Celebrate”. Wiley

Schaufeli, W. B. and Bakker A. B. (2004). ‘Job demands, job resources and their

relationship with burnout and engagement: a multi-sample study’, Journal of Organizational Behavior, pp. 293–315.

Aantal keer bekeken: 263

Plaats een reactie