Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt in het komende najaar 22 miljoen Euro beschikbaar voor projecten die te maken hebben met duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Per organisatie kun je tussen de Euro 8.000,- en Euro 10.000,- ESF subsidie ontvangen. De projectonderwerpen zijn uitstekend te combineren met de instrumenten van de TMA methode.

Projectonderwerpen die in aanmerking komen voor ESF subsidie
• Het maken van een organisatiescan.
• Het uitvoeren van onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van werknemers.
• Het bevorderen van een leercultuur voor werknemers.
• Het stimuleren van de interne en externe mobiliteit van werknemers.

Activiteiten waarvoor je subsidie krijgt
Tijdens het uitvoeren van een project krijg je alleen subsidie voor de kosten van de onderstaande activiteiten
• Het opstellen van een advies (inclusief implementatieparagraaf).
• Het begeleiden bij het implementeren van een advies.

Eisen voor het krijgen van subsidie
• De organisatie waar het project plaatsvindt moet minimaal 2 werknemers hebben.
• Een externe adviseur moet de advies en implementatie activiteiten uitvoeren.
• De subsidiabele kosten van het project moeten gemaakt worden in de periode na toekenning van de subsidie.
• De subsidie moet aangevraagd worden tussen 15 oktober 2014 en 7 november 2014 17.00 uur.
• De subsidieaanvraag bedraagt minimaal € 8.000,- en maximaal € 10.000,-.
• Voor het project mag geen andere subsidie zijn aangevraagd.

Meer algemene informatie via http://www.agentschapszw.nl/subsidies/duurzame-inzetbaarheid-esf-20...

Graag helpen we je op gang met het concreet maken van deze aanvraag. Neem contact op met info@ehrmvision.com of bel met 030-2670444.

Aantal keer bekeken: 382

Bijlagen:

Plaats een reactie