Helpt het nou echt? 5 vragen over de loopbaancoach

Vroeger zochten we plezier, verbondenheid en persoonlijke ontwikkeling vooral in ons privéleven. Tegenwoordig willen we dat ook vinden in ons werk. Om het geluk (terug) te vinden in je werk en om je ambities te verwezenlijken zoeken veel mensen hulp bij een loopbaancoach. Helpt dat echt?

1) Wie zoekt de hulp van een coach?

De hulp in roepen van een coach is “in”. Daar waar het vroeger gezien werd als diskwalificatie “Ik moet naar coaching dus ik doe iets niet goed” wordt coaching tegenwoordig vooral gebruikt door werkgevers voor hun talentvolste medewerkers. Doel is hen te enthousiasmeren, te ontwikkelen, te motiveren en te binden. Vaak wordt coaching aangevraagd op initiatief van de medewerker zelf, vanuit ambitie.

1/4 van de coachees betaalt de factuur voor de coaching zelf. In 2/3 van de gevallen neemt de werkgever de factuur voor zijn rekening. In de overige 10% wordt de rekening gedeeld.
Drie op de vier coaches begeleidt hoogopgeleide professionals. Ongeveer de helft van de coaches begeleidt coachees met een leidinggevende positie en ook ondernemers zoeken geregeld coaching.
Bron: NOBCO benchmark 2018.

Coaching wordt aangevraagd uit alle sectoren en branches, functies en niveaus.

2) Wat heb ik aan een loopbaancoach?

Een loopbaancoach kan helpen jezelf te ontwikkelen in je loopbaan. Vragen waarmee je terecht kan bij een loopbaancoach zijn:

 • Doe ik nog wel werk dat ik leuk vind? Zit ik nog wel op de juiste plek?
 • Wat zijn mijn talenten, competenties en drijfveren?
 • Hoe kom ik het beste tot mijn recht? Welke rol past bij me en bij mijn talenten?
 • Wat wil ik? Wat motiveert mij? Waar krijg ik nu echt energie van?
 • Welke zaken in het werk zorgen voor stress? Hoe zorg ik voor de balans tussen werk en privé?
 • Hoe ziet de arbeidsmarkt er uit? Gegeven mijn motivatie en kwaliteiten, welke functie past daar bij? Is dat haalbaar?
 • Hoe benader ik de arbeidsmarkt? Hoe solliciteer ik? Hoe voer ik een goed gesprek? Hoe schrijf ik een goede brief en CV?

Loopbaan coaching is de begeleiding om te komen tot keuzes over het vervolg van je carrière. Hierbij ligt de nadruk op het aanpassen (vaak het verrijken) van je werkomgeving.

De coaching kan ook gericht zijn op het verbeteren en ontwikkelen van uw persoonlijk functioneren. Ik spreek dan liever over “persoonlijke werkgerichte coaching”. Voorbeelden van onderwerpen waar je aan kunt denken zijn:

 • Hoe breng ik mijn ideeën over zodat er naar mij geluisterd wordt?
 • Hoe kan ik het beste omgaan met stress?
 • Wat zijn mijn grenzen? en hoe zeg ik “nee” ?
 • Hoe geef ik constructief feedback?
 • Ik heb altijd tijd tekort. Hoe kan ik hier beter mee omgaan?
 • Ik wil mijn werk kunnen loslaten als ik thuis ben. Hoe?
 • Ik durf soms mijn mening niet te geven, maar dat wil ik wel durven!

En, voor speciale doelgroepen: managers en seniors zijn er nog vormen van coaching die speciaal gericht zijn en rekening houden met de specifieke achtergrond van die doelgroep. Zo ken ik management coachingen senior coaching.

De top 5 coachvragen zijn:

 1. Loopbaan/carrière
 2. Zelfontplooing
 3. Werk-privé balans
 4. Samenwerken met collega’s of functioneren in een team
 5. Stress of brun-out

Bron: NOBCO benchmark 2018.

3) Hoe kies ik een goede coach?

Werkt je organisatie met een vast coachbedrijf, of zelfs met interne coaches? Als jij dat niet ziet zitten - omdat je niet met de coach overweg kan of het gevoel hebt dat de loopbaancoach er meer is voor je baas dan voor jou - ga daar dan niet mee akkoord. Gelukkig komt het steeds minder voor omdat het van groot belang is voor de effectiviteit van de coaching dat je zelf een coach kiest die bij jou en je coachvraag past.

Als je zelf een coach kiest let dan op de volgende zaken, zie ook mijn blog "Hoe kies ik een goede coach?".

 • Accreditaties bij een beroepsvereniging, bijvoorbeeld de NOLOC of de NOBCO
 • Opleiding coach en relevantie en niveau van de werkervaring
 • Deskundigheid coach (publicaties)
 • De klik, het vertrouwen
 • Reisafstand, eigen coachruimte.

4) Wat doet een loopbaancoach?

De werkwijze van coaches verschillen. Een coachtraject bestaat normaal gesproken uit een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een aantal coachgesprekken met tussendoor “huiswerk”. Voor de effectiviteit van coaching is het van belang dat er coachdoelen worden afgesproken. Daarvoor is het nodig dat er een op maat gemaakte offerte of een coachvoorstel wordt gemaakt.

Een gemiddeld traject van 7,5 sessies beslaat 20 weken waarin de coach en coachee elke 2,5 week een afspraak hebben die gemiddeld 80 minuten duurt. Naast face-to-face bijeenkomsten onderhoudt 1/3 van de coaches ook via de telefoon en e-mail contact met zijn klanten.
Het gemiddeld uurtarief voor zakelijke klanten bij NOBCO geaccrediteerde coaches is 126 euro per uur (excl btw).
Bron: NOBCO benchmark 2018.

Ik vind het belangrijk dat coaches evidence-based werken. Dat wil zeggen dat gebruik wordt gemaakt van de best voorhanden (bij voorkeur wetenschappelijk onderbouwde) kennis. Deze kennis moet worden geïntegreerd met de expertise van de coach en moet worden toegepast in de context van de individuele situatie van de coachee.

Er zijn meerdere coach methodieken mogelijk, voor een overzicht verwijs ik naar een eerdere blog "De geëmancipeerde coach kiest zelf een coach-methodiek".

Verder komt uit de NOBCO benchmark 2018 naar voren dat 1 op de 3 fulltime actief is als coach. Beroepscoaches nemen hun vak serieus, zijn vrijwel altijd hoogopgeleid en doen regelmatig aan supervisie & intervisie.

5) Werkt het nou echt, loopbaancoaching?

De effectiviteit van coaching is onderzocht. Deze onderzoeken laten een positief effect zien en dit effect is blijvend op lange termijn. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er nog relatief weinig studies voorhanden zijn. Coaching blijkt een moeilijk te onderzoeken vakgebied omdat er een enorme veelheid aan methodieken is en elke coachtraject uniek is (Bron: Coaching: een psychologisch perspectief).

Uit de psychotherapie kunnen we enkele inzichten halen. Psychotherapie is natuurlijk niet hetzelfde als coaching. Psychotherapie wordt ingezet voor mensen met een psychische stoornis, meestal geclassificeerd met DSM-5. Omdat er zo weinig onderzoek gedaan is naar de coach-effecten proberen we hier toch enige wijsheid te halen. Uit onderzoek naar de effectiviteit in de psychotherapie weten we dat er 4 ingrediënten van belang zijn. Dit zijn:

 1. Je eigen motivatie
  Als je gebruik wilt maken van loopbaancoaching is het belangrijk dat je voldoende gemotiveerd bent om te veranderen.
  Ik neem zelf dan ook geen coachopdracht aan als ik merk dat hier niet aan voldaan is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand door zijn omgeving naar een coach wordt gestuurd, of eigenlijk alleen maar anderen wil veranderen.
 2. Goede werkrelatie tussen coach en coachee.
  De werkrelatie tussen coach en coachee is een belangrijke factor voor de effectiviteit van het coachtraject. Daarbij zijn de taak- en doelgerichtheid van de werkrelatie doorslaggevend. Het meer emotionele aspect van de werkrelatie is ook belangrijk maar in mindere mate. Het is natuurlijk wel van belang dat je op je gemak bent bij je coach, je open durft te stellen en vertrouwen hebt in je coach.
 3. Vertrouwen in de coaching
  Hoop en vertrouwen blijken invloed te hebben op de effectiviteit. Als je zelf gelooft dat je voortgang boekt of kunt boeken, dan zal dat ook sneller lukken. Hier werkt de zich-zelf-waarmakende-voorspelling. Een coach kan dit positief beïnvloeden bijvoorbeeld door duidelijke coachdoelen af te spreken, de voortgang zichtbaar te maken en vertrouwen uit te spreken.
 4. De ingezette theorie en technieken
  Zoals al eerder gesteld is het natuurlijk van belang dat de best beschikbare methodiek wordt gebruikt voor de situatie. Het vermoede is dat dit binnen een coachsetting belangrijker is dan in een therapeutische setting,

Drs. Patricia de Wit MSc. is coach en heeft haar eigen bedrijf Patricia de Wit Coaching. Zie www.patriciadewit.com. Zij schreef naast artikelen in vakbladen, boeken over talentmanagement, motivatie, persoonlijke effectiviteiten geluk.

Aantal keer bekeken: 231

Plaats een reactie