Hoe ga je als leidinggevende om met medewerkers die met ernstige ziekte of verlies te maken hebben (gehad)?

Veel leidinggevenden krijgen te maken met medewerkers die zijn geconfronteerd met ernstige ziekte of groot verlies. Ernstige ziekte, of het overlijden van partner of kind is een ingrijpende gebeurtenis die inwerkt op het gehele wezen. Voor veel mensen betekent het dat zo’n intensieve periode leidt tot een ander perspectief op het leven, de betekenis van werk en andere inzichten en verlangens in hen oproept. Na een vaak lange periode van overleven en crisis is tijd nodig om te revitaliseren, het meegemaakte te verwerken en daaruit voortkomende veranderingen te integreren in het eigen leven. Ook is de behoefte groot eindelijk weer ‘gewoon’ en gemotiveerd aan het werk te gaan.

Veel mensen met intense ervaringen, die weer aan het werk gaan, raken op korte of wat langere termijn extra vermoeid, gedemotiveerd en zelfs depressief doordat ze te weinig aandacht geven aan revitalisering, verwerking en integratie van wat is meegemaakt. ( bron: Anne- Marie Ruiter).De vraag hierbij is: welke belangrijke bijdrage kun jij als leidinggevende leveren opdat de medewerker zo gemotiveerd mogelijk kan blijven werken en weer zin in het werk krijgt? Ben benieuwd naar jullie reactie!

Aantal keer bekeken: 261

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

Beste Gerard,
Als leidinggevende kun je het beste in gesprek blijven met de medewerker. Luister naar wat de medewerker aangeeft en volgens hem/haar kan helpen bij de verwerking. Blijft contact onderhouden zodat de drempel om terug te keren naar de werkvloer (en werkritme) laag blijft. Werk langzaam toe naar een terugkeer op de werkvloer. Laat daarbij de medewerker de sturende factor zijn en wees als leidinggevende alert op datgene waar de medewerker energie van krijgt. Soms is het werk niet dusdanig dat daar mogelijkheden voor zijn maar probeer dan vanuit de leidinggevende rol complimenten te geven voor de prestaties en bied vooral een luisterend oor!

RSS