De onderneming, een productiebedrijf, waarin ik werk staat momenteel voor de keuze:
Gaan we werken met een inhouse uitzendorganisatie of gaan we gebruik maken van twee, hooguit drie, vaste uitzendbureaus.
Kan iemand mij de voor- en nadelen belichten van de inhouse constructie?
Waar moet ik vooral op letten?

Aantal keer bekeken: 804

Je kunt niet meer reageren op dit bericht.

Reacties op dit bericht

Voordeel van een inhouse constructie is:
- de dienstverlening: deze is veel meer betrokken bij het werkproces dan een extern uitzendbureau (kortere lijen, vooruitdenken m.b.t. formatie, meedenken met management etc)
- minder contactpersonen
- veelal dezelfde uitzendkrachten (meer mogelijkheden m.b.t. opleiden etc)

Nadeel:
- er moet een ruimte beschikbaar zijn voor het inhouse bureau
- inhouse constructie is aan te raden wanneer de organisatie verwacht dat er (minimaal) over een langere periode veel uitzendkrachten nodig zijn

Specialist bij grootschalige productiebedrijven is Capac Inhouse Services. Je zou eens een gesprek aan kunnen gaan.
Er is vaak wel wat onderhandelruimte i.v.m. de kosten, afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

Succes!
Hallo Gerina,

Dank je voor je tip! Capac is al ter sprake gekomen binnen de organisatie, ik zal hen nu zeker uitnodigen voor een gesprek.
Hallo,

Als het gaat om voor en nadelen kan ik grotendeels meegaan met hetgeen Gerina aangeeft. Echter, een inhouse constructie kan sneller financieel uit dan je zou denken. Ik heb veel ervaring in het opzetten van dergelijke constructies en ben graag bereid je hierbij te ondersteunen. Mocht je dat willen, dan hoor ik van je.

Johan Last
L-Concept
johanlast@l-concept.nl
Dank je, Johan. We gaan nu de oriënterende fase in en ik zal je aanbod in het achterhoofd houden.
Een vraag vooraf: wat maakt dat zij vinden dat zij deze keuze moeten maken? Waar hebben zij last van of wat willen zij verbeteren. De keuze moet daaraan gekoppeld zijn.
Twee: willen ze hun werving & selectieproces effectiever maken door uitbesteding aan een uitzendbureau in huis? Crux kan weleens liggen in de voorliggende vraag: hoe ziet mijn optimale W&S proces eruit, geredeneerd vanuit onze behoefte. Daarna is deze keuze een gevolg van.

Succes!
De reden voor het maken van een keuze berust op het feit dat we nu zaken doen met 6 verschillende uitzendbureaus om aan ons personeel te komen. Verminderen van deze hoeveelheid uitzendbureaus leidt tot het niet volledig kunnen invullen van de vraag voor tijdelijk personeel en personeel dat niet kwalitatief aan de eisen voldoet. Daarnaast wil de onderneming het FTE van de afdeling PZ (dus vast in dienst) reduceren.
In het kort gezegd willen we dus door de inhouse constructie tijdelijk personeel meer aan de onderneming binden en het W&S proces optimaliseren.
...nog een reactie op de laatste opmerkingen.

De keuze om te komen tot een inhouse constructie heeft alles te maken met hoe op dit moment de formatie van het bedrijf is berekend. Anders gezegd: welke activiteiten moeten worden uitgevoerd, hoeveel uren kost dat, wat doet dat in Fte's en hoe kom je dan tot een goede verhouding tussen vast en flexibel personeel. Dat alles in het teken van enerzijds efficiency en anderzijds maximale kwaliteit. Capaciteitsmanagement dus.

Als er momenteel gewerkt wordt met 6 verschillende uitzendorganisaties is het bijna zeker dat een inhouse constructie geld gaat opleveren. En dan hebben wij het nog niet eens gehad over effecten als W&S, loopbaanbeleid, binden en boeien van medewerkers, etc.

E.e.a. zou ik je graag nader toelichten.

Johan Last
L-Concept
johanlast@l-concept.nl
Een nadeel van inhouse is de grote afhankelijkheid die ontstaat van 1 leverancier. 2 of 3 bureaus houden elkaar scherp en volgen de marktontwikkleingen. En je kunt met elk van hen apart je vragen en wensen kenbaar maken. Maar wat doet 1 leverancier? Gaat die zich gedragen als monopolist?
Wat doe je als je inhouse-partner zegt dat er geen of geen betere kandidaten in de aanbieding zijn (tenzij je wat extra betaalt bijv). Wat doe je als je inhouse-partner zegt dat wat jij wil, niet kan?
Het voor- of nadeel is dus niet alleen kosten, maar ook kwaliteit, kunnen toetsen en het kritisch kunnen volgen, zijn zaken die belangrijk zijn bij de beslissing. En natuurlijk ook wat voor afspraken je kunt maken met het inhouse-bureau over wat er gebeurt, als..... Mag je dan bijv. uitwijken naar een ander bureau?

Hoop dat je hier iets aan hebt. Succes!
Hoi,
Je moet even kijken naar
- volume (aantal te verwachten inleenkrachten)
- opbouw marges / tarieven
- logistieke aanpak
Bureaus als Capac leveren doorgaans een goede faciltaire ondersteuning en zitten dan ook fysiek bij je in het bedrijf. Een nieuwe formule voor inhouse service levert The People Company. Eén van de klanten die zij bedienen is de Oad Groep, waaronder 200 Globe winkels, hotelplan etc. Ook een productiebedrijf als Wolters Kunststoffen maakt gebruik van hun formule, waarvoor in 2008 nog een nominatie voor is verkregen. Kijk maar eens op de site.
Succes en anders mag je gerust even bellen
Hans Dirksen (06-27011912)
Goede middag,

Aan inhouse sevices zitten de gebruikelijke voor- en nadelen. Expert op dit gebied (en zeker in een productieomgeving) is Capac (onderdeel van Randstad) die ook daadwerkelijk inhuizen op je locatie en zich zoveel als mogelijk één maken met de klant. Ze gaan ver in service zoals het opvangen van nieuwe medewerkers, verstrekken van bedrijfskleding etc... ook in een meerploegensysteem. Daarnaast verzorgen zij ook de aanvullening van gaten in de bezetting van je vaste personeel.
In het verleden verleende Tempo Team ook dergelijke constructies maar of dat nu nog zo is weet ik niet.

Vraag altijd veel van de inhouse uitzendorganisatie. Ze geven vanzelf wel aan waar hun dienstenpakket zich beperkt.

Hans Baltjes
Beste heer Van Adrichem,

Dit is wel een hele late reactie maar ik kwam dit toevallig tegen. Ik weet niet of u al een beslissing heb genomen om een partij in handen te nemen, maar ik zelf heb een geheel nieuw uitzendconcept ontwikkeld richting een inhouse uitzendbureau. Hierbij als grote voordeel dat er tot 25% kosten bespaard kunnen worden en dat er aan langertermijn beleid (binden & boeien van uitzendkrachten) gewerkt wordt.

Indien u nog interesse hebt verneem ik dat graag. U kunt contact opnemen via mijn e-mail adres: wilfredpoley@hotmail.com.

RSS