Laat je bedrijfsarts een werknemer verzorgen óf beoordelen.

Al sinds 1950 staan de KNMG-regels niet toe dat een arts een persoon zowel verzorgt áls beoordeelt.

Recent heeft dat, ook voor de centrale tuchtrechter, geleid tot de veroordeling van een cardioloog die de mate van arbeidsongeschiktheid debiteerde tegenover de medisch adviseur van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.

Maar die problematiek van het combineren van zorgen en oordelen ligt ook voor de bedrijfsarts op de loer.

Enerzijds heb je als werkgever medische oordelen nodig. Je wil bijvoorbeeld weten o f er, medisch gezien, een tijdsbeperking is. En voor je planning is het belangrijk om te weten hoe lang iemand zal verzuimen.

Maar dit soort vragen kan je je bedrijfsarts pas stellen als de volgende vraag met een 'ja' beantwoord is: 'Is er een medische verklaring voor het verzuim'.

Het antwoord daarop is voor jou van belang voor drie zaken:
- of je wettelijk verplicht bent het loon door te betalen
- of het WIA-traject doorloopt en
- of je wettelijk v erplicht bent de bedrijfsarts in te blijven schakelen bij deze verzuimkwestie.

Dat laatste is heel belangrijk: alleen als er een ziekte aangewezen kan worden als verklaring voor het verzuim ben je verplicht om dat te doen. Als je een bedrijfsarts blijft betrekken als er GEEN medische verklaring bestaat voor het verzuim... zaai je juist verwarring als je een beroep blijft doen op jouw bedrijfsarts.
Zo'n situatie kan zich voordoen als iemand verzuimt omwege een gespannen arbeidsrelatie. Ziekte verklaart dan het verzuim niet terwijl het best zo kan zijn dat er geen arbeidsmogelijkheden zijn. In z'n situatie moet je je bedrijfsarts niet lastigvallen.

Natuurlijk moet hij of zij er zelf voor waken dat hij geen zorg verleent aan iemand die hij beoordeeld heeft of binnenkort misschien zal moeten beoordelen. Maar jij als pz-er hebt hier ook een verantwoordelijkheid: als je weet dat er een zorgrelatie gevestigd is... moet je geen oordeel van je bedrijfsarts vragen! En mutadis mutandis natuurlijk.

'Zorgen' moet je breed zien. Onder zorg vallen zaken zoals begeleiden, preventief spreekuur, verwijzen, adviseren...
Als een bedrijfsarts iemand op een inloopspreekuur gezien heeft... kan hij zo'n werknemer NOOIT meer beoordelen.

De KNMG-motiveert de scheiding van die functies door te wijzen op het belang van vertrouwen in een zorgrelatie. En je weet... een beoordelingsrelatie is er eerder een van wantrouwen. Zie ArboInfo284: Wantrouwensrelatie op www.ArboInfo.eu

Aantal keer bekeken: 171

Plaats een reactie