Meer eigenaarschap bij medewerkers in de organisatie? 5 tips!

Nogal eens hoor ik dat leidinggevenden streven naar meer eigenaarschap bij medewerkers in de organisatie. Niet alleen voorkomt dat te operationeel leidinggeven, het doet ook recht aan het potentieel van de medewerkers. 5 tips die helpen het eigenaarschap te vergroten!

1e tip: accepteer dat ontwikkeling tijd kost. Het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden vraagt tijd. Oefening en training versnellen ontwikkeling, te weinig tijd en aandacht remmen juist. Hoe dan ook vraagt ontwikkeling tijd; duwen en trekken helpt daar niet bij. Terwijl je – door irritatie - die neiging wellicht kan hebben; je loopt dan het risico dat de ontwikkeling vertraagt of zelfs stopt – en dat wil je juist niet.

2e tip: ken je medewerker. Mensen zijn èn leren verschillend. Voor de één is begrip noodzakelijk, voor de ander oefening. Als je weet hoe iemand leert, dan kan je iemand passend ondersteunen. Daarbij is belangrijk dat de medewerker zijn eigen profiel en leermogelijkheden kent. Dan zijn leerobstakels makkelijker op te lossen en leerkansen juist te benutten, en iemand meer eigenaarschap kan ontwikkelen

3e tip: schep kaders en ruimte. Kaders zijn voor iedereen belangrijk. Ze geven houvast in situaties waarin mensen het even niet meer weten, bijvoorbeeld over de doelen, afspraken en verwachtingen over hun bijdrage. Schep binnen die kaders ruimte voor bijvoorbeeld initiatief en eigen keuzes. Door de ruimte die mensen ervaren in hun werk, voelen ze zich gezien en gewaardeerd – wat eigenaarschap helpt vergroten!

4e tip: stel vooral vragen. Fijn als iemand begrijpt hoe het zit, merkt dat zijn of haar inbreng waarde heeft en bijdraagt aan een plan. Vragen stellen helpt om dat te bereiken. Die bevorderen dat iemand na en mee gaat denken, bijvoorbeeld over oplossingen. Hoe meer van die inbreng wordt overgenomen, hoe enthousiaster iemand meewerkt aan het uitvoeren ervan – omdat iemand zich (mede)eigenaar voelt!

5e tip: evalueer en leer. Leren verloopt niet volgens een lineair proces. En leren gaat ook niet altijd zoals vooraf bedacht. Daarom ook is het goed om de voortgang te bespreken, daaruit inzichten te halen – wat werkt, wat niet – en plannen en ondersteuning zo nodig aan te passen. Daarmee voelt de ander zich gesteund en kan goed verder met het ontwikkelen van eigenaarschap!

Ben jij tevreden met het eigenaarschap in jullie organisatie?

Aantal keer bekeken: 397

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

Waarom wordt het begrip "eigenaarschap" zo gretig gebruikt, terwijl het een woord is dat niet voorkomt in Van Dale of in enige Nederlandse wet. Waarom wordt niet gewoon gesproken over verantwoordelijkheid (nemen)?

Een goede en terechte vraag Bas! Voor mij is de klant altijd uitgangspunt, wat betekent dat als deze spreekt over eigenaarschap ik dat ook zo noem. Dat maakt het gesprek met de klant makkelijker, net als het samen vinden van oplossingen - voor het vergroten van eigenaarschap of zo je wil het helpen nemen van verantwoordelijkheid.

Nieuwe woorden komen in de Van Dale wanneer ze daadwerkelijk gebruikt worden. Eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap. Ik hoop hiermee een bijdrage te hebben geleverd om dit probleem op te lossen. ;-)

Dank voor je bijdrage Ruud; wie weet wat de Van Dale hiermee doet. Tot die tijd vermoed ik dat mijn klanten en contacten het woord eigenaarschap gewoon blijven gebruiken...

RSS