Steeds meer organisaties investeren in diversiteit op de werkvloer en zien daar succes uit voortkomen. Naast reguliere hr-functies zie je tegenwoordig ook vaak de functie ‘head of diversity & inclusion’ of ‘diversiteitsmanager’ ontstaan bij bedrijven. Deze professionals moeten er niet alleen voor zorgen dat het aandeel mannen en vrouwen binnen alle lagen van de organisatie gelijker verdeeld wordt, maar houden zich ook bezig met het aannemen van profielen van verschillende culturele achtergronden en verschillen in seksuele geaardheid of met een arbeidsbeperking. Sommige bedrijven investeren in diversiteit uit een wens om aan te sluiten bij de diverse samenleving van tegenwoordig. Andere bedrijven zien het daadwerkelijk als een noodzaak om hun dienstverlening juist te kunnen uitvoeren.

Diversiteit is geen modewoord

Een goed voorbeeld van een organisatie die het laatste toepast is Youké, aanbieder van specialistische hulp voor kinderen, jongeren en hun gezin waar het tegenzit. Zij nemen mensen met verschillende culturele achtergronden aan om betere hulp te kunnen bieden aan de gezinnen in hun netwerk. Volgens Youké is diversiteit in een organisatie heel belangrijk, niet omdat het een modewoord is, maar omdat Jouké in de praktijk te maken heeft met alle lagen van de maatschappij. Het teamhoofd Hans Visser geeft aan: “Wij kiezen er bewust voor om hulpverleners in dienst nemen met dezelfde culturele achtergronden als de gezinnen die wij helpen, daardoor snappen zij vaak de situatie beter. Voor mij is diversiteit als ik al die problemen wil oplossen echt een must. Zonder dat kan ik eigenlijk geen goede hulpverlening bieden. Als Hollandse hulpverlener kunnen wij heel veel goede hulp bieden, maar zonder kennis van iemands achtergrond of normen en waarden kom je niet goed binnen bij iemand.”

Diversiteit wordt ook door de medewerkers van Youké als positief ervaren. Aziza Ahmiano is zelf Moslima en ambulant hulpverlener bij het bedrijf en vindt diversiteit op de werkvloer ontzettend belangrijk. “Je kunt makkelijk naar een collega toe lopen met kennis van een bepaalde cultuur of achtergrond en daarmee een situatie bespreken. Dat is gewoon heel fijn werken.”

Een ander bedrijf dat diversiteit hoog op de agenda heeft staan is PWC. Het accountants- en belastingadviseurbedrijf heeft officieel een Head of Diversity & Inclusion, Terence Guiamo aangesteld. “Ik houd mij dagelijks bezig met hoe wij als organisatie steeds diverser en inclusiever kunnen worden. Dan hebben we het over een diversiteit aan mannen en vrouwen, mensen met een andere culturele achtergrond, mensen met een arbeidsbeperking of mensen die gay, lesbisch, transgender of biseksueel zijn. Tegelijkertijd houd ik mij bezig met de onderlinge samenwerking van de mix aan mensen die hier nu aan het werk is, en dat ze elke dag het beste uit zichzelf kunnen halen”, aldus Terence Guiamo, Head of Diversity & Inclusion bij PWC. Volgens Terence zou elk bedrijf een hiervoor iemand voor moeten aannemen, want het ‘erbij’ doen binnen een andere functie of als project is onmogelijk. “Zeggen dat je diversiteit belangrijk vindt is niet genoeg, je moet het ook echt doen en laten zien.”

Ook hier wordt op de werkvloer het diversiteitsbeleid opgemerkt en als zeer prettig ervaren. Danish Ahmed, manager bij PWC en zelf van Pakistaanse achtergrond, geeft aan: “De diversiteit binnen PWC is de reden is waarom ik hier ben komen werken en nog steeds werk. Er is een hele goede balans tussen verschillende opvattingen, normen, waarden en ervaringen. Juist doordat mensen elkaar kunnen aanvullen op deze vlakken leer je van elkaar en groei je als bedrijf.”

Andere manier van werving en selectie

Een diverse organisatie is makkelijker gezegd dan gedaan. De werving en selectie moet anders ingestoken worden om een diverse doelgroep aan te spreken. Hans Visser, teamhoofd bij Youké probeert via personeelszaken de werving en selectie anders vorm te geven. “Als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je altijd al had. Het is belangrijk om te kijken naar mensen die niet binnen het standaardprofiel passen. Denk aan medewerkers die niet per se een HBO profiel hebben, maar wel talen en enthousiasme.”

Door een divers en inclusief beleid te voeren, ben je representatiever voor de maatschappij waar we in Nederland in leven. Je komt als bedrijf verder, omdat alle invalshoeken elkaar kunnen aanvullen en versterken. Volgens Ad van Gils, bestuursvoorzitter bij PWC, ben je als bedrijf echt succesvol op het moment dat je in staat bent om een inclusieve cultuur te bereiken, een cultuur waarbij iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt, niet ondanks maar juist dankzij de verschillen.”

Naast dat diversiteit op dit moment een veel besproken onderwerp is, blijkt het voor een bedrijf op verschillende fronten te lonen om te investeren in verschillende achtergronden, normen en waarden binnen een bedrijfscultuur. Neem een voorbeeld aan PWC en Youké en zorg dat je succesvol wordt met een diversiteitsbeleid. Met de verschillen het verschil maken dus!

Hoe vind je nieuwe werknemers op deze krappe arbeidsmarkt? Door niet alleen te kijken naar wie iemand is, maar verder te kijken naar wat iemand kán. Zo loop je geen talent mis en dat biedt kansen voor je bedrijf of organisatie. Kijk op www.verderkijkers.nl voor meer informatie.

Geschreven door: Sheena Hartlooper namens Hoe Werkt Nederland?

Aantal keer bekeken: 24

Plaats een reactie