Nieuwe UWV re-integratieformulieren nu definitief in productie? (versie 0415)

Nu zie ik van bijv. plan van aanpak, (bijstelling) probleemanalyse, 1e jaars evaluatie en eindevaluatie en nog een paar formulieren een nieuwe versie 0415 staan. De inhoud is sterk gewijzigd, en komt grotendeels overeen met de 0814 versies waar ik eerder over berichtte op HR base. (http://goo.gl/b08t7Q)

Omdat een aantal fouten/jes uit de 0814 versies lijken verholpen, en de vraagstelling m.i. is verbeterd, verwacht ik dat deze formulieren online blijven staan. Wel biedt de openheid van de vragen misschien meer kans op antwoorden waaruit blijkt dat je re-integratiemogelijkheden gemist hebt.

Een vergelijkbaar bericht heb ik ook geplaatst in de UWV Werkgeversgroep op LinkedIn.
Dit omdat voor zover ik kan zien weer officiële berichtgeving van het UWV ontbreekt.

Aantal keer bekeken: 108

Plaats een reactie