Oudere werknemer 'vetpot' voor BV Nederland?

Door het potentieel van oudere werknemers te negeren, loopt Nederland maar liefst 48 miljard euro mis.

Dat blijkt uit het jaarlijkse Golden Age Index onderzoek van PwC. Nederland staat op de 22e plaats in deze lijst waarin 34 landen worden vergeleken.

8,3 procent winst te boeken

Noord-Europese landen scoren traditioneel gezien het beste in deze index. IJsland staat op de eerste plaats, maar ook Zweden en Noorwegen weten het potentieel van oudere werknemers goed te benutten. Als Nederland het net zo goed zou doen als Zweden, zou dat een verbetering van het Bruto Nationaal Product van 8,3 procent opleveren. Als alle OESO-landen dit zouden doen, leverde dat collectief 1700 miljard euro op.

Nederland kampioen deeltijdwerken

Volgens Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom van PwC, kan de 22e plek die Nederland inneemt van de 34 OESO-landen niet veel reden tot trots zijn. ‘Nederland is kampioen deeltijdwerken. Ook  nu wordt duidelijk dat ook door de oudere leeftijdscohorten heel veel in deeltijd wordt gewerkt. Daarnaast is ook bij de oudere cohorten de participatie zelf lager dan in de landen om ons heen.”

Uitstekende kwaliteit pensioensysteem

Voor een deel is dit volgens Velthuijsen verklaarbaar door de uitstekende kwaliteit van ons pensioensysteem. “We kunnen gewoon eerder stoppen met werken in Nederland. De lage participatie is een gevolg van onze welvaart. Omgekeerd blijft de economische kracht van ouderen grotendeels onbenut, en die kant van de medaille wordt door de vergrijzing steeds ernstiger.”

Oudedagsvoorziening veilig stellen

Velthuijsen is dan ook van oordeel dat sommige aspecten moeten veranderen. De overheid, het bedrijfsleven en individu zijn daar samen verantwoordelijk voor. “We leven langer en moeten ook langer werken, om onder andere de oudedagsvoorziening veilig te stellen. Dat stelt met name oudere werknemers voor een grote uitdaging: zijn er wel banen voor hen? Zij moeten zich aanpassen, omdat onder andere door technologie banen snel aan het veranderen zijn. Training en omscholing voor werkenden staat in Nederland in de kinderschoenen. Deelname van oudere medewerkers aan opleidingen is relatief laag.”

Duur en inflexibel

Daarbij komt ook dat het Nederlandse bedrijfsleven huiverig is om ouderen aan te nemen, concludeert Velthuisen. “Ze worden gezien als duur, niet flexibel en met een hogere kans op uitval.”

(Bron: PWnet.nl)

Hou medewerkers duurzaam inzetbaar – Inzet op Maat is hét vakevent over duurzame inzetbaarheid met de nieuwste trends, ontwikkelingen en innovaties. Klik hier voor het programma

Aantal keer bekeken: 204

Plaats een reactie