Sinds de Wereldgezondheidsorganisatie er in 2005 voor pleit om de aandacht voor geestelijke gezondheid niet te beperken tot psychische problemen, is er meer aandacht voor geestelijke gezondheid vanuit een positief perspectief.  

Wilt u weten wat uw positieve geestelijke gezondheid is? Beantwoord dan  14 vragen van de MHC-SF, de Mental Health Continuum-Short Form (MHC- SF). De Mental Health Continuum-Short Form (MHC- SF) is een zelfrapportage vragenlijst die positieve geestelijke gezondheid meet. Het omvat drie kerncomponenten van welbevinden, namelijk emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden, die gezamenlijk de totale positieve geestelijke gezondheid weergeven. Terwijl emotioneel welbevinden zich richt op het ervaren van geluk, richten psychologisch en sociaal welbevinden zich op het optimaal functioneren van mensen. Hierbij richt psychologisch welbevinden zich op het persoonlijke functioneren en sociaal welbevinden zich op het functioneren in de maatschappij.

De MHC-SF is een betrouwbaar en valide instrument gebleken om positieve geestelijke gezondheid te meten in de Nederlandse bevolking, zie Lamers, Westerhof, Bohlmeijer, ten Klooster, & Keyes (2011). Evaluating the psychometric properties of the Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF). Journal of Clinical Psychology, 67(1), 99-110.

Doe de test hier!

Drs. Patricia de Wit MSc. is coach en heeft haar eigen bedrijf Patricia de Wit Coaching. Zie www.patriciadewit.com. Zij schreef boeken over beoordelen, ontwikkelen en belonen en blogt over persoonlijke effectiviteit.

Aantal keer bekeken: 163

Plaats een reactie