Presenteïsme kost Nederland jaarlijks 10 miljard euro

Een levensmiddelenfabriek in Brabant worstelde jaarlijks met een verzuim van rond de 10%. In samenwerking met de directie lanceerde P&O een nieuw verzuimbeleid. De ‘duimschroeven’ werden flink aangedraaid. Werknemers konden nu telefoontjes en zelfs huisbezoek verwachten bij ‘ziekmelding’. Het ging heel ver, maar het resultaat was dat het verzuim binnen no-time gehalveerd was.

Productiviteit
De productiviteit schoot omhoog na de lancering, maar zakte al snel weer terug naar het oude niveau. Wat was de winst van het verzuimbeleid, behalve dat het jaarverslag naar de aandeelhouders een verzuimcijfer bevatte dat onder het landelijke gemiddelde lag? Hoe kon het dat medewerkers meer aanwezig waren, maar niet meer produceerden?

The living dead
Presenteïsme is een minder in het oogspringende vorm van absenteïsme. De Britse management auteur David Bolchover omschrijft fysiek aanwezige maar niet-geëngageerde werknemers als ‘the living dead’. Onderzoek in de VS wijst uit dat organisaties in de VS jaarlijks 200 miljard dollar mislopen vanwege deze zombie-werknemers. Omgerekend naar Nederlandse begrippen is dit ongeveer tien miljard euro.

Cultuurverandering
Het ene verzuimbeleid is het andere niet. Er zijn uiteraard wat meer sympathiekere manieren om werknemers duidelijk te maken dat ze niet productief genoeg zijn. Maar wie verzuimbeleid niet inbed in een cultuurverandering, loopt het risico net als de Brabantse-fabriek zich bezig te houden met cosmetische ingrepen die de continuïteit, kwaliteit en productiviteit niet duurzaam verbeteren. In feite is dan verzuimbeleid weggegooid geld…Of je moet het koppelen en doorontwikkelen tot een tool binnen een integraal employee engagement-beleid.

Engagement
Employee engagement is de bedrijfsstrategische aanpak van de intrinsieke motivatie van werknemers. De vraag waar alles om draait is: Hoe koppel ik de doelen van de organisatie aan de persoonlijke doelen van werknemers. Engaged werknemers hebben een enorm ROI, de cijfers zijn te vinden in deze Prezi. Maar misschien is het belangrijkste eigenschap van engaged werknemers, dat ze het anti-gif vormen voor zombie-werknemers. Engagement werkt aanstekelijk.

Voorkom presenteïsme en kies voor een integraal employee engagement-beleid.

9:1 engagement helpt organisaties bij het creëren van een topsportklimaat op de werkvloer.

Aantal keer bekeken: 254

Plaats een reactie