Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is stopt op een bepaald moment de betaling van de reiskosten. Ik ben op zoek naar hoe andere bedrijven hiermee omgaan:

  • Wanneer (na hoeveel weken) stopt bij jullie de betaling van de reiskosten?
  • Hoe betalen jullie reiskosten uit bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid? Bijv. obv het aantal reisdagen, naar rato van het arbeidsongeschiktheidspercentage of volledig?


Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zou je enkel het aantal werkelijke reisdagen hoeven te betalen, maar hoe doen jullie dit als je geen klok- of urenregistratiesysteem hebt? Dwz hoe meet je dan het aantal reisdagen? Of betalen jullie de volledige reiskosten, ongeacht het aantal reisdagen?

Ik ben heel benieuwd naar jullie ervaringen!

Mvg Helmi Mulder

Aantal keer bekeken: 490

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

Als het hier gaat over de vaste maandelijkse vergoeding voor woon-/werkverkeer zoals die kan worden berekend op basis van de fiscale richtlijn (km's * 2 * 214 * € 0,19 / 12) dan zitten daar korte perioden van arbeidsongeschiktheid al in verwerkt. Dan kan de vergoeding gewoon doorlopen.

Ziet het er naar uit dat de periode van arbeidsongeschiktheid langer dan 6 weken duurt, dan stopt de vaste vergoeding na de maand waarin de arbeidsongeschiktheid is ontstaan en hervat die weer in de maand na de maand waarin de arbeidsongeschiktheid is gestopt.

In parttime situaties (waaronder bijvoorbeeld gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid met een regelmatig werkpatroon) kan de regeling pro rata worden toegepast.

Bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid met een onregelmatig of variërend werkpatroon, zou ik overgaan op uitbetaling op declaratiebasis. Dan verzorgt de werknemer de registratie en de leidinggevende controleert deze.

Wij hanteren een volledige reiskostenvergoeding (€ 0,19 per kilometer) op basis van daadwerkelijk gemaakte woon-werkkilometers. Bij volledige ziekte of minder werkdagen zal deze vergoeding evenredig lager uitvallen tot € 0,00 (volledige arbeidsongeschiktheid.

Kort samengevat: indien er kosten gemaakt worden (reizen voor woon-werk)zal er ook vergoed worden.

Dank voor je reactie! Hoe wordt bij jullie bepaald voor hoeveel dagen reiskosten tijdens ziekte moet worden bepaald? Hebben jullie een tijdregistratie- of kloksysteem of ontvangen jullie de informatie mbt het aantal gewerkte dagen op andere wijze?

RSS