Schatten HR-professionals de inzet van medewerkers op waarde in?

De HR professional in Nederland is zeer kritisch over de mate waarin werknemers het beste uit zichzelf halen. Óók zien zij dat de organisatie dit slechts beperkt ondersteunt. Zo blijkt uit het werkbelevingsonderzoek door Integron, waarbij de ervaringen van 4400 werkenden werden gespiegeld tegen de inschatting van HR professionals uit ruim 120 organisaties. Waar 22% van de werknemers meent het beste uit zichzelf te halen, schat HR in dat dit voor slechts 2% het geval is. Opvallender nog is dat HR professionals verwachten dat slechts 3% van de werknemers vindt dat de organisatie het beste uit hen haalt. In werkelijkheid geldt dit voor 11% van de werkenden. Wat maakt de HR professional zo kritisch?

infographic: inschatting van tevredenheid door HR

Er is een relatie tussen de mate waarin werknemers vinden dat de organisatie het beste uit hen haalt en de gemiddelde tevredenheid: hoe hoger de gemiddelde tevredenheid, hoe meer werknemers zullen aangeven dat de organisatie het beste uit hen haalt.

HR schat de gemiddelde tevredenheid van werknemers goed in: 7.0. Onderliggend wordt de tevredenheid over de veiligheid, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden door HR aanzienlijk hoger ingeschat dan werknemers in werkelijkheid aangeven. Vooral met betrekking tot salaris en opleidingsmogelijkheden verwacht HR dat werknemers meer tevreden zijn dan in werkelijkheid het geval is. Een interessant gegeven, aangezien dit aspecten zijn die binnen het verantwoordelijkheidsgebied van HR vallen. 

De tevredenheid schat HR veel te laag in wanneer het gaat om de mate waarin collega’s elkaar aanspreken op de verantwoordelijkheden en de communicatie tussen de afdelingen.

Lees het volledige artikel en infographic op www.integron.nl

Aantal keer bekeken: 98

Plaats een reactie