The Big Why van diversiteit is de brug naar het omslagpunt

Wie kent The Golden Circle van Simon Sinec niet: People don’t buy what you do, they buy why you do it. In een van zijn Ted Talks legt hij uit waarom het sommige bedrijven, tegen alle verwachtingen in, wel lukt om een innovatief idee wijd verspreid te krijgen. En waarom anderen, die op papier ogenschijnlijk grotere kansen hadden, daar niet succesvol in wisten te zijn. Wij gebruikten zijn Ted Talk om inzicht te krijgen in de missing link om van diversiteit en inclusie een doorslaand succes te maken.


In het FD op 3 september 2016 is te lezen:

Alle quota en jarenlange discussies ten spijt: het aantal vrouwelijke bestuurders in de top van het bedrijfsleven neemt af. Van de leden van de raad van bestuur bij Nederlandse beursfondsen is nu 7,1% vrouw. Vorig jaar was dat 7,8%. Het is voor het eerst sinds 2007 dat het percentage daalt.

Op 24 april 2017 staat het volgende bericht op de site van NOS:
Vandaag is het wettelijk streefcijfer van 30 procent vrouwen in de top weer ingevoerd. De regeling kwam in januari 2016 te vervallen, maar wordt nu voortgezet tot januari 2020 omdat het streefcijfer nog lang niet bereikt is.

Hoewel er volgens de overheid vooruitgang is geboekt in de afgelopen jaren, neemt het aantal vrouwen in raden en besturen niet snel genoeg toe. Dat percentage groeit met ongeveer 1 procent per jaar. In 2015 was ongeveer 11 procent van de top vrouw.

Lang verhaal kort. Het schiet nog niet echt op en we blijven hangen in het linker gedeelte van de standaarddeviatie. We hebben een goed idee, een idee dat voor waanzinnige transformatie kan zorgen, een idee waarmee het Nederlandse bedrijfsleven klaar is voor de toekomst, maar het idee heeft een boost nodig. Een boost naar, om in marketingtermen te spreken, the early majority, de massa, de meerderheid. Want als die meerderheid omgaat, dan gaat de rest ook over de dam.

Als we Sinec zijn theorie als uitgangspunt nemen en we leggen zijn Golden Circle op de lat van diversiteit, dan zien we dat we:
1. Heel goed weten wat we aan het doen zijn: meer ‘minderheden’ op machtsposities.
2. Ook heel goed weten hoe we dat gaan doen: quota halen, bewustwording, mentorprogramma’s, business case van maken, eerlijke verdeling van de zorgtaken, eerlijke verdeling van salaris, flexibilisering etc.
3. En waarom doen we dat? Veelal omdat het maatschappelijk verantwoord is en de overheid dat van ons vraagt.

De vraag is alleen of maatschappelijk verantwoord of de regels van een overheid inspirerend genoeg zijn, om mensen om dat gedeelte van de hersenen te raken, waaruit gedragsverandering voortkomt? Is het inspirerend genoeg om mensen te laten veranderen, omdat ze geloven waar jij in gelooft? Komen we daarmee op korte termijn over het keerpunt heen waar we al jaren naartoe en vanaf bewegen?

Of is het tijd om het roer om te gooien, die meerderheid te gaan veroveren en van binnen naar buiten te handelen? Tijd om na te denken over waarom diversiteit of inclusie belangrijk is voor jouw bedrijf. Tijd om The Big Why te laten werken als dat laatste duwtje in de rug, die laatste drie tot zeven procent, om het goede idee bij de grote meerderheid te laten landen en ons op te maken voor een massale gedragstransformatie.

Aantal keer bekeken: 223

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

Beste Fiona,
Je vergeet het allerbelangrijkste aspect hierin: er zijn veel te weinig vrouwen van de 40+ generatie met de juiste opleiding en achtergrond. En met de nieuwe generaties wil het ook al niet zo opschieten!
Houd toch op met dat bedrijven niet willen Ze willen best, en kiezen daarom maar een vrouwelijke kandidaat met 5 jaar minder ervaring; dat blijkt keihard uit de cijfers! Maar er zijn gewoon meer dan 10x zo weinig vrouwen gekwalificeerd dan mannen (rapporteren headhunters).

Lees dit:
Vrouwen kiezen al op jonge leeftijd het verkeerde VWO-profiel en daarna de verkeerde WO-opleidingen en komen daardoor niet aan de top. Met een NT profiel kom je aanzienlijk verder dan met een NG profiel: https://www.vhto.nl/cijfers-onderzoek/cijfers/cijfers-vwo/
En bij het Wetenschappelijk onderwijs zet dit patroon zich voort: meisjes maken wel 52% van de WO studenten uit, maar slechts 23% van de techniek studenten. En die zullen later president directeur van ASML, Shell, AKZO etc. worden. Niet de dames die psychologie, pedagogie etc. hebben gestudeerd. Zie https://www.vhto.nl/cijfers-onderzoek/cijfers/cijfers-wo/
Het heeft niks met old-boys netwerk, discriminatie of glazen plafonds, softe persoonlijkheid etc. te maken. Vrouwen met de juiste opleidingsachtergrond worden gemiddeld wel 4,5 a 6 jaar jonger dan mannen in de bestuurstop of in de RvC opgenomen (zie rapport Mijntje Lückerath, 2017); en ze komen ook aanzienlijk vaker uit het buitenland (want daar kiezen meisjes wel voor economie en techniek!). Bedrijven willen wel, maar technisch, financieel en bedrijfseconomisch opgeleide vrouwen zijn gewoon super schaars. En zeker van de jaargangen die nu aan de top zitten. Zie bijvoorbeeld https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrouwenquotum#Opleiding

Wanneer dringt dit eindelijk eens bij opiniemakers, politici en journalisten door?
Als slechts enkele bedrijven voor vrouwen aan de top kiezen is dat natuurlijk geen enkel probleem. Maar als alle bedrijven voor die 30% gaan, is er voorlopig gewoon een ernstig tekort aan de juist opgeleide vrouwen.

An inconvenient truth, Fiona!

Graag je reactie!!!

Beste Jan,

Allereerst hartelijk dank voor je reactie en dat je de moeite hebt genomen om op mijn blog te reageren. Ik zal mijn best doen om je beter uit te leggen wat ik bedoel.

Allereerst heb ik nergens in mijn blog gesteld dat bedrijven niet willen. Mijn strekking is eerder, we willen wel, maar het lijkt nog niet zo te lukken. Jouw argumentatie dat er momenteel te weinig gekwalificeerde vrouwen zijn, die de machtsposities kunnen bezetten, zou daar een van de redenen van kunnen zijn. De vraag is echter, wat doen we met die informatie? Want stel dat je gelijk zou hebben, dat het helemaal niets te maken heeft met een glazen plafond, een old boys netwerk en mentaliteit, wat ik overigens sterk betwijfel, hebben we een daadwerkelijke wens om dat te veranderen en wat doen we daar dan aan? Daarnaast is het maar zeer de vraag of we nog meer behoefte hebben aan technische, financiële en bedrijfseconomisch gekwalificeerde mensen. Zo hebben heel veel financiële en bedrijfseconomische mensen bij elkaar, allemaal knappe mannelijke gekwalificeerde koppen, de bankencrisis bijvoorbeeld niet zien aankomen noch kunnen voorkomen. Meer dezelfde mensen zorgen ook voor tunnelvisie, waar we ons blind op staren.

Maar goed, stel dat er echt te weinig vrouwen zijn die we denken nodig te hebben, op welke manier gaan we er dan voor zorgen dat dat verandert. Ons kabinet, met Mark Rutte aan het hoofd, is hier een goed voorbeeld van. Hij mag ondertussen zeven jaar lang ons land leiden en representeren, waaronder ook een behoorlijk aantal vrouwen (een kleine meerderheid zelfs) en in die zeven jaar heeft hij niet voor vrouwen of etnische minderheden in de pipeline gezorgd. En daar zit precies het probleem. De kleine groep voorlopers die we nu hebben, die graag meer verdeling van mannen en vrouwen op machtsposities zouden willen zien, krijgen de schapen niet over de dam. We moeten ervoor zorgen dat Mark Rutte zegt: al moet ik op m'n kop staan, over vier jaar weet ik wat deze complexe tijd nodig heeft en heb ik daar een diverse groep mensen bij verzameld die capabel zijn.

Ik vind jouw argumentatie dus uitgaan van het heden, waar je vanuit jouw zienswijze en allerhande onderzoeken, gelijk in hebt, maar het betreft geen visie op de toekomst en een veranderende wereld. Door na te denken over The Big Why van diversiteit, ga je wel nadenken over de werkelijkheid, hoe de toekomst eruit zou kunnen zien, de waardevolle rol die je daarin wilt spelen en welke acties daar dan bij passen. Zodat we over acht jaar deze blog en discussie niet meer hoeven te voeren. Hoe leuk ik dat ook vind.

De waarheid vind ik niet ongemakkelijk, ik vind het ongemakkelijk om die waarheid in stand te blijven houden.

Hoop dat je hier iets mee kunt.

Hartelijks,

Fiona

Lieve Fiona,

Ik wil wegblijven van jouw ideologische standpunten in je reactie. Ik ben het daar (ook) niet mee eens, maar dat is voor mijn reactie niet zo relevant.

Laten we dus blijven bij het tekort aan diversiteit en dan met name t.a.v. vrouwen.
Dan is jouw en mijn mening niet interessant. Wat echt interessant en relevant is zijn de oorzaken en feiten. En de feiten zijn zoals ik ze weergaf: vrouwen kiezen de verkeerde studies en daarom zitten ze veel te weinig op topposities in het bedrijfsleven en (in iets mindere mate) bij de overheid en in het landsbestuur. Zie mijn bronnen.

Dat Rutte niet meer geschikte dames kan vinden (die in dat specifieke geval ook nog van de juiste partij moeten zijn) is hem niet kwalijk te nemen; die zijn er gewoon heel veel minder dan heren. Ik kan het ook niet helpen. In het vorige kabinet had hij ze wel (Schippers, Schultz, en Hennis); maar die wilden na 1 periode al niet meer..... (en Hennis mocht niet meer)

Dus als je daar iets aan wilt doen (en dat wil ik ook heel graag!) dan moet je beginnen bij de oorzaak, dus op de middelbare school (en misschien zelfs wel op de lagere school en bij de opvoeding) om te zorgen dat meer meisjes een NT profiel kiezen en dat meer jonge dames een universitaire techniek studie kiezen. Weet, dat de kurk van ons welzijn toch echt onze economie en welvaart is. Je mag daar een andere mening over hebben, maar een economie zonder productie en dus zonder techniek is volstrekt niet levensvatbaar en leidt helaas ook niet tot het niveau van welzijn dat wij hier hebben.

Dus strijd s.v.p. met mij mee en help de ideologisch of emotie gedreven fabeltjes over het tekort aan vrouwen aan de top uit de wereld. En zorg dat meer dames meer economisch relevante opleidingen gaan volgen! VHTO doet daar al een aantal jaren zijn (haar?) best voor.
Pas dan zullen ze ook in het (lands)bestuur meer in de melk te brokkelen hebben en krijgen.

En anders: keep on dreaming…..

Jan

Volgens mij behoeft de discussie een geheel andere kwaliteits- insteek dan m/v........

https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0ahU...
“18 procent van de CEO’s van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven werd in 2013 vervangen. Dat is minder dan in 2012, maar nog steeds meer dan het internationale gemiddelde. De vele wisselingen leiden echter niet tot meer vrouwen aan de top. Dit blijkt uit de jaarlijkse Chief Executive Study van Strategy& (voormalig Booz & Company) naar trends in opvolgingen van bestuursvoorzitters bij publieke ondernemingen.
In 2013 is 18 procent van de CEO’s die aan het roer staan van een bedrijf op de AEX en de AMX vertrokken. Dat is een forse daling ten opzichte van 2012, toen 26 procent van de CEO’s werd vervangen. Het is echter nog steeds duidelijk hoger dan het wereldwijde gemiddelde (14,4 procent) en het gemiddelde in andere West-Europese landen (13 procent). Het percentage gedwongen, vroegtijdig vertrek van bestuursvoorzitters van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen door onenigheid binnen het bestuur of slechte prestaties, is vorig jaar 2013 ook sterk gedaald: naar 22 procent ten opzichte van 46 procent in 2012.”

https://www.accountant.nl/nieuws/2017/6/topmannen-steeds-vaker-onts...
Volgens onderzoek van PwC-dochter Strategy& worden wereldwijd steeds meer bestuursvoorzitters ontslagen vanwege niet-integer handelen. Tussen 2012 en 2016 werd 5,3% van de CEO’s om die reden de deur gewezen. In de vier jaar ervoor ging het nog om 3,9% van de topmensen die wegens gebrek aan integriteit het veld moest ruimen.


Strategy& leidt dat af uit de ‘Success Study’ onder de 2.500 grootste beursgenoteerde ondernemingen. Vooral in de Verenigde Staten en Canada laat het ethisch handelen een teruggang zien: het aantal gedwongen ontslagen is toegenomen 1,6% tussen 2007 en 2011 tot 3,3% tussen 2012 en 2016. Daarmee scoren de Noord-Amerikaanse bestuursvoorzitters nog altijd een stuk beter op integriteit dan hun West-Europese collega’s. Onder hen vloog 5,9% de laan uit vanwege integriteitskwesties.

Integriteit is zeker een "dingetje".... Maar wel off-topic.
6% (als ik je mag geloven) is best aanzienlijk.

Sommigen beweren dat vrouwen minder risico's nemen en minder sjoemelen. Je hoeft maar naar de ANBO, COA, gemeente Arnhem of het Slotervaart ziekenhuis te kijken (en die voorbeelden verzin ik even snel uit mijn hoofd....) en je ziet, dat diversiteitsbeleid daarvoor ook niet de oplossing is... Sommige vrouwen maken er ook een puinhoop van. Zou dat veel minder dan 6% zijn?

Zowel mannen als vrouwen maken er een zooitje van, net zo goed als dat ze allebei de potentie hebben om het goed te doen.

@Dick: ethiek is inderdaad een probleem, of dat met mannen en vrouwen te maken heeft, ik vraag het me af. Wellicht is het menseigen, als er te weinig zelfreflectie en kritisch denken binnen een systeem is geimplementeerd.
@Jan: ik vind het heel erg goed dat je strijd voor meer vrouwelijke economen, keep up the good work. Ik strijd zelf alleen liever voor interdisciplinair zijn, dat vragen technologische, sociale en demografische veranderingen van ons momenteel. In mijn optiek.

Maak er een hele fijne dag van en dank voor jullie inzichten.

Hartelijks,

Fiona

Ik heb slechts willen wijzen op een enorm verloop onder bestuurders en niet in het bijzonder over ontslag vanwege integriteitskwesties (hoewel dat aantal wel erg pijnlijk is).
Een selectiecriterium M/V volstaat niet om de juiste persoon te selecteren en binnen te halen, gelijk een bepaalde opleidingsachtergrond. Je mag kennelijk al blij zijn dat je een geschikt iemand met de juiste competenties voor de specifieke onderneming/organisatie hebt weten te vinden en strikken! De gevraagde (en tijds- en omstandigheden afhankelijke) competenties kunnen immers zeer divers zijn, zoals met name de kwaliteit, kennis en kunde van de lagere en aan te sturen echelons dat binnen de organisaties ook zijn. Om die reden zal HR dus ook nimmer een blauwdruk voor leiderschap kunnen formuleren, maar dit terzijde.

Beste Dick,

Snap je redenatie. Maar hangt dat niet af van de manier waarop je leiderschap definieert? En dat het voor organisaties goed zou kunnen zijn, om daar eens kritisch naar te kijken?

Grt, Fiona

RSS