Directies investeren liever in het controleren en beheersen dan in het vernieuwen van hun organisatie. De bereidheid om te investeren in uitblinkende medewerkers is bovendien gering.

Tot deze conclusie komen adviesbureau Zuiderlicht en Hollandse Nieuwe, een netwerkorganisatie voor zzp'ers, na onderzoek onder 130 topmensen van grote bedrijven (500+). 80% van de ondervraagde directeuren en managers zegt meer te willen investeren in zekerheden dan in kansen. Het gros verkiest projecten gericht op zekerheid boven projecten met een kans op een doorbraak.

De top van het bedrijfsleven vaart een koers die past bij een stabiele, weinig dynamische arbeidsmarkt, zo vatten Zuiderlicht en Hollandse Nieuwe samen. Terwijl volgens Dick Dam van Hollandse Nieuwe de praktijk anders is. ‘De zittende macht ziet en voelt dat het anders moet. Zij ervaren zelf ook dat de bestaande kaders, modellen en structuren niet meer toereikend zijn.'

Als HR(D) adviseur kun je signaleren en adviseren. Hoe ervaren jullie de veranderende wereld? En hoe bereiden jullie vanuit HR(D) perspectief een organisatie voor op de ontwikkelingen in onze maatschappij en organisaties?

Benieuwd naar jullie reacties!

Nieuwsgierige groet,
Wilco van Gelderen

Aantal keer bekeken: 26