Goed werkgeverschap als basis voor betrokken medewerkers


Komende weken wil ik schijven over de werkbeleving in Nederland in verschillende sectoren n.a.v. Werkbelevingsonderzoek onder 4400 werkende Nederlanders.
Deze week: werkbeleving in de transportsector.

Werkgevers binnen de transportbranche zijn er sinds 2011 in geslaagd om zowel de tevredenheid als de betrokkenheid van medewerkers in positieve zin te ontwikkelen. Goed werkgeverschap heeft hier een belangrijk aandeel in: de tevredenheid met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden en –regelingen nam sterk toe. Tevredenheid op deze beide aspecten ligt daarmee nu ruim boven het landelijke gemiddelde. Samen met de beleving van transportmedewerkers dat er goed naar hen geluisterd wordt en oprechte aandacht voor hen is, zorgt dit dat een bovengemiddeld aantal medewerkers aangeeft dat de werkgever het beste uit hen weet te halen. Dit blijkt uit de brancheanalyse van het vierde werkbelevingsonderzoek door Integron.

De medewerkerbetrokkenheid binnen Nederland in het algemeen is dalende: sinds 2011 nam de betrokkenheid van medewerkers af. De transportbranche gaat tegen deze trend in en rapporteert juist een toename in betrokkenheid. Één op vijf transportmedewerkers geeft aan zich nu méér betrokken te voelen bij het succes
van de eigen organisatie dan een jaar geleden. Deze groep is groter dan de groep die een dalende betrokkenheid ervaart (+2%).

Werkgevers spelen goed in op kernverwachtingen

Uit het werkbelevingsonderzoek blijkt dat transportwerkgevers goed begrijpen dat zij vooral de uitvoering van het werk goed moeten faciliteren: tevredenheid omtrent arbeidsomstandigheden steeg sinds 2011 met 0.5 op de medewerkertevredenheid.
Tevredenheid over de arbeidsvoorwaarden nam in dezelfde periode met 0.6 toe. Grote stijgingen in tevredenheid, op juist die twee thema’s waar transportmedewerkers veel van hun werkgever verwachten. En er is meer: ook de tevredenheid omtrent de communicatie steeg fors, +0.7. Mede hierdoor wordt de top 10 van aspecten waar de transportmedewerker het meest tevreden over is aangevoerd met de stellingnames dat het duidelijk is wat van medewerkers wordt verwacht (8.6) en dat het doel van het werk duidelijk is (8.5). Beschikbaarheid van informatie om het werk te kunnen doen neemt een zesde plaats in: 7.9.


Meer over Betrokkenheid, Drijfveren, Kernverwachtingen, Tevredenheid, Loyaliteit, Organisatiecultuur, Veiligheid

Dit komt aan bod in de andere hoofdstukken maar te groot om te bloggen. Stuur me een bericht mocht je het volledige onderzoek Werkbeleving in de Transportsector te willen ontvangen.

 

Aantal keer bekeken: 86

Plaats een reactie