TrendRede 2015: elke wijze uil begon als uilskuiken

De TrendRede van dit jaar vertelt over de weg van vallen en opstaan die hoort bij herijking en wederopbouw. In de eagerness om zaken anders aan te pakken en een nieuwe weg in te slaan, zijn we beland in een tussenfase.

Ondertussenheid

Deze tussenfase kenmerkt zich door betekenisloze vooruitgang zolang de vernieuwing geënt blijft op traditionele denkwijzen en patronen. We komen als samenleving, bedrijfsleven en individu wel in beweging, maar worden ook geconfronteerd met twijfel en onzekerheid. Wat ons op het oude doet terugvallen. We zitten in een fase waarin de gevestigde orde logischerwijze substantiële weerstand biedt ter verdediging van zijn territorium. Waar nieuwe initiatieven veelal nog op traditionele wijze gefinancierd en afgerekend worden en organisaties de hang naar controle in hun besturingswijze maar moeizaam kunnen opgeven. We zijn onderweg van (on)bewust onbekwaam naar bewust bekwaam.

In een dergelijk proces is de weg vaak onduidelijk. We weten het nog niet precies, we zien het niet, het lukt maar niet. Het lijkt een chaos. Er is onzekerheid, frustratie en betekenisloosheid omdat het nieuwe ontdekt moet worden en vervolgens eigen gemaakt wordt. Het is een weg van vallen en opstaan, uitproberen en oefenen, fouten maken en ontdekken. Iets waar in organisaties vaak geen tijd en ruimte voor is. Want binnen efficiëntiedenken kosten tijd en failure geld en dus wordt teruggegrepen op de bekende patronen en denkwijzen.

Graadmeter voor de toekomst

De betekenisrevolutie die zich aandient, brengt een nieuwe relevantie die ‘van betekenis zijn’, waarbij geld en sociaal kapitaal in balans gehouden worden. Het is niet meer van belang of iemand binnen, buiten of tussen de efficiëntie-mores valt. IEDERS talent wordt erkent. Het vraagt om een continue afstemming van de betekenis die je voor en met elkaar hebt. We hebben het andere in anderen nodig om betekenis met elkaar uit te wisselen en gezamenlijke doelen te delen. De graadmeter voor de toekomst zal de richting zijn die ingezet wordt en niet het tempo van bewegen noch de omvang ervan. 

Daar waar mensen betekenis met elkaar uitwisselen en een gezamenlijk doel delen, leidt dat tot exponentiële veranderkracht. We hebben het andere in anderen nodig om vooruit te komen. Het orkestreren van een dergelijke ongemiddeldheid, is een ook weg van (on)bewust onbekwaam naar bewust bekwaam. Het vraagt empathie, ruimte en tijd, voor jezelf en de ander. Mensen zijn immers geen kopie van onszelf en zullen dat ook nooit worden. Een ieder zal de nieuwe verankering in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier moeten kunnen ontdekken. Medewerker, leidinggevende, directielid en HR-functionaris.

De TrendRede vertelt ons over dit proces en de voorzichtige stappen die wij als maatschappij, bedrijfsleven en individu zetten in de nieuwe richting. Wie waarin gelooft en welke verandering omarmt, zal per individu en organisatie verschillen. Ook al ontbreken tijd en ruimte ons nu binnen het huidige denken, het vermogen om de nieuwe richting geënt op betekenisdenken desondanks en al struikelend in te slaan, zal bepalend zijn voor het succes van 'anders' en 'nieuw'.  

Aantal keer bekeken: 279

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

Mooi verwoord, Yael!

RSS