Randstad besluit eigenrisicodrager te worden. Randstad Health@Work krijgt daarom missie om iedereen bevlogen en vitaal aan het werk te krijgen.

Ziektewet
Met de modernisering van de ziektewet neemt de verantwoordelijkheid voor werkgevers toe. Vanaf 1 januari 2014 betaalt een werkgever gedifferentieerde premies voor ex-medewerkers die een ziektewetuitkering krijgen. Dit was voor Randstad reden om per 1 januari 2013 – als enige uitzendonderneming in Nederland – de begeleiding van zieke uitzendkrachten als eigenrisicodrager in eigen beheer uit te voeren. Nico Dwidjono, stafmedewerker Randstad Health@Work, houdt zich om de

ze reden bezig met het ontwikkelen employee engagement programma’s. ‘Door het eigenrisicodragerschap is de relatie met een flexkracht nog belangrijker geworden. Daarom willen we investeren in bevlogenheid en vitaliteit. Met vitaliteit bedoelen we de fysieke en mentale gezondheid,’ vertelt Dwidjono.

Eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet
U betaalt dan geen sectorpremie aan het UWV, maar draagt zelf zorg voor de Ziektewetuitkering van de werknemers voor wie u geen loondoorbetalingverplichting hebt.

U kunt alleen eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden voor werknemers:
• zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst zoals thuiswerkers en stagiairs die bij u hebben gewerkt (en verzekerd waren) en daarna ziek werden;
• werknemers met een (tijdelijk) contract, van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, zoals, onder andere, uitzendkrachten.

Eigen verantwoordelijkheid
‘De basis van het employee engagement programma is simpel: aandacht en eigen verantwoordelijkheid, ‘ vertelt Dwidjono. Randstad zal zelf eerst testen hoe bevlogenheid en vitaliteit bevorderd kan worden in de eigen relatie met uitzendkrachten, pas daarna worden inleners (werkgevers) betrokken bij het programma. ‘Door middel van pilots willen we gaan ontdekken wat het voor alle betrokkenen (flexkracht, inlener en Randstad) kan opleveren,’ vertelt Dwidjono die zelf op de Hogeschool van Amsterdam afgestudeerd is op het onderwerp employee engagement.

‘We geloven dat door te investeren in bevlogenheid en vitaliteit beide groepen maximaal kunnen presteren’

Marktontwikkelingen
‘Wie wil er nou niet met plezier naar zijn of haar werk gaan? Tegelijkertijd zien we dat organisaties snel willen reageren op de marktontwikkelingen door te kunnen op- en afschalen met personeel. We zien dat de nieuwe wetgeving dit stimuleert. Een voorbeeld hiervan is de versoepeling van het ontslagrecht. Vaste overeenkomsten worden minder vast en flexibele overeenkomsten minder flexibel. Het betekent dat het gat tussen flexibele arbeid en vaste arbeid steeds kleiner wordt. We geloven dat door te investeren in bevlogenheid en vitaliteit beide groepen maximaal kunnen presteren ten gunste van de organisatie,’ aldus de medewerker van Randstad.

De overheid legt steeds meer nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van werknemers steeds bij de werkgever. Een employee engagement beleid is daarom niet meer een optie, maar is onontbeerlijk.

Meer info over employee engagement vindt u op dit blog

Aantal keer bekeken: 540

Plaats een reactie