Veel werk voor werkgevers om betrokkenheid en tevredenheid werknemers te vergroten

  • • 28% werknemers voelt zich amper betrokken bij succes organisatie waar ze werken
  • • 34% niet uitgesproken trots op eigen werkgever
  • • Tevredenheid werknemers gedaald over facilitering door werkgever om werk goed te kunnen doen
  • • 41% van de Nederlandse werknemers vindt dat de eigen werkgever er niet in of in zwakke mate voor zorgt dat zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

Bovendien zijn werknemers in vergelijking met vorig jaar minder tevreden over de manier waarop werkgevers hen in staat stellen het werk goed te kunnen doen. 16% van de werknemers legt de bal niet bij hun baas, maar zegt zelf te weinig te doen om optimaal te presteren. Ook als het gaat om het vergroten van betrokkenheid is er nog voldoende werk aan de winkel voor organisaties. Zo voelt 28% van de werknemers in Nederland zich niet of nauwelijks betrokken bij het succes van de organisatie waar ze werken. Dat alles heeft zijn weerslag op de gemiddelde medewerkertevredenheid die gedaald is van 7,2 in 2011 naar 7,1 in 2012. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Werkbeleving in Nederland 2012’ van Integron.

Het vierde werkbelevingsonderzoek van Integron laat zien dat het streven naar zeer betrokken medewerkers zeker de moeite waard is. Tegenover de (28%) niet-betrokken werknemers staat een ruime meerderheid die zegt absoluut tot sterk betrokken te zijn bij het succes van de organisatie. Een analyse laat zien dat de groep absoluut betrokkenen (25%) veruit het meest tevreden en loyaal is. Zij zetten zich dan ook zo goed mogelijk in voor hun organisatie, hun werkgever en collega’s. Werkplezier en betrokkenheid zijn ook van invloed op datgene waar medewerkers zich dagelijks voor willen inzetten. Voor 68% behoort werkinhoud tot de ‘werk-drijfveer top 3’. Daarnaast zijn in vergelijking met 2011 sfeer en collegialiteit (+ 26%) en de zekerheid op een baan en inkomsten (+16%) als drijfveer belangrijker geworden. Niet verwonderlijk in een tijd waarin werk schaarser wordt. Wat verder opvalt in het onderzoek is dat 34% van de werknemers niet uitgesproken trots is op hun eigen werkgever. Slechts 19% van de werknemers beveelt de eigen werkgever aan bij bekenden.

Ontwikkelen betrokken organisatiecultuur evident, bevestigt het onderzoek dat betrokken medewerkers de basis vormen voor een gezonde, energieke en succesvolle organisatie. “Maar daar liggen dus, gezien de resultaten, nog voldoende verbeterpunten en uitdagingen. Zowel voor werkgevers als werknemers. Uit het rapport blijkt dat de betrokkenheid niet alleen gemiddeld laag is, maar ook een neerwaartse spiraal vertoont. Ook de groep zeer betrokkenen is zeer laag. En juist deze groep is de sleutel tot succes. Zij kennen een hogere tevredenheid, zijn promotors in termen van aanbevelingsloyaliteit en trots. Want het zegt toch genoeg dat slechts 19% van de werknemers hun werkgever wil aanbevelen bij bekenden… Het is dus evident te werken in een organisatiecultuur waar werknemers het beste uit zichzelf kunnen halen, kritisch zijn op zichzelf, om anderen geven, sfeer brengen, werk maken van een enthousiaste klant en alles uit de organisatie willen halen. Dan neemt de medewerkertevredenheid ook toe, want die is met 7,1 in 2012 dus lager dan in 2011. De lage medewerkertevredenheid impliceert dat het invullen van de basisverwachtingen van medewerkers het startpunt is. Maar hierbij mag en moet natuurlijk het ontwikkelen van een betrokken organisatiecultuur niet vergeten worden.”

Over het onderzoek

‘Werkbeleving in Nederland 2012’ is het vierde onderzoek naar werkbeleving door Integron onder werknemers. Het onderzoek is uitgevoerd onder 4.400 werkenden.
Meer weten over werkbeleving? Volg me op twitter: @stephanvgelder

Aantal keer bekeken: 238

Plaats een reactie