Verkeerd gebruik JDR-model vraagt om fundamentele bijstelling

Met stijgende verbazing zie ik dat het JDR-model door de grote arbodiensten wordt uitgelegd en wordt gepresenteerd als "balans-model". Bij de grootsten gebruiken ze zelfs een weegschaal... Dat is nergens in de geschriften van Arnold Bakker, Schaufeli of Demerouti terug te vinden... Wat zijn de twee of drie sterkste punten en wat zijn de twee of drie zwakste punten? Absolute onzin waarmee klanten op het verkeerde been worden gezet en de arbodiensten zichzelf uit de markt prijzen wegens hoge kosten voor te weinig resultaat. Bakker c.s. beschrijven en stellen hoe jobresources en personal resources op elkaar in werken en mensen sterker en weerbaarder en meer betrokken maken. OK. Leuk, goed en belangrijk. Maar de sterke punten en de energiekostende punten moeten wel functioneel met elkaar te maken hebben...
Organisaties worden niet blij van het gelijkschakelen van appels en peren... Leidinggevenden en preventiemedewerkers worden op het verkeerde been gezet

Plat gezegd: als je niet zorgt dat de basisbenodigdheden voor goed werk en werkprocessen functioneel in orde zijn moeten de werknemers hun veerkracht besteden aan het overwinnen van onnodige functionele en psychische problemen. Dat schiet niet op. Integendeel.
De komende weken kom ik daar op terug.

Tip: google op publicatie 409 van Arnold Bakker & Michael Leiter: keyquestions regarding work engagement.

Aantal keer bekeken: 66

Plaats een reactie