HR collega's,

Wat zijn jullie ervaringen met medewerkers die i.p.v. het opnemen van ouderschapsverlof ervoor kiezen een tijdelijke periode verschoven uren te werken zodat er een middag in de week vrij wordt gecreerd?
Ouderschapsverlof is en recht wat erg lang kan duren en waarbij het opnemen van dit verlof niet in alle functies wenselijk is (zowel voor de werkgever als voor de werknemer). Vandaat dat intern afspreken dat een werknemer tijdelijk (bv voor een jaar) soms ook een goede oplossing kan bieden. Iemand ervaringen met een dergelijke constructie?

Aantal keer bekeken: 1153

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

De wetgever heeft met redenen het ouderschapsverlofrecht zodanig vastgelegd dat werkgevers samen met werknemers moeten kijken naar de mogelijkheden om ouderschap met werk te combineren. Ik geloof er niet in dat het in welke functie dan ook niet wenselijk zou zijn om ouderschapsverlof op te nemen. De werkgever moet zijn organisatie zodanig inrichten dat dit wel kan. Zeker als het om bijv. 1 dag in de week gaat. Net als met flexibel werken of werken vanuit huis. Het vraagt om een andere mindset. Een werkgever mag alleen bezwaar maken tegen het aangevraagde ouderschapsverlof als dit afwijkt van de standaard (helft van de werktijd voor 26 weken). Als een medewerker voor minder uren kiest is dit wellicht juist beter op te vangen. Zeker als het gaat om bijv. 1 middag in de week.

Dag Marina,

Ik ben het met je eens en ik ben bekend met de regeling.
In dit specifieke geval hebben werkgever en werknemer aangegeven het beide niet wenselijk te vinden om van het recht op ouderschapsverlof gebruik te willen maken. Vandaar dat ik het wel interessant vond om de redenen van anderen hierin te horen.

Ik vind het een goede oplossing. Belangrijk is te kijken wat de beste oplossing is voor beide partijen. Creativiteit in wet- en regelgeving is binnen bedrijven heel belangrijk, juist omdat er zoveel rechten zijn voor medewerkers en het organisatiebelang naar mijn mening vaak ondergeschikt wordt.

Hi maria,

Dank voor je reactie.
Ik vind het ook geen verkeerd idee om hier en daar wat af te wijken van wet en regelegving, als het altijd maar in goed overleg gaat!

Jolanda

Let op! Werknemer zou in dit geval later altijd nog terug kunnen komen op het wettelijk recht en alnog ook aanspraak doen op ouderschapsverlof. E.e.a. dus goed vastleggen.

Klopt inderdaad. We hebben nu werkafspraken vastgelegd en de intentie uitgesproken welke de lading moeten dekken.
Ouderschapsverlof blijft een wettelijk recht, dat realiseren we ons. Ik merk alleen dat in veel organisatie niet afgeweken wordt van de traditionele denkpatronen, vandaar dat ik erg beniewud was naar reacties ui het werkveld. Dank voor je input.

Op zich een prima manier om gezamenlijk tot afspraken te komen.
Maar wat gaat er na de tijdelijke periode gebeuren. Als betrokkene ouderschapsverlof heeft gehad gedurende 12 maanden kan aansluitend voor dezelfde periode hetzelfde aantal uren tijdelijke arbeidsvermindering gevraagd worden. M.a.w. eigenlijk kan betrokkene 24 maanden "korter" werken.
Dat kan dus ook nog als de medewerker alsnog binnen de "acht" jaar ouderschapsverlof vraagt voor het betreffende kind.

Hi Frank,

Hoe bedoel je?
Betrokkene neemt geen ouderschapsverlof op maar past zijn werktijden i.o.m. de werkgever aan tot beider tevredenheid en werkbare optie. Het wettelijk recht op ouderschapsverlof blijft dus gewoon bestaan maar voorlasnog heeft de werknemer aangegeven hier geen gebruik van te willen maken.

Jolanda, een medewerker kan hier altijd alsnog op terugkomen en alsnog het wettelijk recht op ouderschapsverlof claimen. Zo is het nu eenmaal. Je mag niet afspreken dat het recht daarop komt te vervallen. Daarom kun je het beter als ouderschapsverlof registreren.

Groet,
Marina

Hallo Marina, het is geen probleem als de medewerkers alsnog ouderschapsverlof wil opnemen. We willen met deze afspraak ook nergens geen rechten ontnemen, dat kan ook niet. Het is puur uit coulance naar de organisatie dat de medewerker aangeeft dat hij geen beroep wil doen op ouderschapsverlof, daar het opnemen van dit verlof erg lang (kan) duren.

RSS