Graag wil ik de volgende cases aan jullie voorleggen.

Een medewerker is vanaf maart ziek in verband met een operatie. Vanaf mei werkt de medewerker weer gedeeltelijk binnen ons bedrijf voor 60%. In deze maanden hebben we de medewerker in de verzuimrapportage meegenomen voor 40% ziek. In augustus is de medewerker voor drie weken op vakantie geweest met toestemming van de werkgever.

Hoe verantwoord je zijn vakantiedagen in de verzuimrapportage van de maand augustus?
Hij is op vakantie geweest, dus 100% beter gedurende zijn vakantie? Of hij is nog steeds ziek, dus 100% ziek want hij heeft ook niet gewerkt. Of Ga je uit van de voorgaande periode, dus 40% ziek.

Graag hoor ik jullie reactie op bovenstaande situatie.

Aantal keer bekeken: 1017

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

Hallo Annemarie,

Ik denk dat het in deze situatie belangrijk is om te kijken naar het oordeel van de arbo-arts. Acht hij de medewerker 100% arbeidsgeschikt? Of ging de medewerker gedurende zijn re-integratie op vakantie en is hij dus nog gedeeltelijk ziek?
In het eerste geval hoef je dus geen ziekte-uren mee te nemen in je verzuimrapportage en in het tweede geval zou ik 40% ziekte-uren (dus hetzelfde als in zijn voorgaande maand) meenemen in je rapportage.

Succes!

Groeten,
Judith
Beste Judith,

Het oordeel van de arbo-arts is dat de medewerker gedeeltelijk kan werken. Op zich helemaal geen gekke gedachte om inderdaad het advies van de arbo-arts leidend te laten zijn in de periode dat iemand niet werkzaam is, maar ook niet als volledig ziek aangemerkt kan worden.

Bedankt voor je reactie.

Groeten,
Annemarie Verheul
geloof dat ik zou kiezen voor 40% ziek en 60% vakantie? het feit dat de medewerker niet volledig arbeidsgeschikt is (zoals jij aangeeft) maakt hem op vakantie niet ineens beter en andersom;-)
succes

suzanne
Beste Annemarie,

Ik ben het eens met Judith. Als de arboarts de medewerker voorafgaand aan de vakantie 40% ziek acht, dan moet je hem/haar voor 40% op de verzuimrapportage laten staan. Vakantiedagen neemt hij/zij dan alleen over de uren dat hij had moeten werken was de medewerker niet op vakantie geweest.

Met vriendelijke groet,
Wilna Borst
Dag Annemarie,

Mijns inziens gaat het erom of medewerker over de uren dat hij/zij nog ziek is van vakantie kan genieten.
hier kan de bedrijfsarts ook een oordeel over geven.
dan kan je zelfs afspraken maken met de medewerker (voordat deze met vakantie gaat!) dat er volledig verlofuren wordt opgenomen over de vakantie periode.
in dat geval hoef je geen verzuim van deze medewerker in je rapportage mee te nemen.

fijne dag
Liesbeth Wesselius
Hallo Annemarie,

Wanneer iemand gedeeltelijk ziek is dan bouwt hij/zij slechts vakantiedagen op over de gewerkte uren. Als hij/zij dan met vakantie gaat, dan geldt als vakantie alleen de te werken uren. Op deze manier is opbouw en opname in balans. Tijdens de vakantieperiode verandert er dus feitelijk niets en is de medewerker nog steeds 40% ziek.

Hartelijke groet,
Irma Holtman
Irma brengt een interessante aanvulling in beeld: gaat om verlof opname en om verlof opbouw. Over dat laatste een anvulling:
- de medewerker werkt 60% binnen het bedrijf, is dat in de eigen functie of in tijdelijk passende arbeid ( laatste is belangrijk kenmerk van moderne verzuimbegeleiding /activering, benutten van mogelijkheden)
- stel dat het het laatse is, want daar kan de schoen adm. wringen: dan staat de medewerker formeel nog op ziek, immers onder ziek verstaan we: door medische oorzaak bedongen arbeid niet kunnen verrichten.
- zit dan voor 100% in het verzuimpercentage en bouwt geen verlof op.

Hoe een en ander adm. goed te regelen kan ieder zelf bedenken, het handhaven van een balans tussen opname en opbouw is m.i. wel gewenst.

mijn groet,
Gerard Peree.
Verduidelijking om misverstand te voorkomen:
- verricht je tijdelijk passende arbeid dan bouw op ( de door mij genoemde balans en....is recht , zie concrete aanvulling van Dick, waarvoor dank. )
Het gaat mij om de adm. uitvoering in de praktijk, lees werkwijze/inrichting van pers. inf. systemen/ verzuim reg. systemen:
- als medewerker tijdelijk passende arbeid verricht staat deze medewerker formeel op ziek geregistreerd: vervult eigen functie niet en dus wordt er geen verlof opgebouwd als in de desbetreffende CAO is vastgelegd dat na x periode van ziekte de opbouw stopt.
- oplossing is het gebruiken van een soort dubbele regsiratie zodat de verzuim registratie zuiver blijft en tegelijk rechten veilig gesteld zijn. Wij hanteren een aparte code voor de uren " verreichte passende arbeid tijdens ziekte "
vr gr Gerard Peree

RSS