Vijf tips waar op te letten bij de inzet van een arbeidsdeskundige!

Vijf tips waar op te letten bij de inzet van een arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundig onderzoek heb je nodig wanneer je een langdurig zieke werknemer in dienst hebt en dus  te maken krijgt met de Wet verbetering Poortwachter. Het inzetten van een arbeidsdeskundige is een onderdeel van de re-integratie inspanningen die UWV van jou als werkgever verwacht. UWV toetst al deze re-integratie inspanningen zodra de werknemer in de 88e week een WIA aanvraag indient. Een goed arbeidsdeskundig onderzoek is dus noodzakelijk om te voorkomen dat je als werkgever bij de WIA aanvraag een loonsanctie kunt ontvangen van UWV, vanwege het onjuist inzetten van re-integratie. Rachid El Hamri, eigenaar van Proficiënt Verzuimbegeleiding, heeft hieronder vijf tips voor u, waar op te letten bij de inzet van een arbeidsdeskundige.

 

  1. Het vak van arbeidsdeskundige is een vrij beroep. Iedereen mag zich dus arbeidsdeskundige noemen en iedereen mag het beroep uitoefenen. Je wilt dus het kaf van het koren scheiden op het moment dat jij een arbeidsdeskundige gaat inhuren. Het eerste waarnaar je kunt kijken is de certificering. Vraag de arbeidsdeskundige of deze een Post HBO opleiding tot arbeidsdeskundige heeft afgerond of zoek dit op via bijvoorbeeld LinkedIn.

  2. Bij het uitkiezen van een arbeidsdeskundige is het daarnaast goed om te bekijken of de arbeidsdeskundige geregistreerd is. Dit gaat heel makkelijk door de naam van de arbeidsdeskundige in te typen op de website van Stichting Register Arbeidsdeskundigen. Zo weet je dat de arbeidsdeskundige zich dient te houden aan bepaalde voorschriften en gedragsregels zoals onafhankelijkheid en objectiviteit.

  3. Een arbeidsdeskundige zet je in om een helder advies te krijgen over hoe je de re-integratie van jouw zieke werknemer verder moet invullen. Het is dus niet gek om te vragen om een voorbeeld rapportage van de arbeidsdeskundige, voordat je een opdracht verleend. Dit kan jou inzicht geven in de wijze waarop de arbeidsdeskundige zijn onderzoek uitvoert, rapporteert en terugkoppelt naar jou. Let hierbij vooral op of de opbouw van de rapportage logisch is en of dit allemaal samenkomt in een conclusie en advies.

  4. De beschikbaarheid van een arbeidsdeskundige is ook niet onbelangrijk. Je bent tenslotte binnen de Wet Poortwachter gehouden aan bepaalde termijnen. Je wilt dus niet een arbeidsdeskundige inzetten, welke een maand later het onderzoek kan uitvoeren, waardoor je alsnog een termijn van UWV overschrijdt. Houd bij de inzet van de arbeidsdeskundige rekening met een duur van twee weken voor de ontvangst van het definitieve rapport. Na het verlenen van een opdracht is het normaal gesproken haalbaar om binnen tien werkdagen een arbeidsdeskundig onderzoek te laten afnemen. Let hierbij op dat je bij je arbo arts al een Functionele Mogelijkheden Lijst hebt laten opstellen. Deze maakt voor de arbeidsdeskundige inzichtelijk wat de belastbaarheid is van de werknemer en is dus noodzakelijk voor het goed uit laten voeren van een arbeidsdeskundig onderzoek.

  5. Een arbeidsdeskundig onderzoek kan qua prijs nogal variëren. Hieraan ligt ten grondslag dat bij langdurig verzuim van een werknemer er op den duur een arbeidsdeskundige moet worden ingezet. In de markt zie je dat grote arbodiensten hier gebruik van maken. Zij sturen de bij hun aangesloten klanten een (vaak te hoge) offerte voor de inzet van een arbeidsdeskundige, maar vertellen de klant niet dat ze elders ook een arbeidsdeskundige kunnen inhuren. Vraag dus bij meerdere partijen informatie en een offerte aan. De prijzen variëren van ongeveer 800 euro tot soms meer dan 1500 euro.

PS: Nog een extra tip. De reiskosten kan je er bijna altijd vanaf onderhandelen!

Aantal keer bekeken: 149

Plaats een reactie