Wij zouden een contract wat momenteel loopt, voor bepaalde tijd, tussentijds willen onderbreken om een contract voor onbepaalde tijd te starten. Volstaat de volgende bepaling in het nieuwe contract:

'het contract voor bepaalde tijd met ingang van ...............wordt omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd, waarbij de dienstbetrekking in ieder geval van rechtswege eindigt, zonder dat daar opzegging vereist is, wanneer de medewerker de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Alle arbeidsvoorwaarden, zoals die in de huidige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn opgenomen, blijven onverminderd van kracht. Dit geldt niet voor de proeftijd, welke komt te vervallen".

Aantal keer bekeken: 287

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

Binnen onze organisatie is het gebruikelijk dat wij met wijzigingen op de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst aanbieden. De rest van de arbeidsovereenkomst blijft dan ongewijzigd van kracht. In dit geval zou je in de wijziging opnemen dat het artikel m.b.t. de duur van de overeenkomst, per een bepaalde datum gewijzigd wordt naar een contract voor onbepaalde tijd. Mocht je een format voor een dergelijke wijziging nodig hebben, stuur mij dan even een berichtje!

RSS