Wanneer is uw afdeling of medewerker succesvol in 2010?

Benoemt u vooraf doelen voor uw afdeling? Maakt u samen met medewerkers afspraken over de verbeteringen die zij in 2010 kunnen leveren aan hun interne en externe contacten?
Mijn stelling is dat als je afspraken resultaatgericht formuleert, het wel goed zit met de meetbaarheid én betekenis. Ik ben benieuwd welke toegevoegde waarde jaarplannen hebben voor uw organisatie.

Aantal keer bekeken: 182

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

Beste Judith,
Voor mij is het belangrijker om vast te stellen of HRM succesvol zal zijn in 2010. Ik ga ervan uit dat de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever, de HR afdeling én de managers die eveneens HRM-verantwoordelijkheid nemen én dragen. Het is niet onverstandig om vast te stellen wat HRM-Beleid betekent voor de organisatie op dit moment en in de nabije toekomst (= ambitieniveau HRM) , ook te bezien hoe het gesteld is met het vakvolwassenheidsniveau van HRM en vervolgens met elkaar te definiëren wat HRM moet opleveren.

Op deze wijze krijgt HRM toegevoegde waarde, worden jaarplannen meer in gezamenlijkheid vastgesteld en is er beter te sturen op ken- en stuurgetallen.
Bijlagen:

RSS